délkeleti mn 1B3

1. ’délkelet felé eső 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈fekvés, tájolás〉’ ❖ [Oroszország] argusszemével három kereskedési irány – t. i. a’ keleteuropai, a’ nyugotázsiai és délkeleti – fölött ellenőrködik (1841 Pesti Hírlap CD61) | a kertnek helybeli éghajlat tekintetéből a délkeleti nyilt fekvés volna legkedvezőbb (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 581) | [Hess táborszernagy] a hadsereget újból a délkeletibb, Mantua felé vezető irányba terelte (1942 Bánlaky József CD16) | [Az 1785 körül készült térképen] a mai szemlélőnek szokatlan a délkeleti tájolás (2000 Tóth Ferenc CD36).

2. (földrajzi név előtagjaként is) ’〈vmely területnek, természeti képződménynek, építménynek stb.〉 délkeletre eső 〈része, pontja〉’ ❖ a’ lapály délkeleti határa (1836 Gaal József C1790, 50) | [a bástyák] közől jelenleg a’ dél- és éj-keletiek állanak fenn (1840 Remény C3610, 260) | keresztény hittérítők működnek több-kevesebb sikerrel keleti és délkeleti Ázsiában is (1893 PallasLex. CD02) | Növényzet tekintetében a Délkeleti Kárpátok vidéke szoros összefüggésben van az Éjszakkeleti Kárpátokéval (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a délkeleti láthatáron vitorlát pillantottam meg (1914 Karinthy Frigyes ford.–Swift 9309082, 196) | Halmágy helység volt az akkori Szeben vármegye legdélkeletibb helysége (1995 Binder Pál CD58).

2a. ’délkeletre eső területen élő 〈nép(csoport), népesség〉’ ❖ kezdett Európának délkeleti része álmából felébredni (1821 Hasznos Mulatságok C0183, 186) | megvettetett alapja amaz idegenségnek, mellyet napjainkban a’ délkeleti szlávokban ellenünk olly sajnosan tapasztalunk (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a szuahéli nyelv] kereskedelmi nyelve egész délkeleti Afrikának (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 259) | [a kínai kivándorlók tömege] a délkeleti szomszéd népek földjére igyekezett (1975 Hellei András 2056005, 50).

2b. ’délkeletre eső területen jellemző, ott történő v. létrejött, ill. ilyen térséggel kapcs., azt érintő, oda irányuló 〈esemény, folyamat stb.〉’ ❖ szabad sajtó mellett […] bizonyos délkeleti mozgalmak soha ennyire nem sulyosodtak volna (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Mátyás uralkodása alatt] a nyugati politika fényes volt, a dél-keleti üdvös lett volna (1872 Rónay Jácint 8396011, 136) | terjesztve a nyugati kultúrát és visszaszorítva a keleti pogányságot és délkeleti ortodoxiát (1940 Hóman Bálint CD22) | [Magyar László afrikakutató] 1852 májusa és 1854 nyara között hajtotta végre nagy délkeleti kutatóútját (1993 Krizsán László CD30) | a legelterjedtebb déli, délkeleti kínait, a kantoni nyelvjárást (1998 Természet Világa CD50).

3. ’délkelet felől érkező, ill. onnan származó’ ❖ Vulturnus […] délnapkeleti, v. délkeleti szél; ein Sdostwind (1818 Lexicon trilingve C3044, 1742. hasáb) | [a szikipacsirta] 1902. és 1913. közötti években való megjelenése azzal biztatott, hogy Magyarország madárfaunája megszaporodik ezzel az érdekes délkeleti bevándorlóval (1933 Az állatok világa ford. CD46) | a délkeleti veszedelem [ti. a török terjeszkedés] réme a diplomáciát a nyugati orientáció útjára terelte (1934 Hóman Bálint munkái CD42) | A langyos délkeleti szél hátára kapta a bódító rózsaillatot, s vitte magával Bécs felé (1981 Grendel Lajos 1060001, 17).

Vö. CzF.; ÉKsz.

délkeleti melléknév 1B3
1.
délkelet felé eső 〈irány〉, ill. ilyen irányú 〈fekvés, tájolás〉
[Oroszország] argusszemével három kereskedési irány – t. i.tudniillik a’ keleteuropai, a’ nyugotázsiai és délkeleti – fölött ellenőrködik
(1841 Pesti Hírlap)
a kertnek helybeli éghajlat tekintetéből a délkeleti nyilt fekvés volna legkedvezőbb
(1854 Gazdasági Lapok)
[Hess táborszernagy] a hadsereget újból a délkeletibb, Mantua felé vezető irányba terelte
(1942 Bánlaky József)
[Az 1785 körül készült térképen] a mai szemlélőnek szokatlan a délkeleti tájolás
(2000 Tóth Ferenc)
2. (földrajzi név előtagjaként is)
〈vmely területnek, természeti képződménynek, építménynek stb.〉 délkeletre eső 〈része, pontja〉
a’ lapály délkeleti határa
(1836 Gaal József)
[a bástyák] közől jelenleg a’ dél- és éj-keletiek állanak fenn
(1840 Remény)
keresztény hittérítők működnek több-kevesebb sikerrel keleti és délkeleti Ázsiában is
(1893 PallasLex.)
Növényzet tekintetében a Délkeleti Kárpátok vidéke szoros összefüggésben van az Éjszakkeleti Kárpátokéval
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a délkeleti láthatáron vitorlát pillantottam meg
(1914 Karinthy Frigyes ford.Swift)
Halmágy helység volt az akkori Szeben vármegye legdélkeletibb helysége
(1995 Binder Pál)
2a.
délkeletre eső területen élő 〈nép(csoport), népesség〉
kezdett Európának délkeleti része álmából felébredni
(1821 Hasznos Mulatságok)
megvettetett alapja amaz idegenségnek, mellyet napjainkban a’ délkeleti szlávokban ellenünk olly sajnosan tapasztalunk
(1842 Pesti Hírlap)
[a szuahéli nyelv] kereskedelmi nyelve egész délkeleti Afrikának
(1929 TolnaiÚjLex.)
[a kínai kivándorlók tömege] a délkeleti szomszéd népek földjére igyekezett
(1975 Hellei András)
2b.
délkeletre eső területen jellemző, ott történő v. létrejött, ill. ilyen térséggel kapcs., azt érintő, oda irányuló 〈esemény, folyamat stb.〉
szabad sajtó mellett […] bizonyos délkeleti mozgalmak soha ennyire nem sulyosodtak volna
(1843 Pesti Hírlap)
[Mátyás uralkodása alatt] a nyugati politika fényes volt, a dél-keleti üdvös lett volna
(1872 Rónay Jácint)
terjesztve a nyugati kultúrát és visszaszorítva a keleti pogányságot és délkeleti ortodoxiát
(1940 Hóman Bálint)
[Magyar László afrikakutató] 1852 májusa és 1854 nyara között hajtotta végre nagy délkeleti kutatóútját
(1993 Krizsán László)
a legelterjedtebb déli, délkeleti kínait, a kantoni nyelvjárást
(1998 Természet Világa)
3.
délkelet felől érkező, ill. onnan származó
Vulturnus […] délnapkeleti, v.vagy délkeleti szél; ein Sdostwind
(1818 Lexicon trilingve)
[a szikipacsirta] 1902. és 1913. közötti években való megjelenése azzal biztatott, hogy Magyarország madárfaunája megszaporodik ezzel az érdekes délkeleti bevándorlóval
(1933 Az állatok világa ford.)
a délkeleti veszedelem [ti. a török terjeszkedés] réme a diplomáciát a nyugati orientáció útjára terelte
(1934 Hóman Bálint munkái)
A langyos délkeleti szél hátára kapta a bódító rózsaillatot, s vitte magával Bécs felé
(1981 Grendel Lajos)
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások