delegáció fn 1A

1. ’vmely közösség, szervezet stb. által, annak képviseletében vkihez v. vhova egyedi megbízatás teljesítésére kiküldött személyek csoportja, küldöttség’ ❖ [a Kínába kirendelt francia követséget] három tagból álló kereskedelmi delegatio kiséri, mellynek feladata leend, a’ franczia gyármüveknek keletet nézni (1844 Pesti Hírlap CD61) | A [trianoni] békeszerződés tervezetét 1920. jan. 15. terjesztették a magyar delegáció elé (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 133) | amikor nyilatkozatuk elkészült, [a fiatal értelmiségiek] küldöttséget állítottak össze, hogy a szöveget eljuttassa Nagy Imréhez […]. Nemsokkal éjfél előtt sikerült a kis delegációnak bejutnia a Parlamentbe (1977 Méray Tibor 9434003, 214) | 1962 júliusában Raul Castro vezetésével katonai delegáció látogatott Moszkvába (1991 Fischer Ferenc CD17).

1a. ’vmely közösség, szervezet stb. képviseletében vhol tartós jelleggel politikai, diplomáciai, kereskedelmi stb. feladatokat ellátó testület, ill. intézmény’ ❖ Most magát az [ipar]egyesület 5 tartományi követségre – delegatiókra – osztotta (1847 Hetilap CD61) | van ugyan magyar bank, s annak a jegyein ott a magyar címer […]; de annak a részvényesei Ausztriában vannak, annak az igazgatósága csupán az osztrák bank delegációja (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [1956-ban] Buenos Airesben többszáz tüntető behatolt a szovjet kereskedelmi delegáció székházába (1977 Méray Tibor 9434005, 363) | a SZEB mellett működött csehszlovák delegáció (1995 Új Könyvek CD29).

1b. (Pol/Tört) ’〈1867 és 1918 között:〉 a Magyarország és Ausztria közös ügyeiben való döntésre megválasztott magyar, ill. osztrák országgyűlési bizottság(ok felállítása, működtetése mint ezen ügyek intézésének módja)’ ❖ kikből állnának ezen delegácziók? Magyarország országgyűlése a maga kebeléből ugyanannyi tagot választ, mint a másik résznek országgyűlése; választ egy esztendőre: és e delegáczió fogja Magyarország országgyűlését képviselni (1867 Deák Ferenc CD51) | [a] gyönyörü fehér-arany teremben ott ültek, élükön a külügyminiszterrel, a 67-es kiegyezésnek, a delegáció intézményének, a dualizmusnak és a német szövetségnek, következetes módon a világháborunak is elszánt hivei (1923 Károlyi Mihály 9311004, 415) | A közös miniszterek a birodalom két felének parlamentjei által paritásos alapon kiküldött delegációknak tartoztak felelősséggel (1942 Miskolczy Gyula CD43) | A [Tisza Kálmán vezette] balközép önálló magyar hadsereget, pénz- és kereskedelemügyet, a közös ügyek és a delegációk megszüntetését követelte (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1c. (Pol/Tört) ’ilyen bizottság ülésezése, tanácskozása, ill. annak ideje’ ❖ Igaz, hogy a delegáció tart még, de annak a lefolyása olyan egyforma kaptafára van szabva minden évben, hogy senki sem érdeklődik a végeredmény iránt (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | [Friedrich Ferdinand Beust politikai vereségének] utójátéka a Budapesten 1870. decemberben és 1871. januárban tartott delegációkban játszódott le (1910 Halász Imre CD10) | [Kálnoky Gusztáv közös külügyminiszternek] a delegáció idején keletkezett – testvérének írt, minden bizonnyal őszinte írásából nemcsak az derül ki, hogy mennyire tartott a delegációktól, hanem hogy a siker zálogának, az aktív külpolitika feltételének tekintette támogatásukat (1994 Somogyi Éva CD58).

2. (Jog v. Tört) ’hatáskör-átruházás, kül. az uralkodót v. az államot megillető igazságszolgáltatási jogkör (ideiglenes) átruházása vmely személyre v. hatóságra, ritk. maga az átruházott hatáskör’ ❖ a’ korona azon hatalmat, mellyel a’ törvény őt felruházta, delegatio utján idegenek által nem gyakorolhatja (1842 Pesti Hírlap CD61) | [az igazságszolgáltatásnak] nem hivatása a jövőre kiható szabályokat állítani föl s ha ez tényleg mégis előfordul […], az a mai alkotmányos államokban másként nem gondolható, mint hogy a törvényhozás részéről adott delegáció folytán történik (1893 PallasLex. CD02) | [Az alkalmi megbízottak] gyakran tartanak törvényszékeket a királyi delegáció alapján, bírságpénzeket s más királyi követeléseket hajtanak be (1936 Váczy Péter CD42).

2a. (Jog/Tört) ’〈polgári jogviszonyban:〉 kötelemátruházás, ill. a hitelezővel szemben fennálló tartozás átvállalása az új adós részéről’ ❖ Delegáció […], a római jogban a kötelemujítás – novatio – az a neme, amelynél az eddigi adós maga helyett más adóst állít, s a hitelező az uj adóst a régi helyett vele kötött stipuláció áltul elfogadja (1893 PallasLex. CD02) | delegáció […] a római jog szerint kötelemátruházás; a felek személyében történő változás (pl.) az adós v. a hitelező személye megváltozik (1998 MagyarNagyLex. C5819, 432).

2b. (Jog/Tört) ’a törvényben meghatározott illetékes bíróság helyett másik bíróság kijelölése vmely peres ügy (el)intézésére’ ❖ A’ delegál, delegáltt bíro, delegáltt törvényszék, delegatio ’s a’ t. több száz esztendtl fogva járatos … szavak (1818 Verseghy Ferenc C4415, 290) | Perjogban a delegáció a. m. biróküldés valamely ügy intézésére, egy biróságnak az arra illetékes hatóság által kirendelése (1893 PallasLex. CD02) | a kancelláriától örökölte a[z igazságügyi] minisztérium az egész polgári és büntető törvénykezést, […] a bírói parancsok kiadását, bírói delegációk ügyét (1998 Mezey Barna CD51).

ÖU: író~, párt~.

ÖE: ~csere, ~elnök, ~vezető.

Sz: delegációs.

Vö. ÉrtSz.; TESz. delegál; ÉKsz.; IdSz.

delegáció főnév 1A
1.
vmely közösség, szervezet stb. által, annak képviseletében vkihez v. vhova egyedi megbízatás teljesítésére kiküldött személyek csoportja, küldöttség
[a Kínába kirendelt francia követséget] három tagból álló kereskedelmi delegatio kiséri, mellynek feladata leend, a’ franczia gyármüveknek keletet nézni
(1844 Pesti Hírlap)
A [trianoni] békeszerződés tervezetét 1920. jan.január 15. terjesztették a magyar delegáció elé
(1930 TolnaiÚjLex.)
amikor nyilatkozatuk elkészült, [a fiatal értelmiségiek] küldöttséget állítottak össze, hogy a szöveget eljuttassa Nagy Imréhez […]. Nemsokkal éjfél előtt sikerült a kis delegációnak bejutnia a Parlamentbe
(1977 Méray Tibor)
1962 júliusában Raul Castro vezetésével katonai delegáció látogatott Moszkvába
(1991 Fischer Ferenc)
1a.
vmely közösség, szervezet stb. képviseletében vhol tartós jelleggel politikai, diplomáciai, kereskedelmi stb. feladatokat ellátó testület, ill. intézmény
Most magát az [ipar]egyesület 5 tartományi követségre – delegatiókra – osztotta
(1847 Hetilap)
van ugyan magyar bank, s annak a jegyein ott a magyar címer […]; de annak a részvényesei Ausztriában vannak, annak az igazgatósága csupán az osztrák bank delegációja
(1872–1874 Jókai Mór)
[1956-ban] Buenos Airesben többszáz tüntető behatolt a szovjet kereskedelmi delegáció székházába
(1977 Méray Tibor)
a SZEBSzövetséges Ellenőrző Bizottság mellett működött csehszlovák delegáció
(1995 Új Könyvek)
1b. (Pol/Tört)
〈1867 és 1918 között:〉 a Magyarország és Ausztria közös ügyeiben való döntésre megválasztott magyar, ill. osztrák országgyűlési bizottság(ok felállítása, működtetése mint ezen ügyek intézésének módja)
kikből állnának ezen delegácziók? Magyarország országgyűlése a maga kebeléből ugyanannyi tagot választ, mint a másik résznek országgyűlése; választ egy esztendőre: és e delegáczió fogja Magyarország országgyűlését képviselni
(1867 Deák Ferenc)
[a] gyönyörü fehér-arany teremben ott ültek, élükön a külügyminiszterrel, a 67-es kiegyezésnek, a delegáció intézményének, a dualizmusnak és a német szövetségnek, következetes módon a világháborunak is elszánt hivei
(1923 Károlyi Mihály)
A közös miniszterek a birodalom két felének parlamentjei által paritásos alapon kiküldött delegációknak tartoztak felelősséggel
(1942 Miskolczy Gyula)
A [Tisza Kálmán vezette] balközép önálló magyar hadsereget, pénz- és kereskedelemügyet, a közös ügyek és a delegációk megszüntetését követelte
(1993 A magyarság kézikönyve)
1c. (Pol/Tört)
ilyen bizottság ülésezése, tanácskozása, ill. annak ideje
Igaz, hogy a delegáció tart még, de annak a lefolyása olyan egyforma kaptafára van szabva minden évben, hogy senki sem érdeklődik a végeredmény iránt
(1884 Mikszáth Kálmán)
[Friedrich Ferdinand Beust politikai vereségének] utójátéka a Budapesten 1870. decemberben és 1871. januárban tartott delegációkban játszódott le
(1910 Halász Imre)
[Kálnoky Gusztáv közös külügyminiszternek] a delegáció idején keletkezett – testvérének írt, minden bizonnyal őszinte írásából nemcsak az derül ki, hogy mennyire tartott a delegációktól, hanem hogy a siker zálogának, az aktív külpolitika feltételének tekintette támogatásukat
(1994 Somogyi Éva)
2. (Jog v. Tört)
hatáskör-átruházás, kül. az uralkodót v. az államot megillető igazságszolgáltatási jogkör (ideiglenes) átruházása vmely személyre v. hatóságra, ritk. maga az átruházott hatáskör
a’ korona azon hatalmat, mellyel a’ törvény őt felruházta, delegatio utján idegenek által nem gyakorolhatja
(1842 Pesti Hírlap)
[az igazságszolgáltatásnak] nem hivatása a jövőre kiható szabályokat állítani föl s ha ez tényleg mégis előfordul […], az a mai alkotmányos államokban másként nem gondolható, mint hogy a törvényhozás részéről adott delegáció folytán történik
(1893 PallasLex.)
[Az alkalmi megbízottak] gyakran tartanak törvényszékeket a királyi delegáció alapján, bírságpénzeket s más királyi követeléseket hajtanak be
(1936 Váczy Péter)
2a. (Jog/Tört)
〈polgári jogviszonyban:〉 kötelemátruházás, ill. a hitelezővel szemben fennálló tartozás átvállalása az új adós részéről
Delegáció […], a római jogban a kötelemujítás – novatio – az a neme, amelynél az eddigi adós maga helyett más adóst állít, s a hitelező az uj adóst a régi helyett vele kötött stipuláció áltul elfogadja
(1893 PallasLex.)
delegáció […] a római jog szerint kötelemátruházás; a felek személyében történő változás (pl.például) az adós v.vagy a hitelező személye megváltozik
(1998 MagyarNagyLex.)
2b. (Jog/Tört)
a törvényben meghatározott illetékes bíróság helyett másik bíróság kijelölése vmely peres ügy (el)intézésére
A’ delegál, delegáltt bíro, delegáltt törvényszék, delegatio ’s a’ t.s a többi több száz esztendtl fogva járatos … szavak
(1818 Verseghy Ferenc)
Perjogban a delegáció a. m.annyi mint biróküldés valamely ügy intézésére, egy biróságnak az arra illetékes hatóság által kirendelése
(1893 PallasLex.)
a kancelláriától örökölte a[z igazságügyi] minisztérium az egész polgári és büntető törvénykezést, […] a bírói parancsok kiadását, bírói delegációk ügyét
(1998 Mezey Barna)
ÖU: íródelegáció, pártdelegáció
ÖE: delegációcsere, delegációelnök, delegációvezető
Sz: delegációs
Vö. ÉrtSz.; TESz. delegál; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások