délkelet fn 23B (földrajzi megjelölésként, ill. földrajzi nevekben)DK

1. (jelzőként is) (Föld is) ’a dél és a kelet fő égtájjal 45°-os szöget bezáró mellékégtáj’ ❖ hazám egén fellegborúlatot észre nem veszek, kivevén amott délkelet felé (1841 Kossuth Lajos CD32) | [a Canale di Maltempóban] legerősebb a hullámzás a scirocco-szelek alkalmával, melyek DK-felől, a nyilt Adria felől fujnak (1895 PallasLex. CD02) | Asszusz Troásztól 25 km-re fekszik délkelet irányban (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (közép- és felsőfokban is) ’az erre eső irány(ban levő hely)’ ❖ szájjal délkeletnek vagyon a’ Dagadó Forrás torka (1822 Hasznos Mulatságok C0186, 297) | Délkeleten bársonyszinű felleg kerekedett fel, 20 öl szélességgel, ’s valami 12 láb magasággal a’ földtül (1834 Fillértár 8623001, 101) | [a Tatrang] délkeletről északnyugatnak foly (1873 Orbán Balázs CD22) | a legdélkeletebbre tolt [őrszem] (1936 Gunda Béla C6435, 202) | [Törökdomb] mintegy 2 km-rel délkeletebbre fekszik Földvárnál (1939 Bánlaky József CD16) | A bazaltkúp a községtől DK-re, átlagosan 340 m magasságú felszínből emelkedik ki (2000 Természet Világa CD50).

2a. ’vmely földrésznek, tájnak, országnak ebbe az irányba eső része, ill. annak lakossága’ ❖ pogány nép vagy te, délkelet (1842 Beöthy Zsigmond C1011, 32) | [Az ugartyúk] Európában Angolországtól, Dániától lefelé a Földközi tengerig, főleg délen, délkeleten költ (1899 Chernel István CD34) | Azok a területek, amelyek akkor a művelődési és gazdasági élet terén legjobban hatottak a birodalomra [ti. a Római Birodalomra], délkelet provinciái, nem vállaltak közösséget a rendszerrel (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | A csirke mellé [a tel-avivi vendéglőben] felvonul a délkelet minden gyönyöre, zöld és fekete olajbogyó, paradicsom, gyümölcs, fűszerek, tarkabarka saláta (1997 Kertész Imre² CD41).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

délkelet főnév 23B (földrajzi megjelölésként, ill. földrajzi nevekben)
DK -23B
1. (jelzőként is) (Föld is)
a dél és a kelet fő égtájjal 45°-os szöget bezáró mellékégtáj
hazám egén fellegborúlatot észre nem veszek, kivevén amott délkelet felé
(1841 Kossuth Lajos)
[a Canale di Maltempóban] legerősebb a hullámzás a scirocco-szelek alkalmával, melyek DK-felől, a nyilt Adria felől fujnak
(1895 PallasLex.)
Asszusz Troásztól 25 kmkilométer-re fekszik délkelet irányban
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (közép- és felsőfokban is)
az erre eső irány(ban levő hely)
szájjal délkeletnek vagyon a’ Dagadó Forrás torka
(1822 Hasznos Mulatságok)
Délkeleten bársonyszinű felleg kerekedett fel, 20 öl szélességgel, ’s valami 12 láb magasággal a’ földtül
(1834 Fillértár)
[a Tatrang] délkeletről északnyugatnak foly
(1873 Orbán Balázs)
a legdélkeletebbre tolt [őrszem]
(1936 Gunda Béla)
[Törökdomb] mintegy 2 kmkilométer-rel délkeletebbre fekszik Földvárnál
(1939 Bánlaky József)
A bazaltkúp a községtől DK-re, átlagosan 340 mméter magasságú felszínből emelkedik ki
(2000 Természet Világa)
2a.
vmely földrésznek, tájnak, országnak ebbe az irányba eső része, ill. annak lakossága
pogány nép vagy te, délkelet
(1842 Beöthy Zsigmond)
[Az ugartyúk] Európában Angolországtól, Dániától lefelé a Földközi tengerig, főleg délen, délkeleten költ
(1899 Chernel István)
Azok a területek, amelyek akkor a művelődési és gazdasági élet terén legjobban hatottak a birodalomra [ti. a Római Birodalomra], délkelet provinciái, nem vállaltak közösséget a rendszerrel
(1935 Hóman Bálint munkái)
A csirke mellé [a tel-avivi vendéglőben] felvonul a délkelet minden gyönyöre, zöld és fekete olajbogyó, paradicsom, gyümölcs, fűszerek, tarkabarka saláta
(1997 Kertész Imre²)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások