demokratikus mn 15A

1. ’az emberek jogegyenlőségén alapuló, a demokráciát mint (politikai) rendszert támogató 〈elv, eszme〉’ ❖ a falusi gyermekek, nehogy arisztokratikus vagy demokratikus vagy abszolutisztikus elvek szerint tanuljanak olvasni, inkább régi tudatlanságukban hagyatnak (1846 Eötvös József 8126052, 285) | Megnyertem egy előkelő szellemet a demokratikus gondolat számára (1928 Molnár Ferenc² 9453003, 126) | 1988–89-ben a demokratikus eszme győzött Európában (1995 Új Könyvek CD29).

1a. ’a demokrácia elvét megvalósító, annak alapján működő 〈dolog〉’ ❖ a’ nyelv egy Democraticus Status (1806 Pánczél Pál C3414, 66) | Talán biró előtti egyenlőséget, hivatalviselési jogot, választási, s választhatási just, s más hasonló érdekű társasági elveket, mint a democraticus kormányrendszer meg meg annyi lényeges részeit vitatjuk e? (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A szoczialisztikus munkások […] követelik a szoczialisztikus termelő-társulatoknak államsegély útján való felállitását a munkásnép demokratikus ellenőrzése mellett (1880 A magyar munkásmozgalom története C4917, 372) | demokratikus intézmény (1929 Braun Róbert CD10) | Magyarország demokratikus átalakulása mindaddig lehetetlen, puszta utópia, amíg az agrárfeudalizmus maradványai nincsenek gyökeresen kiirtva (1941 Lukács György² 9405003, 80) | azok a fiatalok fogadták el legnagyobb számban helyesnek szüleik erkölcsi elveit – tehát tartották meg modellként szüleiket –, akiknek nevelése egyenjogú, demokratikus szülő-gyermek kapcsolaton alapult (1973 Ranschburg Jenő 1130002, 87) | a Magyar Köztársaság Országgyűlése mint a magyar nép demokratikusan megválasztott parlamenti képviselőinek összessége (1998 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (tulajdonnév részeként) ’vmely, a demokrácia elvét képviselő, hirdető, a nevében (is) ezt tanúsító 〈állam, szervezet, párt〉’ ❖ [Sonnemann] a délnémet demokratikus párt federalisztikus irányzatához csatlakozott (1897 PallasLex. CD02) | [1945-ben] a Demokratikus Polgári Párt tagjainak létszáma csekély volt (1954 Takács Kálmán CD52) | [1949. október 1-jén] megalakul a Kínai Népköztársaság és – válaszul a nyugatiak lépéseire – [október 7-én] a Német Demokratikus Köztársaság (1986 Hárs József CD52) | Megalakul a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (1988 Tények könyve CD37).

1c. (átv is) ’a demokrácia elvét képviselő, hirdető 〈személy〉’ ❖ midön ket … ſemmi (Monarchikus) Oroſzlányok ſzéllyel nem téphetik, meg engedik magokat a (Democraticus) bogaraktól enni (1790 Magyar Nyelv C5913, 496) | Mi Frantzia Országi Demokraticus Respublicanusok (1796 Magyar Kurír ford. C0330, 210) | a béke birákat maga az elanyira nem democraticus Ferdinánd [spanyol király] is elfogadta s meghagyta (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | demokratikus forradalmár (1945 Révai József 9564002, 3) | Olyan demokratikus vezetőt köszöntenek [Horn Gyula] személyében, aki fontos szerepet játszott a rendszerváltásban (1995 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’a demokrácia elvét, eszméit kifejező, ill. a demokrácia híveire, hirdetőire jellemző 〈megnyilvánulás, mű〉; demokrata’ ❖ egy rákezdte azt a szép katholikus halotti éneket (amit én olyan nagyra becsülök, igazi demokratikus zsolozsma, „cum Lazaro, quondam paupere, vitam habeas sempiternam”. Ezt éneklik a királyoknak, a hercegeknek, a grófoknak, a püspököknek és a napszámosoknak: „Lázárral, a szegénnyel, fogsz együtt élni örökké a paradicsomban.” Nem a felséges, méltóságos és főtisztelendő kollégákkal; nem: Lázárral, a szegénnyel, a zsidóval! Derék zsolozsma!) (1885 Jókai Mór CD18) | demokratikusabb művészet-termékek (1908 Lengyel Géza CD10) | Vezéreink szinte tüntetnek a demokratikus öltözködéssel. Egyik sem varratott új ruhát, bár miniszter lett (1918 Krúdy Gyula CD54) | visszatérünk[-e] a Ház demokratikus stílusához[?] (1998 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’bárki számára hozzáférhető, nem (túl) költséges, ill. nem az előkelőkre jellemző’ ❖ A lehető legdrasztikusabb módon bizonyítottam be társaimnak, hogy épen oly demokratikus gyomrom van, mint nekik; de bebizonyítottam azt is, hogy sokkal jobban vagyok nevelve, mint ők, mert az Isten adományát, „a mi mindennapi kenyerünket” jobban tudom megbecsülni, mint a hogy ők képesek azt tenni (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370003, 163) | [A mozi] a legdemokratikusabb esztétikai élvezet, hol a naccsága egy szepegésben, egy kacagásban randevúzik a konyhaszolgálóval (1912 Szabó Dezső CD10) | Farmernadrág van rajta, ez a borzasztó, demokratikus uniformis (1985 Grendel Lajos 1060004, 402) | a könyvtár a legdemokratikusabb kulturális intézmény, amelynek használata állampolgári jogon mindenkit megillet (1995 Magyar Hírlap CD09).

Ö: anti~.

Fr: népi, polgári.

Vö. ÉrtSz.; TESz. demokrácia; ÉKsz.; IdSz.

demokratikus melléknév 15A
1.
az emberek jogegyenlőségén alapuló, a demokráciát mint (politikai) rendszert támogató 〈elv, eszme〉
a falusi gyermekek, nehogy arisztokratikus vagy demokratikus vagy abszolutisztikus elvek szerint tanuljanak olvasni, inkább régi tudatlanságukban hagyatnak
(1846 Eötvös József)
Megnyertem egy előkelő szellemet a demokratikus gondolat számára
(1928 Molnár Ferenc²)
1988–89-ben a demokratikus eszme győzött Európában
(1995 Új Könyvek)
1a.
a demokrácia elvét megvalósító, annak alapján működő 〈dolog〉
a’ nyelv egy Democraticus Status
(1806 Pánczél Pál)
Talán biró előtti egyenlőséget, hivatalviselési jogot, választási, s választhatási just, s más hasonló érdekű társasági elveket, mint a democraticus kormányrendszer meg meg annyi lényeges részeit vitatjuk e?
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
A szoczialisztikus munkások […] követelik a szoczialisztikus termelő-társulatoknak államsegély útján való felállitását a munkásnép demokratikus ellenőrzése mellett
(1880 A magyar munkásmozgalom története)
demokratikus intézmény
(1929 Braun Róbert)
Magyarország demokratikus átalakulása mindaddig lehetetlen, puszta utópia, amíg az agrárfeudalizmus maradványai nincsenek gyökeresen kiirtva
(1941 Lukács György²)
azok a fiatalok fogadták el legnagyobb számban helyesnek szüleik erkölcsi elveit – tehát tartották meg modellként szüleiket –, akiknek nevelése egyenjogú, demokratikus szülő-gyermek kapcsolaton alapult
(1973 Ranschburg Jenő)
a Magyar Köztársaság Országgyűlése mint a magyar nép demokratikusan megválasztott parlamenti képviselőinek összessége
(1998 Országgyűlési Napló)
1b. (tulajdonnév részeként)
vmely, a demokrácia elvét képviselő, hirdető, a nevében (is) ezt tanúsító 〈állam, szervezet, párt〉
[Sonnemann] a délnémet demokratikus párt federalisztikus irányzatához csatlakozott
(1897 PallasLex.)
[1945-ben] a Demokratikus Polgári Párt tagjainak létszáma csekély volt
(1954 Takács Kálmán)
[1949. október 1-jén] megalakul a Kínai Népköztársaság és – válaszul a nyugatiak lépéseire – [október 7-én] a Német Demokratikus Köztársaság
(1986 Hárs József)
Megalakul a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
(1988 Tények könyve)
1c. (átv is)
a demokrácia elvét képviselő, hirdető 〈személy〉
midön ket … ſemmi (Monarchikus) Oroſzlányok ſzéllyel nem téphetik, meg engedik magokat a (Democraticus) bogaraktól enni
(1790 Magyar Nyelv)
Mi Frantzia Országi Demokraticus Respublicanusok
(1796 Magyar Kurír ford.)
a béke birákat maga az elanyira nem democraticus Ferdinánd [spanyol király] is elfogadta s meghagyta
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
demokratikus forradalmár
(1945 Révai József)
Olyan demokratikus vezetőt köszöntenek [Horn Gyula] személyében, aki fontos szerepet játszott a rendszerváltásban
(1995 Magyar Hírlap)
1d.
a demokrácia elvét, eszméit kifejező, ill. a demokrácia híveire, hirdetőire jellemző 〈megnyilvánulás, mű〉; demokrata
egy rákezdte azt a szép katholikus halotti éneket (amit én olyan nagyra becsülök, igazi demokratikus zsolozsma, „cum Lazaro, quondam paupere, vitam habeas sempiternam”. Ezt éneklik a királyoknak, a hercegeknek, a grófoknak, a püspököknek és a napszámosoknak: „Lázárral, a szegénnyel, fogsz együtt élni örökké a paradicsomban.” Nem a felséges, méltóságos és főtisztelendő kollégákkal; nem: Lázárral, a szegénnyel, a zsidóval! Derék zsolozsma!)
(1885 Jókai Mór)
demokratikusabb művészet-termékek
(1908 Lengyel Géza)
Vezéreink szinte tüntetnek a demokratikus öltözködéssel. Egyik sem varratott új ruhát, bár miniszter lett
(1918 Krúdy Gyula)
visszatérünk[-e] a Ház demokratikus stílusához[?]
(1998 Országgyűlési Napló)
2.
bárki számára hozzáférhető, nem (túl) költséges, ill. nem az előkelőkre jellemző
A lehető legdrasztikusabb módon bizonyítottam be társaimnak, hogy épen oly demokratikus gyomrom van, mint nekik; de bebizonyítottam azt is, hogy sokkal jobban vagyok nevelve, mint ők, mert az Isten adományát, „a mi mindennapi kenyerünket” jobban tudom megbecsülni, mint a hogy ők képesek azt tenni
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
[A mozi] a legdemokratikusabb esztétikai élvezet, hol a naccsága egy szepegésben, egy kacagásban randevúzik a konyhaszolgálóval
(1912 Szabó Dezső)
Farmernadrág van rajta, ez a borzasztó, demokratikus uniformis
(1985 Grendel Lajos)
a könyvtár a legdemokratikusabb kulturális intézmény, amelynek használata állampolgári jogon mindenkit megillet
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. demokrácia; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások