déli¹ mn és fn 

I. mn 18B3

1. ’dél körüli, déltájra eső 〈időszak, időpont〉’ ❖ Debretzenbenn magában is ſzemléltettek ugyan déli 12 ora-tályban alig-éſzre vehetölög ſzálingózni a’ hó-pillák (1797 Bécsi Magyar Merkurius 7396051, 886) | a’ déli órákban, szép napokban, minden szempillantatban a’ szellőző lyukakra, a’ fris levegő berohanása végett figyelem legyen (1835 Némethy József 8333010, 14) | a velő meglehetősen nehéz étel, azért adják a korcsmárosok déli időben, hogy az embernek legyen ideje megemészteni (1926 Krúdy Gyula CD54) | Kr. e. 29-ben volt egy riadalmat keltő napfogyatkozás déli időpontban Jeruzsálem területén (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (rendszeresen) délre, ill. déltájra eső, akkor végbemenő 〈esemény, tevékenység, jelenség〉’ ❖ Az cameralis házat [= a királyi kincstár rendelkezésére álló házat] ki kell tisztittatni és körülötte való szegény embereknek házait, hogy akár éjczaki, akár déli állapodása leszen ő felségének tiszták legyenek az alkalmatosságok (1772 Történelmi Tár 7393001, 320) | Spanyol Országban régi idktl fogva szokásban van a’ déli álom (1809 Kis János¹ ford. 7177005, 73) | megkondul a déli harangszó (1898 Jókai Mór CD18) | bő verejtéket ontottak a déli hőségben (1923 Bíró Lajos CD10) | elérkezett a déli étkezés ideje (1999 Magyar néprajz CD47).

2a. ’olyan 〈személy, csoport v. dolog〉, aki v. amely (rendszeresen) délben v. déltájban tesz vmit, ill. akkor történik vele vmi’ ❖ Schlik kérkedve hívta meg déli vendégeit „auf eine brillante ungrische Haasenhetz” [= egy pompás magyar nyúlvadászatra] (1830 Némethy József ford. 8333003, 59) | [Prielle Kornélia] a ma déli vonattal érkezett Szegedre (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | [a polgár] zsebébe teszi a déli újságot, hogy a családi körben, térkép fölött megbeszélje a csapatok állását (1915 Krúdy Gyula CD54) | a Magyar Rádió déli hírműsora (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. (szokásosan) délben, ill. déltájban megvalósuló tevékenységhez, kül. étkezéshez való’ ❖ nem tudjuk még, ha éjczaki quártéllya leszen e vagy déli ő felségének [ti. II. József császárnak] Namény (1772 Bessenyei György¹ 7393001, 318) | a déli étel legyen fő, a vacsora könnyű és szűk (1845 Warga János 8526007, 22) | a déli kávémhoz (1890 Jókai Mór CD18) | Katica nyitott be, […] hogy a déli asztalt leszedje (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 63) | A vacsora kitelt a déli maradékból (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’a dél idejére jellemző látványát, állapotát mutató’ ❖ a’ világi böltſeſſég […] déli fényeſſéggel tndöklik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 565) | Kis poharat mártott a’ forró déli homokba (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 80) | Gyermekek játszadoznak Déli sugaras utcán (1910 Ady Endre CD0802) | az üvegtetőn függőlegesen betűzött a déli nap (1989 Csengey Dénes 1028001, 7).

4. (rég) ’Az égitestek pályájával, ill. annak legmagasabb pontjával kapcs.’

4a. déli linea (Csill) ’az éggömbnek az északi és a déli sarkponton, valamint egy adott földi megfigyelőhely zenitjén áthaladó főköre, ún. égi meridián; délvonal’ ❖ Közönségesen abban az órában kezdödik, és végzödik az essö, és ſzél, mellyben a’ hóld, vagy felül, vagy álól megyen a’ felsö vagy alsó meridiánuson, az az, déli lineán (1794 Decsy Sámuel 7442001, 2) | [az iránytűt] úgy kell tehát helyheztetni, hogy megálván a’ tű a’ pikſis fenekén éſzakról délre húzott lineát ketté vághaſſa. Amazt le kell venni valamelly kő, vagy fa táblára, ’s a’ helybéli déli lineát fogja ábrázolni (1809 Varga Márton 8510001, 10).

4b. déli pont a) ’〈égitestek (látszó) mozgásában:〉 a pálya azon pontja, amelynél az égitest áthalad a délkörön, ill. ahol a látóhatár felett a legmagasabban áll; delelőpont, délpont’ ❖ a’ felkelö Nap’ sugárai […] a’ déli pontra jutottak mellettem (1786 Verseghy Ferenc C4426, C3) | a’ nap is hág déli pontjára (1835 Csiszár Sámuel 8090001, 10) | a nap déli pontot ért (1847 Pesti Divatlap C5840, 467) b) (rendsz. birtokszóként) (vál) ’vminek a csúcspontja, ill. tetőfoka’ ❖ a pártdüh mind a két félnél déli pontra hágott (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Híres festészek, szobrászok, építészet déli pontja [ti. jellemzi Hunyadi Mátyás korát] (1838 Tudományos Gyűjtemény C7308, 72) | félben hagyott pályád déli pontja után (1873 Toldy Ferenc 8481015, 31).

II. fn 1B3 (rég, ritk)

’a délben sorra kerülő étkezés, az ebéd (ideje), ill. az ekkor fogyasztott étel’ ❖ Dél’ előtt egy Divisio Huszárságot meg visgálván, déli után oda egy órányi földre egy Batallion visgálására mentünk (1782 Kazinczy László C2554, 29) | eszem falat délimet, kis kenyér hajacskát eggy darabka hurkával (1832 Mulattató ford. C3233, 39) | Boka elvégezte a csutakolást s egy kis véka rozsot tett a ló elé délire (1942 Kodolányi János 9342003, 10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dél; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. déli¹

déli¹ melléknév és főnév
I. melléknév 18B3
1.
dél körüli, déltájra eső 〈időszak, időpont〉
Debretzenbenn magában is ſzemléltettek ugyan déli 12 ora-tályban alig-éſzre vehetölög ſzálingózni a’ hó-pillák
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
a’ déli órákban, szép napokban, minden szempillantatban a’ szellőző lyukakra, a’ fris levegő berohanása végett figyelem legyen
(1835 Némethy József)
a velő meglehetősen nehéz étel, azért adják a korcsmárosok déli időben, hogy az embernek legyen ideje megemészteni
(1926 Krúdy Gyula)
Kr. e.Krisztus előtt 29-ben volt egy riadalmat keltő napfogyatkozás déli időpontban Jeruzsálem területén
(1995 Jubileumi kommentár)
2.
(rendszeresen) délre, ill. déltájra eső, akkor végbemenő 〈esemény, tevékenység, jelenség〉
Az cameralis házat [= a királyi kincstár rendelkezésére álló házat] ki kell tisztittatni és körülötte való szegény embereknek házait, hogy akár éjczaki, akár déli állapodása leszen ő felségének tiszták legyenek az alkalmatosságok
(1772 Történelmi Tár)
Spanyol Országban régi idktl fogva szokásban van a’ déli álom
(1809 Kis János¹ ford.)
megkondul a déli harangszó
(1898 Jókai Mór)
bő verejtéket ontottak a déli hőségben
(1923 Bíró Lajos)
elérkezett a déli étkezés ideje
(1999 Magyar néprajz)
2a.
olyan 〈személy, csoport v. dolog〉, aki v. amely (rendszeresen) délben v. déltájban tesz vmit, ill. akkor történik vele vmi
Schlik kérkedve hívta meg déli vendégeit „auf eine brillante ungrische Haasenhetz” [= egy pompás magyar nyúlvadászatra]
(1830 Némethy József ford.)
[Prielle Kornélia] a ma déli vonattal érkezett Szegedre
(1879 Mikszáth Kálmán)
[a polgár] zsebébe teszi a déli újságot, hogy a családi körben, térkép fölött megbeszélje a csapatok állását
(1915 Krúdy Gyula)
a Magyar Rádió déli hírműsora
(2000 Magyar Hírlap)
2b.
(szokásosan) délben, ill. déltájban megvalósuló tevékenységhez, kül. étkezéshez való
nem tudjuk még, ha éjczaki quártéllya leszen e vagy déli ő felségének [ti. II. József császárnak] Namény
(1772 Bessenyei György¹)
a déli étel legyen fő, a vacsora könnyű és szűk
(1845 Warga János)
a déli kávémhoz
(1890 Jókai Mór)
Katica nyitott be, […] hogy a déli asztalt leszedje
(1926 Kosztolányi Dezső)
A vacsora kitelt a déli maradékból
(1998 Magyar Hírlap)
3.
a dél idejére jellemző látványát, állapotát mutató
a’ világi böltſeſſég […] déli fényeſſéggel tndöklik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Kis poharat mártott a’ forró déli homokba
(1826 Vörösmarty Mihály)
Gyermekek játszadoznak Déli sugaras utcán
(1910 Ady Endre)
az üvegtetőn függőlegesen betűzött a déli nap
(1989 Csengey Dénes)
4. (rég)
Az égitestek pályájával, ill. annak legmagasabb pontjával kapcs.
4a.
(csak szókapcsolatban)
déli linea
(Csill)
az éggömbnek az északi és a déli sarkponton, valamint egy adott földi megfigyelőhely zenitjén áthaladó főköre, ún. égi meridián; délvonal
Közönségesen abban az órában kezdödik, és végzödik az essö, és ſzél, mellyben a’ hóld, vagy felül, vagy álól megyen a’ felsö vagy alsó meridiánuson, az az, déli lineán
(1794 Decsy Sámuel)
[az iránytűt] úgy kell tehát helyheztetni, hogy megálván a’ tű a’ pikſis fenekén éſzakról délre húzott lineát ketté vághaſſa. Amazt le kell venni valamelly kő, vagy fa táblára, ’s a’ helybéli déli lineát fogja ábrázolni
(1809 Varga Márton)
4b.
(csak szókapcsolatban)
déli pont
a)
〈égitestek (látszó) mozgásában:〉 a pálya azon pontja, amelynél az égitest áthalad a délkörön, ill. ahol a látóhatár felett a legmagasabban áll; delelőpont, délpont
a’ felkelö Nap’ sugárai […] a’ déli pontra jutottak mellettem
(1786 Verseghy Ferenc)
a’ nap is hág déli pontjára
(1835 Csiszár Sámuel)
a nap déli pontot ért
(1847 Pesti Divatlap)
b) (rendsz. birtokszóként) (vál)
vminek a csúcspontja, ill. tetőfoka
a pártdüh mind a két félnél déli pontra hágott
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
Híres festészek, szobrászok, építészet déli pontja [ti. jellemzi Hunyadi Mátyás korát]
(1838 Tudományos Gyűjtemény)
félben hagyott pályád déli pontja után
(1873 Toldy Ferenc)
II. főnév 1B3 (rég, ritk)
a délben sorra kerülő étkezés, az ebéd (ideje), ill. az ekkor fogyasztott étel
Dél’ előtt egy Divisio Huszárságot meg visgálván, déli után oda egy órányi földre egy Batallion visgálására mentünk
(1782 Kazinczy László)
eszem falat délimet, kis kenyér hajacskát eggy darabka hurkával
(1832 Mulattató ford.)
Boka elvégezte a csutakolást s egy kis véka rozsot tett a ló elé délire
(1942 Kodolányi János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dél; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. déli¹

Beállítások