demokratizál ts ige 1a

1. (tárgy n. is) (sajtó) ’〈államot, szervezetet, intézményt〉 demokratikussá tesz, a demokrácia elvei szerint meg- v. újjászervez’ ❖ Mi jussal ád a’ Vitéz Bonaparténak a’ Direktórium tellyes hatalmat? mi jussal téríti-el Genuát, Lukkát, Ankónát, a’ Frantziák’ jó Barátit, az elbbi vezérlés módjától, ’s akarattyok ellen demokrátizállya[?] (1798 Magyar Könyvház C0299, 43) | átláttuk a szükséget, hogy a katonaságot kell democratizálni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [az új kormány] demokratizálja a közigazgatást (1923 Károlyi Mihály 9311003, 407) | A tanácsadó elmondta még, hogy Basar elnöksége alatt demokratizálni fognak [Szíriában] (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈személyt, csoportot〉 a jogegyenlőség hirdetőjévé, a demokráciának mint (politikai) rendszernek támogatójává, demokratává tesz’ ❖ Minden oda vezet: többséget nálunk a fejek száma teszen. Olly elv, melly kisebb és nagyobb nemességre oszlott, s oligarchiai aristokratiából egyfelöl, más felöl pedig demokratizált aristokratiából álló népnél előbb utóbb tisztán demokratiai ideára vezet; s ennél fogva minden főrendi gondolkozású ember előtt veszedelmesnek tetszhetik (1833 Kölcsey Ferenc CD58) | [a könyv szerzője] demokratizálni akarta a magyar főuri köröket s fölemelni a magyar irókat, kiket estélyeire meghivott (1895 Ágai Adolf C0549, 240) | demokratizálni kell a magyar nevelőket (1946 Szabó Béla² CD52).

2a. (tárgy n. is) ’〈különböző társadalmi réteghez tartozó embereket〉 egymáshoz hasonlóvá tesz, közelebb hoz’ ❖ democratizáló hatása van a sörnek (1864 Kecskeméthy Aurél C0577, 152) | A lövő-árok könnyen megcsinálja azt, amit a bölcsek olyan nehezen tudnak elérni: demokratizál (1915 Ambrus Zoltán CD10) | A századfordulón a cigaretta demokratizálta az embereket (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’korábbi szűk körre korlátozott jellegét megszüntetve mindenki számára (egyenlő joggal) hozzáférhetővé tesz vmit’ ❖ Minden dölyf megtörve és széthullva, minden arisztokratikus palota demokratizálva és meghajolva a társadalom előtt, mely egyedüli ura mindennek! (1887 Tóvölgyi Titusz 8492004, 20) | A sokszorosítás lehetősége demokratizálta a művészeteket (1908 Bresztovszky Ernő CD10) | a múlt században főképp csak a tehetős polgárok és a dzsentrik sportoltak, Coubertin báró pedig demokratizálni szerette volna a sportot (1996 Magyar Hírlap CD09) | [A személyi számítógép] demokratizálja, tömegeknek teszi hozzáférhetővé az informatikát (2000 Természet Világa CD50).

Sz: demokratizálás.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

demokratizál tárgyas ige 1a
1. (tárgy n. is) (sajtó)
〈államot, szervezetet, intézményt〉 demokratikussá tesz, a demokrácia elvei szerint meg- v. újjászervez
Mi jussal ád a’ Vitéz Bonaparténak a’ Direktórium tellyes hatalmat? mi jussal téríti-el Genuát, Lukkát, Ankónát, a’ Frantziák’ jó Barátit, az elbbi vezérlés módjától, ’s akarattyok ellen demokrátizállya[?]
(1798 Magyar Könyvház)
átláttuk a szükséget, hogy a katonaságot kell democratizálni
(1848 Kossuth Hírlapja)
[az új kormány] demokratizálja a közigazgatást
(1923 Károlyi Mihály)
A tanácsadó elmondta még, hogy Basar elnöksége alatt demokratizálni fognak [Szíriában]
(2000 Magyar Hírlap)
2.
〈személyt, csoportot〉 a jogegyenlőség hirdetőjévé, a demokráciának mint (politikai) rendszernek támogatójává, demokratává tesz
Minden oda vezet: többséget nálunk a fejek száma teszen. Olly elv, melly kisebb és nagyobb nemességre oszlott, s oligarchiai aristokratiából egyfelöl, más felöl pedig demokratizált aristokratiából álló népnél előbb utóbb tisztán demokratiai ideára vezet; s ennél fogva minden főrendi gondolkozású ember előtt veszedelmesnek tetszhetik
(1833 Kölcsey Ferenc)
[a könyv szerzője] demokratizálni akarta a magyar főuri köröket s fölemelni a magyar irókat, kiket estélyeire meghivott
(1895 Ágai Adolf)
demokratizálni kell a magyar nevelőket
(1946 Szabó Béla²)
2a. (tárgy n. is)
〈különböző társadalmi réteghez tartozó embereket〉 egymáshoz hasonlóvá tesz, közelebb hoz
democratizáló hatása van a sörnek
(1864 Kecskeméthy Aurél)
A lövő-árok könnyen megcsinálja azt, amit a bölcsek olyan nehezen tudnak elérni: demokratizál
(1915 Ambrus Zoltán)
A századfordulón a cigaretta demokratizálta az embereket
(1996 Magyar Hírlap)
3.
korábbi szűk körre korlátozott jellegét megszüntetve mindenki számára (egyenlő joggal) hozzáférhetővé tesz vmit
Minden dölyf megtörve és széthullva, minden arisztokratikus palota demokratizálva és meghajolva a társadalom előtt, mely egyedüli ura mindennek!
(1887 Tóvölgyi Titusz)
A sokszorosítás lehetősége demokratizálta a művészeteket
(1908 Bresztovszky Ernő)
a múlt században főképp csak a tehetős polgárok és a dzsentrik sportoltak, Coubertin báró pedig demokratizálni szerette volna a sportot
(1996 Magyar Hírlap)
[A személyi számítógép] demokratizálja, tömegeknek teszi hozzáférhetővé az informatikát
(2000 Természet Világa)
Sz: demokratizálás
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások