deliberál ige 1a (rég)

tn (Jog) ’〈vmely peres ügyben〉 végzést v. (jogerős) ítéletet hoz’ ❖ [a] már regúlta fojó Processusokb(an), t. i. A’ Boldogfalvi, Szepes, Ebes, Patz, Bánk, és Fancsika Zálogos Puszták éránt Deliberáltatván, Debreczen Városától, N(agy) Kallai Plebanus Rozgoni Pál […] el nyerte (1776 Csokonai József 7503002, 18) | Fő Szolgabíró voltam, Processusokban eleget deliberáltam (1815 Kazinczy Ferenc C2566, 232) | – A ki itt nincs, felel helyette a biró, meg szomszédja –, deliberált a főszolgabiró (1846 Pesti Divatlap C5838, 70) | A tanács fölöttetek deliberál (1876 Jókai Mór CD18).

a. tn ’dönt, határoz vmiről’ ❖ Akadjon előmbe akár minő thema: Szóllok pro et contra, nem leszek én néma, Deliberálok is, szalma-é? vagy széna? (1788 Gvadányi József C5115, 202) | ki is az Ország minden-féle Jövedelmének erogálásában [= szétosztásában] mitsoda módalitást kövessen, …  Nagysága … deliberállyon felölle (1791 Balia Sámuel C0747, 273) | a mi alispánunk, Palásthy Miklós uram deliberált erre nézve is (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04).

b. ts ’〈vmely ügyben〉 dönt, határoz vmit’ ❖ deliberálja a kisasszony még egyszer a’ dolgot, confrontálja szivét az eszével, az után tessék velem közleni resultátumát [= döntését] (1819 Kisfaludy Károly 8242028, 256) | nagy bölcsen deliberálták: a ki azon méltatlanságokat a „Vas. Ujság” 13-dik számában ránk megirta: „eladta a falut, eladott mindnyájunkat […]” (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [a tanácskozás] végén meghozták s deliberálták, hogy a Schulrichter a hóhér kezére adassék (1930 Móricz Zsigmond CD10).

Sz: deliberálás.

Vö. SzT. ~, deliberálhat, deliberált

deliberál ige 1a (rég)
tárgyatlan (Jog)
〈vmely peres ügyben〉 végzést v. (jogerős) ítéletet hoz
[a] már regúlta fojó Processusokb(an), t. i.tudniillik A’ Boldogfalvi, Szepes, Ebes, Patz, Bánk, és Fancsika Zálogos Puszták éránt Deliberáltatván, Debreczen Városától, N(agy) Kallai Plebanus Rozgoni Pál […] el nyerte
(1776 Csokonai József)
Fő Szolgabíró voltam, Processusokban eleget deliberáltam
(1815 Kazinczy Ferenc)
– A ki itt nincs, felel helyette a biró, meg szomszédja –, deliberált a főszolgabiró
(1846 Pesti Divatlap)
A tanács fölöttetek deliberál
(1876 Jókai Mór)
a. tárgyatlan
dönt, határoz vmiről
Akadjon előmbe akár minő thema: Szóllok pro et contra, nem leszek én néma, Deliberálok is, szalma-é? vagy széna?
(1788 Gvadányi József)
ki is az Ország minden-féle Jövedelmének erogálásában [= szétosztásában] mitsoda módalitást kövessen, …  Nagysága … deliberállyon felölle
(1791 Balia Sámuel)
a mi alispánunk, Palásthy Miklós uram deliberált erre nézve is
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
b. tárgyas
〈vmely ügyben〉 dönt, határoz vmit
deliberálja a kisasszony még egyszer a’ dolgot, confrontálja szivét az eszével, az után tessék velem közleni resultátumát [= döntését]
(1819 Kisfaludy Károly)
nagy bölcsen deliberálták: a ki azon méltatlanságokat a „Vas.Vasárnapi Ujság” 13-dik számában ránk megirta: „eladta a falut, eladott mindnyájunkat […]
(1856 Vasárnapi Újság)
[a tanácskozás] végén meghozták s deliberálták, hogy a Schulrichter a hóhér kezére adassék
(1930 Móricz Zsigmond)
Sz: deliberálás
Vö. SzT. ~, deliberálhat, deliberált

Beállítások