deista mn és fn 6A (Fil)

I. mn

1. ’a deizmus eszméit valló, ill. a deizmus tanításaiban hívő 〈személy〉’ ❖ Locke és talán Cosway volt a’ másiknak neve, két egymással hevesen ellenkező fél’ pártosai voltak: Locke keresztyén, a’ másik Deista (1804 Kazinczy Ferenc C2556, 152) | [Gvadányi József Egy falusi nótárius című regényének címszereplője] elmagyarázza a maga életfilozófiáját s megragadja az alkalmat, hogy leszámoljon az ateista, deista és naturalista filozófusokkal (1931 Pintér Jenő CD44) | hazánkban nemcsak ateista, deista és panteista (állam)polgárok élnek (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a deizmus eszméit tükröző, azzal, ill. annak követőjével kapcs., arra jellemző 〈filozófia, nézet, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ [a középkori egyház, amelyet a] protestans és deista elfogúltság a legtorzabb vonásokban szeret föltűntetni (1873 Pauler Gyula CD57) | [Mária Terézia uralkodása alatt] a bécsi udvarban érvényesülő szabadkőműves és deista hatások már-már elsöpréssel fenyegetik [az egyház] egész irányító szereplését a nemzet életében (1941 Wellmann Imre CD43) | Voltaire és a szabadkőművesek deista etikája (1965 Szauder József CD53) | [A monoteista vallások mellett] az európai kultúra másik nagy áramlata a végső létezőt személytelen formában képzeli el. Ide sorolhatók például a deista filozófiák (Voltaire), a panteizmus (Spinoza), és a monista (másképp: materialista) világkép (2000 Természet Világa CD50).

2a. (rég, ritk) ’olyan 〈kultúrtörténeti korszak〉, amelyben a deizmus eszméi uralkodnak’ ❖ Az új bölcselet Francziaországban érte el virágzásának tetőfokát. Első korszaka a XVIII. század közepéig deista volt (1873 Pauler Gyula CD57).

II. fn

’a deizmus eszméit valló személy’ ❖ Azon Deiſtákról-is, kik Pünköſt havának 24dik napján Temesvárra érkeztenek, […] némelly levelekben ezen jó hírek írattatnak (1783 Magyar Hírmondó 7444041, 518) | A Kátholikussá-tétel védelme a mostani időben verbuváló Deisták vádgya s lármája ellen (1819 Magyar írók élete CD27) | Clarke, a deisták ellenfele, négyféle deistát különböztet meg: vannak, kik szerint isten alkotta a világot, de azután nem törődvén vele, magára hagyta; mások szerint isten gondoskodik ugyan a világról, de nem forrása az erkölcsnek; ismét mások nem hisznek a jövő életben; végül vannak, akik csak a kinyilatkoztatást vetik el, de nem a természetes vallás igazságait (1893 PallasLex. CD02) | A magam részéről filozófiai deista vagyok [ti. Martin Gardner], aki […] abban hisz, hogy Isten valójában egy nagy matematikus (1998 Természet Világa ford. CD50).

Vö. IdSz.

deista melléknév és főnév 6A (Fil)
I. melléknév
1.
a deizmus eszméit valló, ill. a deizmus tanításaiban hívő 〈személy〉
Locke és talán Cosway volt a’ másiknak neve, két egymással hevesen ellenkező fél’ pártosai voltak: Locke keresztyén, a’ másik Deista
(1804 Kazinczy Ferenc)
[Gvadányi József Egy falusi nótárius című regényének címszereplője] elmagyarázza a maga életfilozófiáját s megragadja az alkalmat, hogy leszámoljon az ateista, deista és naturalista filozófusokkal
(1931 Pintér Jenő)
hazánkban nemcsak ateista, deista és panteista (állam)polgárok élnek
(1997 Magyar Hírlap)
2.
a deizmus eszméit tükröző, azzal, ill. annak követőjével kapcs., arra jellemző 〈filozófia, nézet, megnyilvánulás stb.〉
[a középkori egyház, amelyet a] protestans és deista elfogúltság a legtorzabb vonásokban szeret föltűntetni
(1873 Pauler Gyula)
[Mária Terézia uralkodása alatt] a bécsi udvarban érvényesülő szabadkőműves és deista hatások már-már elsöpréssel fenyegetik [az egyház] egész irányító szereplését a nemzet életében
(1941 Wellmann Imre)
Voltaire és a szabadkőművesek deista etikája
(1965 Szauder József)
[A monoteista vallások mellett] az európai kultúra másik nagy áramlata a végső létezőt személytelen formában képzeli el. Ide sorolhatók például a deista filozófiák (Voltaire), a panteizmus (Spinoza), és a monista (másképp: materialista) világkép
(2000 Természet Világa)
2a. (rég, ritk)
olyan 〈kultúrtörténeti korszak〉, amelyben a deizmus eszméi uralkodnak
Az új bölcselet Francziaországban érte el virágzásának tetőfokát. Első korszaka a XVIII. század közepéig deista volt
(1873 Pauler Gyula)
II. főnév
a deizmus eszméit valló személy
Azon Deiſtákról-is, kik Pünköſt havának 24dik napján Temesvárra érkeztenek, […] némelly levelekben ezen jó hírek írattatnak
(1783 Magyar Hírmondó)
A Kátholikussá-tétel védelme a mostani időben verbuváló Deisták vádgya s lármája ellen
(1819 Magyar írók élete)
Clarke, a deisták ellenfele, négyféle deistát különböztet meg: vannak, kik szerint isten alkotta a világot, de azután nem törődvén vele, magára hagyta; mások szerint isten gondoskodik ugyan a világról, de nem forrása az erkölcsnek; ismét mások nem hisznek a jövő életben; végül vannak, akik csak a kinyilatkoztatást vetik el, de nem a természetes vallás igazságait
(1893 PallasLex.)
A magam részéről filozófiai deista vagyok [ti. Martin Gardner], aki […] abban hisz, hogy Isten valójában egy nagy matematikus
(1998 Természet Világa ford.)
Vö. IdSz.

Beállítások