délibábos mn 15A

1. ’olyan 〈hely, terület〉, ahol (rendszeresen) délibáb tapasztalható’ ❖ Délibábos ég alatt kolompol Kis-Kunságnak száz kövér gulyája (1844 Petőfi Sándor 8366054, 107) | a Barczaság délibábos szép rónájára (1873 Orbán Balázs CD22) | a délibábos Hortobágy (1936 Veres Péter 9771027, 268) | Délibábos aszfaltút. Nyári hőségben a forró, száraz aszfaltutakon csillogó víztükröt utánzó légtükrözést, úgynevezett alsó délibábot figyelhetünk meg (2000 Természet Világa CD50).

1a. (ritk) ’a délibábra jellemző, ill. ahhoz hasonló, délibábszerű 〈látvány, jelenség〉’ ❖ az átfült levegőben megrezdül a muzeum kertje s fölkapja tündöklő karjára a lomhán bólingató fákat. A tükrözet szinte délibábos tánczra akar lendülni, de irigy felhő (természetesen porfelhő) ráborul a kedves látványra (1877 Ágai Adolf 8005002, 371) | A meleg színekkel átitatott levegő délibábosan remeg a messziségben (1987 Antalffy Gyula 1004005, 132).

2. ’képtelen, megvalósíthatatlan, illuzórikus 〈ábránd, elgondolás〉’ ❖ a délibábos ábránd kedveért (1860 Vasárnapi Újság CD56) | boldogan jártál az illuziók, a délibábos remények meseországában (1910 Délmagyarország 2103001, 3) | Nőjjön valóság délibábos álmainkból (1926 Bányai Kornél CD10) | együtt szőnek délibábos terveket (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’olyan 〈elképzelés, magyarázat stb.〉, amelynek nincs (kellő) alapja’ ❖ Ki ne ismerné a fiatal, az első szerelem nemes éretlenségét, délibábos eszményét? (1893 Riedl Frigyes 8393001, 7) | A XIX. század első felében a politikában elemi erővel érvényesülő nacionális irányzat és az irodalmi romantika hatása alatt – őstörténetírásunk fellengző, délibábos elméletek és föltevések hatalmába került (1923 Hóman Bálint CD42) | [Pálóczi Horváth Ádám] délibábos etimológiákkal „igazolja”, hogy a magyarok ősei Magóg (Noé unokája) vezetése alatt jöttek ki Arméniából Ázsiába, majd Európába (1965 Mezei Márta CD53) | [a szocializmus idején Ipolyi Arnoldot] idézni legfeljebb negatív értelemben lehetett, mint a délibábos mitológiakutatás jellegzetes alakját (1980 Hoppál Mihály CD30).

2b. (tudományos tevékenysége során) a valóságot, a tényeket figyelmen kívül hagyó 〈személy〉’ ❖ Délibábos nyelvészek, azok a nyelvészek, akik biztos nyelvtudományi módszer hiján a képzelet délibábjait követik (1893 PallasLex. CD02) | érzem, hogy igaza van a délibábos történésznek (1931 Cs. Szabó László CD10) | Aki ma Magyarországon a stabilizációt nem tartja szükségszerűnek, az lehet nagyon tisztességes baloldali gondolkodó, de mindenképpen délibábosnak minősül (1996 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. délibáb; ÉKsz.

délibábos melléknév 15A
1.
olyan 〈hely, terület〉, ahol (rendszeresen) délibáb tapasztalható
Délibábos ég alatt kolompol Kis-Kunságnak száz kövér gulyája
(1844 Petőfi Sándor)
a Barczaság délibábos szép rónájára
(1873 Orbán Balázs)
a délibábos Hortobágy
(1936 Veres Péter)
Délibábos aszfaltút. Nyári hőségben a forró, száraz aszfaltutakon csillogó víztükröt utánzó légtükrözést, úgynevezett alsó délibábot figyelhetünk meg
(2000 Természet Világa)
1a. (ritk)
a délibábra jellemző, ill. ahhoz hasonló, délibábszerű 〈látvány, jelenség〉
az átfült levegőben megrezdül a muzeum kertje s fölkapja tündöklő karjára a lomhán bólingató fákat. A tükrözet szinte délibábos tánczra akar lendülni, de irigy felhő (természetesen porfelhő) ráborul a kedves látványra
(1877 Ágai Adolf)
A meleg színekkel átitatott levegő délibábosan remeg a messziségben
(1987 Antalffy Gyula)
2.
képtelen, megvalósíthatatlan, illuzórikus 〈ábránd, elgondolás〉
a délibábos ábránd kedveért
(1860 Vasárnapi Újság)
boldogan jártál az illuziók, a délibábos remények meseországában
(1910 Délmagyarország)
Nőjjön valóság délibábos álmainkból
(1926 Bányai Kornél)
együtt szőnek délibábos terveket
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
olyan 〈elképzelés, magyarázat stb.〉, amelynek nincs (kellő) alapja
Ki ne ismerné a fiatal, az első szerelem nemes éretlenségét, délibábos eszményét?
(1893 Riedl Frigyes)
A XIX. század első felében a politikában elemi erővel érvényesülő nacionális irányzat és az irodalmi romantika hatása alatt – őstörténetírásunk fellengző, délibábos elméletek és föltevések hatalmába került
(1923 Hóman Bálint)
[Pálóczi Horváth Ádám] délibábos etimológiákkal „igazolja”, hogy a magyarok ősei Magóg (Noé unokája) vezetése alatt jöttek ki Arméniából Ázsiába, majd Európába
(1965 Mezei Márta)
[a szocializmus idején Ipolyi Arnoldot] idézni legfeljebb negatív értelemben lehetett, mint a délibábos mitológiakutatás jellegzetes alakját
(1980 Hoppál Mihály)
2b.
(tudományos tevékenysége során) a valóságot, a tényeket figyelmen kívül hagyó 〈személy〉
Délibábos nyelvészek, azok a nyelvészek, akik biztos nyelvtudományi módszer hiján a képzelet délibábjait követik
(1893 PallasLex.)
érzem, hogy igaza van a délibábos történésznek
(1931 Cs. Szabó László)
Aki ma Magyarországon a stabilizációt nem tartja szükségszerűnek, az lehet nagyon tisztességes baloldali gondolkodó, de mindenképpen délibábosnak minősül
(1996 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. délibáb; ÉKsz.

Beállítások