dehonesztáló mn-i ign és mn (vál)

I. mn-i ign → dehonesztál.

II. mn 17A5

’vkit becsületében sértő, méltatlan helyzetbe hozó, ill. vkire nézve megalázó, lealacsonyító 〈megnyilvánulás, kifejezés, jelenség stb.〉’ ❖ [Kecskerey] minden dehonesztáló megbízást és kérdést a legnagyobb méltatlankodással szokott visszautasítani, hanem azért elvégzi azokat (1853 Jókai Mór CD18) | a magyar szellemi arisztokrácia, a művészek […] az üzletet dehonesztálónak tartják (1931 Nyugat CD10) | szinte észrevétlenül eltűnt a mű címéből az író [ti. Sánta Ferenc] józan önértékelésére valló, szerény „riport” szócska, elvégre egy irodalmi mérföldkőre nézve dehonesztáló lett volna, ha „csak” riportként kanonizálhatják (1995 Magyar Hírlap CD09) | az volt a fontos, hogy a fölsorakoztatott vádak […] minél dehonesztálóbban hangozzanak (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

dehonesztáló melléknévi igenév és melléknév (vál)
I. melléknévi igenévdehonesztál.
II. melléknév 17A5
vkit becsületében sértő, méltatlan helyzetbe hozó, ill. vkire nézve megalázó, lealacsonyító 〈megnyilvánulás, kifejezés, jelenség stb.〉
[Kecskerey] minden dehonesztáló megbízást és kérdést a legnagyobb méltatlankodással szokott visszautasítani, hanem azért elvégzi azokat
(1853 Jókai Mór)
a magyar szellemi arisztokrácia, a művészek […] az üzletet dehonesztálónak tartják
(1931 Nyugat)
szinte észrevétlenül eltűnt a mű címéből az író [ti. Sánta Ferenc] józan önértékelésére valló, szerény „riport” szócska, elvégre egy irodalmi mérföldkőre nézve dehonesztáló lett volna, ha „csak” riportként kanonizálhatják
(1995 Magyar Hírlap)
az volt a fontos, hogy a fölsorakoztatott vádak […] minél dehonesztálóbban hangozzanak
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások