délszak² fn 3A2 (kissé rég)

1. ’dél² mint égtáj’ ❖ Dél-szak: valamint éj-szak (1792 Kisded szótár C0816, 30) | Dél-szak fell a’ Seregnek jobb szárnyát egy szorgalmatos emberére Bízta (1808 Dugonics András 8116011, 78) | lángokban állnak a sziklák, mihelyt Délszak felé megyek (1931 Kosztolányi Dezső ford.–Pao-Csao 9359279, 53).

2. ’délre eső irány(ban levő hely)’ ❖ [Besszarábiát] Délszakra a’ Duna választya-el Bulgáriától (1801 Dugonics András C1459, 18) | [Hont vármegye] földje é. f. felette sovány, délszakon jóval termékenyebb (1831 Zádor Elek 8532005, 236) | Tovarisova s Bukin helységek most is léteznek, Bácstól délszakra egy órányira (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Ó, hold, te arany homlokú! Serkenj délszakról és vezesd a kedvesem a szűk uton (1926 Kosztolányi Dezső CD01).

2a. ’a Földnek v. vmely földrésznek, tájnak, országnak ebbe az irányba eső(, meleg éghajlatú) része, ill. annak lakossága’ ❖ Dél-szak: Meridies (1809 Végtagokra szedett szótár C3747, 8) | S a mint a politicai forradalom elve Europa egészére nézve általánosan nem győzött; úgy a reformátióé sem, a délszak a catholica egyháznak híve maradt (1843 Szontagh Gusztáv C4063, 114) | [a túzok] a magyar sikságon, az erdélyi részek mezőségén az, a mi délszakon a struczmadár (1901 Herman Ottó CD34) | [Görögországban] délszak fanemei mind tenyésznek, különösen az olajfa (1902 ÓkoriLex. CD28) | a Jeruzsálemből fogságba jutottak csoportja, amely Szefárádban van, birtokba fogja venni a délszak várait (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204).

Vö. CzF. ~, délszakra

délszak² főnév 3A2 (kissé rég)
1.
dél² mint égtáj
Dél-szak: valamint éj-szak
(1792 Kisded szótár)
Dél-szak fell a’ Seregnek jobb szárnyát egy szorgalmatos emberére Bízta
(1808 Dugonics András)
lángokban állnak a sziklák, mihelyt Délszak felé megyek
(1931 Kosztolányi Dezső ford.Pao-Csao)
2.
délre eső irány(ban levő hely)
[Besszarábiát] Délszakra a’ Duna választya-el Bulgáriától
(1801 Dugonics András)
[Hont vármegye] földje é.észak f.felé felette sovány, délszakon jóval termékenyebb
(1831 Zádor Elek)
Tovarisova s Bukin helységek most is léteznek, Bácstól délszakra egy órányira
(1860 Vasárnapi Újság)
Ó, hold, te arany homlokú! Serkenj délszakról és vezesd a kedvesem a szűk uton
(1926 Kosztolányi Dezső)
2a.
a Földnek v. vmely földrésznek, tájnak, országnak ebbe az irányba eső(, meleg éghajlatú) része, ill. annak lakossága
Dél-szak: Meridies
(1809 Végtagokra szedett szótár)
S a mint a politicai forradalom elve Europa egészére nézve általánosan nem győzött; úgy a reformátióé sem, a délszak a catholica egyháznak híve maradt
(1843 Szontagh Gusztáv)
[a túzok] a magyar sikságon, az erdélyi részek mezőségén az, a mi délszakon a struczmadár
(1901 Herman Ottó)
[Görögországban] délszak fanemei mind tenyésznek, különösen az olajfa
(1902 ÓkoriLex.)
a Jeruzsálemből fogságba jutottak csoportja, amely Szefárádban van, birtokba fogja venni a délszak várait
(1939 Hertz-Biblia ford.)
Vö. CzF. ~, délszakra

Beállítások