de jure (hsz-i és mn-i értékben, a 0 kód szerint, ragozatlanul) (vál)

I. (hsz-i értékben)

’〈a de factóval szemben:〉 a jog szempontjából tekintve, jogilag, ill. (vmely) jog(szabály) szerint’ ❖ könnyen ki fog egy Batalion állani, ezeket de jure deákul kellene exercírozni (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 187) | ha már csakugyan nekem kell de jure rendelkeznem: arra kérlek, tedd el kötelezvényedet irományaid közzé, tisztelt Barátom! s […] fizetgesd a kamatot időnkint a hozzád legközelebb fekvő takarékpénztárba (1848 Kossuth Lajos CD32) | noha a vár de iure a kamara birtoka volt, tényleg azonban – véleményem szerint – Zápolya János erdélyi vajda birtokában vala (1869 Jedlicska Pál CD57) | [az Osztrák–Magyar Monarchia] mint katonai és diplomáciai nagyhatalmasság, ha nem de jure, hát de facto ura volt Európának a Comótól a Fekete-tengerig (1926 Ignotus CD10) | A nemesi közbirtokosság […] egyszerű vagyonközösség maradt, jogi személyiség nélkül. Ez volt a helyzet de iure (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153005, 521).

II. (mn-i értékben, jelzőként) (Jog v. Pol is)

’jog szerinti, jogszabály(ok)on alapuló 〈intézkedés, hatalom, jelleg stb.〉, ill. ilyen hatalmat gyakorló, törvényes 〈uralkodó, kormány stb.〉’ ❖ de jure (lat.) jog szerint(i) (1987 Tények könyve CD37) | A de iure államfő, a király nem gyakorolhatta uralkodói jogait [1920. március 1. után] (1990 Fogarassy László CD52) | [1918.] október 7. – A szovjet-orosz kormány végrehajtó tanácsa a CSNT-t a csehszlovák állam de jure kormányaként ismeri el (1991 Tények könyve CD37) | elkészült a forint de jure konvertibilitását is jelentő új devizatörvény (1996 Figyelő CD2601) | az orosz törvényhozás kommunista képviselőinek többsége megszavazta a Független Államok Közösségének de jure elismerését (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. IdSz.

de jure (hsz-i és mn-i értékben, a 0 kód szerint, ragozatlanul) (vál)
I. (hsz-i értékben)
〈a de factóval szemben:〉 a jog szempontjából tekintve, jogilag, ill. (vmely) jog(szabály) szerint
könnyen ki fog egy Batalion állani, ezeket de jure deákul kellene exercírozni
(1809 Kazinczy Ferenc)
ha már csakugyan nekem kell de jure rendelkeznem: arra kérlek, tedd el kötelezvényedet irományaid közzé, tisztelt Barátom! s […] fizetgesd a kamatot időnkint a hozzád legközelebb fekvő takarékpénztárba
(1848 Kossuth Lajos)
noha a vár de iure a kamara birtoka volt, tényleg azonban – véleményem szerint – Zápolya János erdélyi vajda birtokában vala
(1869 Jedlicska Pál)
[az Osztrák–Magyar Monarchia] mint katonai és diplomáciai nagyhatalmasság, ha nem de jure, hát de facto ura volt Európának a Comótól a Fekete-tengerig
(1926 Ignotus)
A nemesi közbirtokosság […] egyszerű vagyonközösség maradt, jogi személyiség nélkül. Ez volt a helyzet de iure
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
II. (mn-i értékben, jelzőként) (Jog v. Pol is)
jog szerinti, jogszabály(ok)on alapuló 〈intézkedés, hatalom, jelleg stb.〉, ill. ilyen hatalmat gyakorló, törvényes 〈uralkodó, kormány stb.〉
de jure (lat.latin) jog szerint(i)
(1987 Tények könyve)
A de iure államfő, a király nem gyakorolhatta uralkodói jogait [1920. március 1. után]
(1990 Fogarassy László)
[1918.] október 7. – A szovjet-orosz kormány végrehajtó tanácsa a CSNTCseh Nemzeti Tanács-t a csehszlovák állam de jure kormányaként ismeri el
(1991 Tények könyve)
elkészült a forint de jure konvertibilitását is jelentő új devizatörvény
(1996 Figyelő)
az orosz törvényhozás kommunista képviselőinek többsége megszavazta a Független Államok Közösségének de jure elismerését
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. IdSz.

Beállítások