delegál ts ige 1a

1. ’〈közösség, szervezet stb. személyt〉 képviseleti joggal felruházva vmely testületbe kinevez v. megválaszt, ill. vmely (egyedi) feladat teljesítésével megbíz’ ❖ Két Pörbe Sedrialis Praesesnek [= vármegyei törvényszéki elnöknek] delegált az első V. Ispány (1816 Dessewffy József C2567, 98) | A budapesti középiskolák tanári testületei az oktatás ujjászervezése tárgyában ankétet rendeznek, amelyre minden középiskola két-két tagot delegál (1919 Világ 2115001, 8) | Vargha Jánost és dr. Vásárhelyi Juditot delegálta a kör az átvételi ünnepségre, de csak Vargha kapta meg a kiutazási engedélyt (1986 Beszélő 2003006, 372) | a választópolgárok által delegált képviselőket (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2. (kissé rég, Jog) ’〈jogot, hatalmat, hatáskört stb.〉(ideiglenes jelleggel) átruház vkire v. vmire’ ❖ az eldöntő perczben a haza lehető megmentésének vágya arra birt, miszerint a hatalmat Görgeynek delegáljam (1859 Kossuth Lajos CD32) | Minden államnak külön képviselőtestülete [van], az Unióra delegált jogokon kívül teljes hatáskörrel (1936 Hajnal István CD42).

2a. (kissé rég, Jog is) ’〈igazságszolgáltatási jogkörrel rendelkező személy vkit, ill. vmely testületet〉 felhatalmaz arra, hogy a nevében ítélkezzen’ ❖ a Pápa nem maga, hanem delegált magyar Püspök által itél (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A király azonban nem lévén képes személyesen eleget tenni ezen föladatnak, a nádori és országbírói őtet helyettesítő hivatalok által fölsegíttetve, még azonfölűl delegált maga helyett egyes esetekben egyes királyi bírákat, kiknek hatósága ad hoc volt és a tárgy elintézésével megszűnt (1872 Botka Tivadar CD57) | A pápától delegált bíró a megbízást mindenesetre tovább származtathatja, míg az érsek vagy püspök által delegált bíró ezt csak a kirendelő világos engedélye alapján [teheti] (1925 RévaiNagyLex. C5713, 196).

2b. (kissé rég, Jog is) ’〈vmely bíróságot v. más igazságszolgáltatási szerepű testületet〉 a törvényben meghatározott illetékes bíróság v. hatóság helyett vmely peres ügy (el)intézésére kijelöl’ ❖ a határ kérdéseknek is via juris [= jogi úton] leendő elintézésére, ő felsége egy nem érdeklett megye törvényszékét fogja delegálni (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a honvédtisztikar becsületbírósága őt mint tartalékos főhadnagyot) 31 szóval 1 ellen felmentette, de az ítéletet a honvédelmi miniszter megsemmisítette s a budapesti tiszti gyűlést delegálta, mely őt rangjától megfosztotta (1925 RévaiNagyLex. C5713, 496) | nyomban másik bíróságot delegálnak az itteni „elfogult” bíróság helyett a tárgyalás „lefolytatására” (1931 Krúdy Gyula CD54).

3. (vál) ’vkinek a rendelkezésére bocsát vmit’ ❖ Borbála asszony ott hagyva Oliviát a cérnásboltban, természetesen félmilliomos leánya mellé csatlakozott, ki számára pompás hotelében delegált egy udvarszobát, ahonnan a jó asszonynak fényes nappal nem volt szabad kijönni (1852 Jókai Mór CD18) | a vita rávilágított arra, hogy milyen sok területen kell az önkormányzatokhoz többletforrásokat delegálni (2000 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, delegálandó, delegált, delegáltatik; IdSz.

delegál tárgyas ige 1a
1.
〈közösség, szervezet stb. személyt〉 képviseleti joggal felruházva vmely testületbe kinevez v. megválaszt, ill. vmely (egyedi) feladat teljesítésével megbíz
Két Pörbe Sedrialis Praesesnek [= vármegyei törvényszéki elnöknek] delegált az első V. Ispányviceispán
(1816 Dessewffy József)
A budapesti középiskolák tanári testületei az oktatás ujjászervezése tárgyában ankétet rendeznek, amelyre minden középiskola két-két tagot delegál
(1919 Világ)
Vargha Jánost és dr.doktor Vásárhelyi Juditot delegálta a kör az átvételi ünnepségre, de csak Vargha kapta meg a kiutazási engedélyt
(1986 Beszélő)
a választópolgárok által delegált képviselőket
(2000 Országgyűlési Napló)
2. (kissé rég, Jog)
〈jogot, hatalmat, hatáskört stb.〉 (ideiglenes jelleggel) átruház vkire v. vmire
az eldöntő perczben a haza lehető megmentésének vágya arra birt, miszerint a hatalmat Görgeynek delegáljam
(1859 Kossuth Lajos)
Minden államnak külön képviselőtestülete [van], az Unióra delegált jogokon kívül teljes hatáskörrel
(1936 Hajnal István)
2a. (kissé rég, Jog is)
〈igazságszolgáltatási jogkörrel rendelkező személy vkit, ill. vmely testületet〉 felhatalmaz arra, hogy a nevében ítélkezzen
a Pápa nem maga, hanem delegált magyar Püspök által itél
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
A király azonban nem lévén képes személyesen eleget tenni ezen föladatnak, a nádori és országbírói őtet helyettesítő hivatalok által fölsegíttetve, még azonfölűl delegált maga helyett egyes esetekben egyes királyi bírákat, kiknek hatósága ad hoc volt és a tárgy elintézésével megszűnt
(1872 Botka Tivadar)
A pápától delegált bíró a megbízást mindenesetre tovább származtathatja, míg az érsek vagy püspök által delegált bíró ezt csak a kirendelő világos engedélye alapján [teheti]
(1925 RévaiNagyLex.)
2b. (kissé rég, Jog is)
〈vmely bíróságot v. más igazságszolgáltatási szerepű testületet〉 a törvényben meghatározott illetékes bíróság v. hatóság helyett vmely peres ügy (el)intézésére kijelöl
a határ kérdéseknek is via juris [= jogi úton] leendő elintézésére, ő felsége egy nem érdeklett megye törvényszékét fogja delegálni
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
a honvédtisztikar becsületbírósága őt mint tartalékos főhadnagyot) 31 szóval 1 ellen felmentette, de az ítéletet a honvédelmi miniszter megsemmisítette s a budapesti tiszti gyűlést delegálta, mely őt rangjától megfosztotta
(1925 RévaiNagyLex.)
nyomban másik bíróságot delegálnak az itteni „elfogult” bíróság helyett a tárgyalás „lefolytatására”
(1931 Krúdy Gyula)
3. (vál)
vkinek a rendelkezésére bocsát vmit
Borbála asszony ott hagyva Oliviát a cérnásboltban, természetesen félmilliomos leánya mellé csatlakozott, ki számára pompás hotelében delegált egy udvarszobát, ahonnan a jó asszonynak fényes nappal nem volt szabad kijönni
(1852 Jókai Mór)
a vita rávilágított arra, hogy milyen sok területen kell az önkormányzatokhoz többletforrásokat delegálni
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, delegálandó, delegált, delegáltatik; IdSz.

Beállítások