dekórum fn 3A2 (vál)

1. ’dicsőség, kitüntetés, megtiszteltetés’ ❖ a tisztviselő (fogalmilag) első sorban a dekorumért, s nem életpályakép és nem életellátás nyerése fejében végzi teendőit (1895 PallasLex. CD02) | a mennyországból a csillagnevek jártak ki a jelesebb növendékeknek. […] Kisebb dekorumot jelentett a növényországból vett virágnevekbe jutni (1903 Mikszáth Kálmán CD04) | [Toldy Ferenc] irodalmi tevékenységének ötvenedik évfordulóján a Kisfaludy Társaság érmet veret a félszázados pálya emlékére […]. Dekórumban tehát nincsen hiány (1986 Wéber Antal CD30).

2. (rég) ’a társadalmi érintkezés, jó modor szabályainak összessége, illem, illendőség’ ❖ Ő Felsége [ti. Ferdinánd] akkor, midőn szeretett urunknak s királyunknak [ti. I. Ferencnek] halálát […] tudtunkra adja, a decorummal ellenkezőnek nem vélte jussainkról, törvényeinkről és szabadságinkrol szóllani (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a bíbornok,] egy udvari bálon félretéve mindennemű dekórumot, egyszer nekiindult, és […] eljárta a királyné kedvenc táncát (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | Én nem ítélek el egy független, férjetlen nőt sem, hogyha kedvére éli világát akárkivel; ha bizonyos dekórumot megtart és ha különben el tudja igazítani az életét és nem szorul senkire (1911 Kaffka Margit CD10).

3. (átv is) ’vkit v. vmit járulékos formai elemként díszítő, ékesítő tárgy, dolog’ ❖ Előbbi Levelednek, mellyben Epistolád’ kinyomtatását kéretted általam, úgy tartom, elégé megfeleltem […]. Ime küldöm Gyermekedet Budai decorumban öltöztetve (1809 Vitkovics Mihály C2559, 524) | [Kaffka Margit] decorummal csaknem túlterhelt írásmodorában (1911 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | előttünk [állt] a könyv, fölékesítve a klasszikus hagyomány minden dekorumával, névvel, címmel, prefacióval [= bevezetéssel], dedikációval (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 171) | nem is tekintettük másként József Attila társszerkesztését [a Szép Szóban], mint ilyen hasznos dekórumnak (1974 Vas István 2025001, 527) | [a Szent Korona] nem egyszerűen az uralkodó dekóruma volt (1999 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

dekórum főnév 3A2 (vál)
1.
dicsőség, kitüntetés, megtiszteltetés
a tisztviselő (fogalmilag) első sorban a dekorumért, s nem életpályakép és nem életellátás nyerése fejében végzi teendőit
(1895 PallasLex.)
a mennyországból a csillagnevek jártak ki a jelesebb növendékeknek. […] Kisebb dekorumot jelentett a növényországból vett virágnevekbe jutni
(1903 Mikszáth Kálmán)
[Toldy Ferenc] irodalmi tevékenységének ötvenedik évfordulóján a Kisfaludy Társaság érmet veret a félszázados pálya emlékére […]. Dekórumban tehát nincsen hiány
(1986 Wéber Antal)
2. (rég)
a társadalmi érintkezés, jó modor szabályainak összessége, illem, illendőség
Ő Felsége [ti. Ferdinánd] akkor, midőn szeretett urunknak s királyunknak [ti. I. Ferencnek] halálát […] tudtunkra adja, a decorummal ellenkezőnek nem vélte jussainkról, törvényeinkről és szabadságinkrol szóllani
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[a bíbornok,] egy udvari bálon félretéve mindennemű dekórumot, egyszer nekiindult, és […] eljárta a királyné kedvenc táncát
(1879 Mikszáth Kálmán)
Én nem ítélek el egy független, férjetlen nőt sem, hogyha kedvére éli világát akárkivel; ha bizonyos dekórumot megtart és ha különben el tudja igazítani az életét és nem szorul senkire
(1911 Kaffka Margit)
3. (átv is)
vkit v. vmit járulékos formai elemként díszítő, ékesítő tárgy, dolog
Előbbi Levelednek, mellyben Epistolád’ kinyomtatását kéretted általam, úgy tartom, elégé megfeleltem […]. Ime küldöm Gyermekedet Budai decorumban öltöztetve
(1809 Vitkovics Mihály)
[Kaffka Margit] decorummal csaknem túlterhelt írásmodorában
(1911 Tersánszky Józsi Jenő)
előttünk [állt] a könyv, fölékesítve a klasszikus hagyomány minden dekorumával, névvel, címmel, prefacióval [= bevezetéssel], dedikációval
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
nem is tekintettük másként József Attila társszerkesztését [a Szép Szóban], mint ilyen hasznos dekórumnak
(1974 Vas István)
[a Szent Korona] nem egyszerűen az uralkodó dekóruma volt
(1999 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások