déli² mn és fn 

I. mn 18B3

1. ’dél felé eső 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈fekvés, tájolás〉’ ❖ [a vasút tervezett nyomvonala] Goriczán, Busheveczen, és Lekeniken át déli irányban vonul (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Vancouver] nyarai a japán tengeröböl miatt melegebbek mint a délibb fekvésü Kaliforniában (1897 PallasLex. CD02) | amikor a Nap látszó pályáján legdélibb helyzetét, a Baktérítő körét eléri (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 14) | a déli tájolású, nagyablakos fürdőszobát (1999 Lakáskultúra CD39).

1a. (kötött szókapcsolat részeként) (rég) ’〈a dél égtájjal 45°-os szöget bezáró mellékégtájak megnevezésében〉’ ❖ az Orſzágnak nagy réſzében meg ráſzkódott a’ föld, éſzaki napkelet fell, déli napkelet felé ’s tartott a’ ráſzkódás harmadfél minutáig (1792 Magyar Hírmondó 7444077, 130) | Nagylakrul déli keletnek Fordullyon, kis Szacsva mögött míg érkezik Iszka Sikjához (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358005, 183) | Ezen nemes urak szomszédaink; Itt létök […] biztos paizsa Határainknak déli nyugaton És éjszakon (1871 Rákosi Jenő 8385003, 26).

2. (földrajzi v. csillagképnév előtagjaként is) (Föld v. Csill is) ’〈a Föld v. az éggömb, ill. a földrajzi koordináta-rendszer részeként:〉 az északi félgömbbel átellenes 〈félgömb〉, ill. ahhoz tartozó v. ott tapasztalható’ ❖ Americának túl a’ Déli Polus felé nagyon alá eső része (1787 Mátyus István C3069, 320) | a déli félgömbön fekvő különböző angol birtokokban (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A déli szélesség 30. fokán voltunk (1914 Karinthy Frigyes ford.–Swift 9309082, 196) | A déli égbolt 56 csillagképe közül nálunk még a következők láthatók: […] Bak (Capricornus), Vízöntő (Aquarius), Déli Hal (Piscis Austrinus) (1930 Lassovszky Károly 9382001, 267) | A Déli-sark meghódításának viszontagságai (1990 Létay Vera 2011015, 56) | [a] déli féltekén az Antarktisz felett (1992 Élet és Tudomány 2006020, 665) déli fény ’a Napból érkező nagy energiájú részecskék és a légköri atomok, molekulák ütközéséből keletkező időszakos fényjelenségnek, a sarki fénynek a Föld ezen féltekéjén, kül. sarkkör és a Déli-sark közötti szélességi körök mentén észlelhető megnyilvánulása’ ❖ déli fény (aurora australis) (1897 PallasLex. CD02) | Sarki fény (aurora polaris): az északi féltekén északi fénynek (aurora borealisnak), a déli féltekén déli fénynek (aurora australisnak) nevezett felső légköri fényjelenség, amely mágneses viharok idején mutatkozik (2000 Élet és Tudomány C6269, 174) déli pont (Csill v. Föld) ’egy adott megfigyelőhelyhez tartozó délkörnek, az ún. égi meridiánnak és a csillagászati horizontnak az északponttal ellentétes irányban levő metszéspontja; délpont’ ❖ megkívántatik, hogy az ember magát olyan állásba helyheztesse, melyből az északi és déli pontot igazán meghatározhassa (1827 Fazekas Mihály 8138076, 56) | Déli pont a négy világtájat kijelölő pont egyike, a délkörnek és horizonnak a déli pólushoz közelebb eső metszési pontja (1893 PallasLex. CD02).

2a. (földrajzi név előtagjaként is) ’〈vmely területnek, természeti képződménynek, építménynek stb.〉 délre eső 〈része, pontja〉’ ❖ Frantzia orſzágnak déli tartományiban (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 345) | Déli Afrikának leg-utólsó ſzélin (1794 Parnasszusi időtöltés 7036015, 111) | a város déliebb részében (1861 Rosty Pál 8397005, 44) | a déli láthatár felé (1885 Jókai Mór CD18) | a Görgey-kastély déli bástyájával szemben (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04) | a Déli-Kárpátok lenyűgöző szépségű magashegység (1997 Magyarország földje CD05).

2b. ’délen élő v. onnan való 〈személy v. nép〉, ill. arra jellemző 〈sajátosság〉’ ❖ [a himlővel való beoltás] már egynéhány ſzáz eſztendökkel ez eltt dívatjábann vólt a mi déli ſzomſzédjainknál, a Törököknél (1780 Magyar Hírmondó 7444001, 28) | a déli szlávok elébb a görögökkel, később az arabsokkal is gyakor [kulturális] összeérintésbe jöttek (1827 Toldy Ferenc 8481036, 199) | A római nép déli vérmérsékletének megfelelőleg kitörő lelkesedéssel üdvözölte diadalmasan visszatérő hadvezéreit (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | a nők olajbarna szemeibe, déli arcvonásaiba (1933 Krúdy Gyula CD54) | Barna arcszíne déli származásra vallott, de hogy tulajdonképpen miféle nemzetiségű volt: hindu, görög, perzsa vagy mi más, arról senki se tudott mondani semmi biztosat (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 48) | [a Martin Luther King alapította szervezet] a polgárjogi küzdelmet támogató déli fekete lelkészeket tömörítette (1998 Magyarics Tamás CD17).

2c. (kötött szókapcsolat részeként faj- és alfajnévben is) ’délen honos, ill. elterjedt 〈állat v. növény〉’ ❖ déli Isztragor (P. [= Pelargonium] australe) (1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály C1418, 390) | halvány narancs helyett a déli fák Piros vérrózsákkal lesznek tele (1848 Petőfi Sándor C3502, 284) | Déli sárga billegető (1899 Chernel István CD34) | [Az ún. sárgahasú unkák esetében] délebbi példányok hasán sokkal több a sárga szín, mint az északibbakén (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [a Weddell-tengeri] halfauna tagjait a halevő fókák (déli elefántfóka), a bálnák (kékbálna, déli bálna), a fogas cetekhez sorolt ámbrás cetek és delfinek fogyasztják (1997 Természet Világa CD50).

2d. ’délen jellemző, ott történő v. létrejött, ill. ilyen térséggel kapcs., azt érintő, oda irányuló 〈esemény, folyamat, tevékenység stb.〉’ ❖ A’ ki ſerény ’s bátor, meleg annak az éſzaki ſátor, El-tür déli hevet (1786 Édes Gergely 7095002, 41) | Lehel, Bölcsü és Botond déli hadjáratait, melyeken a Fekete Tengertől az Ádriáig elnyúló tartományokat meghódították (1873 Toldy Ferenc 8481016, 118) | [Dalmáciában a harangtornyok] déli szokás szerint rendesen a templomtól külön állanak (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Kínában a Tang-dinasztia idején] alakult ki a nagy különbség az északi és déli festőiskola között (1925 MűvészetiLex. C6812, 396) | Nagykanizsát kevésbé érinti a déli háború (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’dél felől érkező, ill. onnan származó’ ❖ midn déli ſzél fúj (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 528) | [A spenót] mint déli jövevény a hidegre kényes, azért délre néző lejtőre vetik (1897 PallasLex. CD02) | Kossuth erélyesen támogatta Batthyány honmentő akcióját, mellyel a déli veszedelemmel szemben katonát és pénzt szerzett (1933 Szekfű Gyula CD42) | [Korondon az ún. török korongpad] talán déli hatás Pirot felől, ahol koronggal együtt jártak vándorolni (1991 Magyar néprajz CD47).

II. fn 1B3 (hat ne-vel, tbsz-ban)

’délen, vmely földrésznek, országnak v. területnek ebbe az irányba eső részén élő népesség’ ❖ [az angoloknál és a németeknél] a mély s komolyabb tudományok is inkább gyakoroltattak mint a délieknél (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 886) | [Észak-Amerikában] kitört a háború, a déliek lázadása (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45) | én nem lakom az Északiakkal és nem a Déliek oltárán és nem a Keletiekén, sem pedig a Nyugatiakén, mert Én Egy Vagyok és Minden Vagyok! (1924 Pintér Ferenc 9532004, 28) | [a görög nemzetiségű formatervező] a déliek minden lendületét és életörömét beleadta az autóba (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. ~, Délihal; ÉrtSz.; TESz. dél; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. déli²

déli² melléknév és főnév
I. melléknév 18B3
1.
dél felé eső 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈fekvés, tájolás〉
[a vasút tervezett nyomvonala] Goriczán, Busheveczen, és Lekeniken át déli irányban vonul
(1843 Pesti Hírlap)
[Vancouver] nyarai a japán tengeröböl miatt melegebbek mint a délibb fekvésü Kaliforniában
(1897 PallasLex.)
amikor a Nap látszó pályáján legdélibb helyzetét, a Baktérítő körét eléri
(1930 TolnaiÚjLex.)
a déli tájolású, nagyablakos fürdőszobát
(1999 Lakáskultúra)
1a. (kötött szókapcsolat részeként) (rég)
〈a dél égtájjal 45°-os szöget bezáró mellékégtájak megnevezésében〉
az Orſzágnak nagy réſzében meg ráſzkódott a’ föld, éſzaki napkelet fell, déli napkelet felé ’s tartott a’ ráſzkódás harmadfél minutáig
(1792 Magyar Hírmondó)
Nagylakrul déli keletnek Fordullyon, kis Szacsva mögött míg érkezik Iszka Sikjához
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
Ezen nemes urak szomszédaink; Itt létök […] biztos paizsa Határainknak déli nyugaton És éjszakon
(1871 Rákosi Jenő)
2. (földrajzi v. csillagképnév előtagjaként is) (Föld v. Csill is)
〈a Föld v. az éggömb, ill. a földrajzi koordináta-rendszer részeként:〉 az északi félgömbbel átellenes 〈félgömb〉, ill. ahhoz tartozó v. ott tapasztalható
Americának túl a’ Déli Polus felé nagyon alá eső része
(1787 Mátyus István)
a déli félgömbön fekvő különböző angol birtokokban
(1855 Vasárnapi Újság)
A déli szélesség 30. fokán voltunk
(1914 Karinthy Frigyes ford.Swift)
A déli égbolt 56 csillagképe közül nálunk még a következők láthatók: […] Bak (Capricornus), Vízöntő (Aquarius), Déli Hal (Piscis Austrinus)
(1930 Lassovszky Károly)
A Déli-sark meghódításának viszontagságai
(1990 Létay Vera)
[a] déli féltekén az Antarktisz felett
(1992 Élet és Tudomány)
déli fény
a Napból érkező nagy energiájú részecskék és a légköri atomok, molekulák ütközéséből keletkező időszakos fényjelenségnek, a sarki fénynek a Föld ezen féltekéjén, kül. sarkkör és a Déli-sark közötti szélességi körök mentén észlelhető megnyilvánulása
déli fény (aurora australis)
(1897 PallasLex.)
Sarki fény (aurora polaris): az északi féltekén északi fénynek (aurora borealisnak), a déli féltekén déli fénynek (aurora australisnak) nevezett felső légköri fényjelenség, amely mágneses viharok idején mutatkozik
(2000 Élet és Tudomány)
déli pont
(Csill v. Föld)
egy adott megfigyelőhelyhez tartozó délkörnek, az ún. égi meridiánnak és a csillagászati horizontnak az északponttal ellentétes irányban levő metszéspontja; délpont
megkívántatik, hogy az ember magát olyan állásba helyheztesse, melyből az északi és déli pontot igazán meghatározhassa
(1827 Fazekas Mihály)
Déli pont a négy világtájat kijelölő pont egyike, a délkörnek és horizonnak a déli pólushoz közelebb eső metszési pontja
(1893 PallasLex.)
2a. (földrajzi név előtagjaként is)
〈vmely területnek, természeti képződménynek, építménynek stb.〉 délre eső 〈része, pontja〉
Frantzia orſzágnak déli tartományiban
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Déli Afrikának leg-utólsó ſzélin
(1794 Parnasszusi időtöltés)
a város déliebb részében
(1861 Rosty Pál)
a déli láthatár felé
(1885 Jókai Mór)
a Görgey-kastély déli bástyájával szemben
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
a Déli-Kárpátok lenyűgöző szépségű magashegység
(1997 Magyarország földje)
2b.
délen élő v. onnan való 〈személy v. nép〉, ill. arra jellemző 〈sajátosság〉
[a himlővel való beoltás] már egynéhány ſzáz eſztendökkel ez eltt dívatjábann vólt a mi déli ſzomſzédjainknál, a Törököknél
(1780 Magyar Hírmondó)
a déli szlávok elébb a görögökkel, később az arabsokkal is gyakor [kulturális] összeérintésbe jöttek
(1827 Toldy Ferenc)
A római nép déli vérmérsékletének megfelelőleg kitörő lelkesedéssel üdvözölte diadalmasan visszatérő hadvezéreit
(1899 Nagy képes világtörténet)
a nők olajbarna szemeibe, déli arcvonásaiba
(1933 Krúdy Gyula)
Barna arcszíne déli származásra vallott, de hogy tulajdonképpen miféle nemzetiségű volt: hindu, görög, perzsa vagy mi más, arról senki se tudott mondani semmi biztosat
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
[a Martin Luther King alapította szervezet] a polgárjogi küzdelmet támogató déli fekete lelkészeket tömörítette
(1998 Magyarics Tamás)
2c. (kötött szókapcsolat részeként faj- és alfajnévben is)
délen honos, ill. elterjedt 〈állat v. növény〉
déli Isztragor (P. [= Pelargonium] australe)
(1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály)
halvány narancs helyett a déli fák Piros vérrózsákkal lesznek tele
(1848 Petőfi Sándor)
Déli sárga billegető
(1899 Chernel István)
[Az ún. sárgahasú unkák esetében] délebbi példányok hasán sokkal több a sárga szín, mint az északibbakén
(1933 Az állatok világa ford.)
[a Weddell-tengeri] halfauna tagjait a halevő fókák (déli elefántfóka), a bálnák (kékbálna, déli bálna), a fogas cetekhez sorolt ámbrás cetek és delfinek fogyasztják
(1997 Természet Világa)
2d.
délen jellemző, ott történő v. létrejött, ill. ilyen térséggel kapcs., azt érintő, oda irányuló 〈esemény, folyamat, tevékenység stb.〉
A’ ki ſerény ’s bátor, meleg annak az éſzaki ſátor, El-tür déli hevet
(1786 Édes Gergely)
Lehel, Bölcsü és Botond déli hadjáratait, melyeken a Fekete Tengertől az Ádriáig elnyúló tartományokat meghódították
(1873 Toldy Ferenc)
[Dalmáciában a harangtornyok] déli szokás szerint rendesen a templomtól külön állanak
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Kínában a Tang-dinasztia idején] alakult ki a nagy különbség az északi és déli festőiskola között
(1925 MűvészetiLex.)
Nagykanizsát kevésbé érinti a déli háború
(1995 Magyar Hírlap)
3.
dél felől érkező, ill. onnan származó
midn déli ſzél fúj
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[A spenót] mint déli jövevény a hidegre kényes, azért délre néző lejtőre vetik
(1897 PallasLex.)
Kossuth erélyesen támogatta Batthyány honmentő akcióját, mellyel a déli veszedelemmel szemben katonát és pénzt szerzett
(1933 Szekfű Gyula)
[Korondon az ún. török korongpad] talán déli hatás Pirot felől, ahol koronggal együtt jártak vándorolni
(1991 Magyar néprajz)
II. főnév 1B3 (hat ne-vel, tbsz-ban)
délen, vmely földrésznek, országnak v. területnek ebbe az irányba eső részén élő népesség
[az angoloknál és a németeknél] a mély s komolyabb tudományok is inkább gyakoroltattak mint a délieknél
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
[Észak-Amerikában] kitört a háború, a déliek lázadása
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
én nem lakom az Északiakkal és nem a Déliek oltárán és nem a Keletiekén, sem pedig a Nyugatiakén, mert Én Egy Vagyok és Minden Vagyok!
(1924 Pintér Ferenc)
[a görög nemzetiségű formatervező] a déliek minden lendületét és életörömét beleadta az autóba
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. ~, Délihal; ÉrtSz.; TESz. dél; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. déli²

Beállítások