deficit fn 3B1

1. ’hiány(osság), fogyaték(osság), ill. elmaradás vmi elvárttól’ ❖ [Ferdinánd Miksa főherceg] mindazon főtulajdonokkal el van látva, melyekben Felséged a legnagyobb deficitben szenved (1857 Széchenyi István C3885, 534) | Kopasz fejének haja szálai hátulról előre húzva takargatják mostohául a deficitet (1872 Jókai Mór CD18) | a régi [feminista] mozgalom legsúlyosabb deficitje sajnos az életkor volt: fiatal lányok többnyire nem mertek erre az útra lépni (1992 Almási Miklós 2027030, 26) | Részvételi deficit (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Tud) ’〈élőlényre v. élő szervezetre vonatkoztatva:〉 sérülés, rendellenesség, (működésbeli) zavar’ ❖ Ha ezen összetevők (beszédhangok vagy fonémák) megkülönböztetésének készsége károsodik, akkor mind a beszédértésben, mind az írásban tükröződhet a deficit (1996 Természet Világa CD50) | A magyar kutatók értelmezése szerint a műtéttel átmenetileg a metabolikus deficit állapotába került szívizom nem-lineáris dinamikájú folyamatok által szélsőséges kilengésekre hajlamosított, instabil módon szabályozott rendszernek tekinthető (2000 Természet Világa CD50).

2. (Közg v. Pénz) ’〈az állami költségvetésben, a bevételi többlettel, az ún. szufficittel szemben:〉 a bevételeket meghaladó kiadásokból származó (költségvetési) hiány (összege)’ ❖ [Jacques Necker] XVI. Lajos Király uralkodása alatt, Calonne után, financialis ministerségre emeltétett, és ő volt az, a’ ki a’ Fr. Financiának [= államkincstárnak] deficitjét ki találta, és ki is nyilatkoztatta (1797 Magyar Kurír C0331, 197) | Az államháztartásban a deficit évről-évre, ha nem is nagyobb, de nem is sokkal kisebb a mult évek deficitjeinél (1878 Ábrányi Kornél² C0520, 149) | a súlyos jóvátételi terhek, melyek az 1921–22-es gazdasági évben önmagukban a költségvetési deficit háromnegyedének forrásává váltak, az infláció elszabadulására vezettek (1982 Berend T. Iván 9049004, 204) | A Magyar Nemzeti Bank július 3-án publikálja a májusi folyó fizetési mérleg előzetes értékét. Az elemzői várakozások igen széles skálán mozognak: a 30 millió eurós deficittől a 40 milliós szufficitig (2000 Figyelő CD2601).

2a. (Ker is) ’〈üzleti vállalkozásban:〉 anyagi veszteség, kár’ ❖ én lapom kiállításában […] veszteségről, deficitről épen nem panaszkodhatom (1845 Pesti Divatlap C5837, 1018) | Pár nap múlva […] zárul a [debreceni] kiállítás, még pedig – előreláthatólag – deficittel (1900 Ady Endre C0534, 373) | ki fizeti a verseny deficitjét? Az ilyen látványos, szép viadalon olyan bevételre lehetne szert tenni, amely fedezné a kiadásokat (1958 Magyar Nemzet máj. 14. C0354, 6) | az áruforgalmi mérleg egyenlege a deficit felé hajlott (2000 Glósz József CD36).

2b. (-ben raggal, gyakr. a létige bővítményeként) (kissé rég) ’az az állapot, amikor a (pénz)tartozások (összességükben véve) meghaladják a (várható) bevételeket’ ❖ kereskedésünk valósággal borzasztó deficitben van. Ámde kövessen bár el ezen állapot javítására, s a kereskedési mérlegnek nyereségessé fordítására mindent a törvényhozás (1843 Kossuth Lajos CD32) | Anglia az indiai és chinai háboru folytán négy éven keresztül, évenkint hét és fél millió font sterling, azaz 75 millió forint deficitben szenvedett (1870 Lónyay Menyhért 8276003, 219) | Kiss megint deficitben van (1942 Ferdinandy Mihály ford.–Széchenyi CD1502).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

deficit főnév 3B1
1.
hiány(osság), fogyaték(osság), ill. elmaradás vmi elvárttól
[Ferdinánd Miksa főherceg] mindazon főtulajdonokkal el van látva, melyekben Felséged a legnagyobb deficitben szenved
(1857 Széchenyi István)
Kopasz fejének haja szálai hátulról előre húzva takargatják mostohául a deficitet
(1872 Jókai Mór)
a régi [feminista] mozgalom legsúlyosabb deficitje sajnos az életkor volt: fiatal lányok többnyire nem mertek erre az útra lépni
(1992 Almási Miklós)
Részvételi deficit
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (Tud)
〈élőlényre v. élő szervezetre vonatkoztatva:〉 sérülés, rendellenesség, (működésbeli) zavar
Ha ezen összetevők (beszédhangok vagy fonémák) megkülönböztetésének készsége károsodik, akkor mind a beszédértésben, mind az írásban tükröződhet a deficit
(1996 Természet Világa)
A magyar kutatók értelmezése szerint a műtéttel átmenetileg a metabolikus deficit állapotába került szívizom nem-lineáris dinamikájú folyamatok által szélsőséges kilengésekre hajlamosított, instabil módon szabályozott rendszernek tekinthető
(2000 Természet Világa)
2. (Közg v. Pénz)
〈az állami költségvetésben, a bevételi többlettel, az ún. szufficittel szemben:〉 a bevételeket meghaladó kiadásokból származó (költségvetési) hiány (összege)
[Jacques Necker] XVI. Lajos Király uralkodása alatt, Calonne után, financialis ministerségre emeltétett, és ő volt az, a’ ki a’ Fr.francia Financiának [= államkincstárnak] deficitjét ki találta, és ki is nyilatkoztatta
(1797 Magyar Kurír)
Az államháztartásban a deficit évről-évre, ha nem is nagyobb, de nem is sokkal kisebb a mult évek deficitjeinél
(1878 Ábrányi Kornél²)
a súlyos jóvátételi terhek, melyek az 1921–22-es gazdasági évben önmagukban a költségvetési deficit háromnegyedének forrásává váltak, az infláció elszabadulására vezettek
(1982 Berend T. Iván)
A Magyar Nemzeti Bank július 3-án publikálja a májusi folyó fizetési mérleg előzetes értékét. Az elemzői várakozások igen széles skálán mozognak: a 30 millió eurós deficittől a 40 milliós szufficitig
(2000 Figyelő)
2a. (Ker is)
〈üzleti vállalkozásban:〉 anyagi veszteség, kár
én lapom kiállításában […] veszteségről, deficitről épen nem panaszkodhatom
(1845 Pesti Divatlap)
Pár nap múlva […] zárul a [debreceni] kiállítás, még pedig – előreláthatólag – deficittel
(1900 Ady Endre)
ki fizeti a verseny deficitjét? Az ilyen látványos, szép viadalon olyan bevételre lehetne szert tenni, amely fedezné a kiadásokat
(1958 Magyar Nemzet máj. 14.)
az áruforgalmi mérleg egyenlege a deficit felé hajlott
(2000 Glósz József)
2b. (-ben raggal, gyakr. a létige bővítményeként) (kissé rég)
az az állapot, amikor a (pénz)tartozások (összességükben véve) meghaladják a (várható) bevételeket
kereskedésünk valósággal borzasztó deficitben van. Ámde kövessen bár el ezen állapot javítására, s a kereskedési mérlegnek nyereségessé fordítására mindent a törvényhozás
(1843 Kossuth Lajos)
Anglia az indiai és chinai háboru folytán négy éven keresztül, évenkint hét és fél millió font sterling, azaz 75 millió forint deficitben szenvedett
(1870 Lónyay Menyhért)
Kiss megint deficitben van
(1942 Ferdinandy Mihály ford.Széchenyi)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások