demokrata fn és mn  demokrát (rég)

I. fn 6A

(Pol) ’az emberek jogegyenlőségét valló, hirdető, ezt magatartásával is tanúsító, kifejező, a demokráciát mint (politikai) rendszert támogató személy’ ❖ a’ Demokraták ſzándéka – hogy Király ne legyen többé (1791 Magyar Nyelv C5913, 496) | a született aristokraták közt legtöbb igazi demokratát találtam (1864 Vajda János 8503094, 241) | Világosan tudjuk azt, hogy a Népfront nem marxista szervezet, a Népfrontban helyük és szerepük van mindazoknak a becsületes demokratáknak, akik hajlandók a szocializmus építésében közreműködni (1956 Hermann István 2005038, 187) | Az 1956-os forradalom eredményei visszamenőleges hatállyal igazolnak sok mindent, amire a magyar demokraták 1945 és 1948 között törekedtek és részben kivívtak (1985 Borbándi Gyula 9811002, 13).

a. ’vmely, a nevében is demokratikus elveket hirdető párt tagja’ ❖ Ujra kétkednek, el fog e Tylernek pénzügy terve fogadtatni, mert a Senatusban mind a democraták, mind a’ Whig pártiak ellene vannak (1842 Pesti Hírlap CD61) | a democratok vagy republicanusok jelöltjének (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | A demokraták jelöltje a X. kerületben (1921 Népszava 2136001, 2) | A szabad és a fiatal demokratákat, úgy tűnik, szintén terheli a múlt egyfajta öröksége: ők sem tudtak igazán úrrá lenni a XX. századi magyar liberális progresszió ama fogyatékosságán […], hogy a reálpolitikailag szükségesnél olykor kevesebb érzékenységet mutatnak a nemzeti problematika iránt (1992 Debreczeni József 2027025, 17).

II. mn 16A2

1. ’az emberek jogegyenlőségét valló, hirdető, ezt magatartásával is tanúsító, kifejező, ill. a demokráciát mint (politikai) rendszert támogató 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ Az amerikaiak’ erkölcsei ’s törvényei nem egyedűl magok illenek csak a’ democrata népekre (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134011, 234) | te büszke demokrata polgár (1869 Szász Béla C3815, 217) | a „Szép Szó” demokrata csoportja (1941 Lukács György² 9405003, 83) | az alföldi származású és sokkal demokratább dzsentriasszonyt a közvélemény egyenesen s szigorúan elítélte örök falujárása és az utcákon mindenkivel való szóba állása miatt (1979 Gyergyai Albert 9202005, 37).

1a. ’ilyen személyek által vallott, általuk követett 〈gondolkodás, eszme stb.〉, ill. rájuk jellemző 〈megnyilvánulás〉’ ❖ Feltaláltam az irigység’ democrata érzetét, ezer különbféle kifejezésekben (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134011, 233) | [Görgey Artúr] környezete demokrát rangtalanságban ülte az asztalt körül (1875 Jókai Mór C2235, 72) | Arany politikai nézetei demokraták voltak (1910 Babits Mihály C0701, 21) | [Szigligeti Ede] A halottak emléke című – 1867-ben írt színműve – jóllehet arisztokrata környezetben játszódik – a demokrata és reakciós eszmék összeütközését mutatja egy családon belül (1953 Hegedüs Géza 9233002, 18) | demokrata törekvések (1999 Miru György CD58).

2. (tulajdonnév részeként is) ’vmely, a nevében is demokratikus 〈párt〉, ill. olyan 〈személy〉, aki annak a tagja’ ❖ Newyorki tudositások szerint a’ közelgő congressusra választottak leginkább democrata-pártiak (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Bajorországban 1887-ben] a jun. 21. megejtett országgyülési választásokon 75 centrumpárti, 7 mérsékelt katolikus, 70 szabadelvü, 5 konzervativ és 1 demokrata képviselő kapott többséget (1893 PallasLex. CD02) | Liberális Demokrata Párt (LDP) (1991 Heti Világgazdaság 2014013, 22).

2a. ’ilyen párt v. ilyen személyek által szervezett, rendezett v. vezetett 〈rendezvény, akció stb.〉’ ❖ Parisban jul. 14-kén mint a’ Bastille bevétele évnapján nagy demokrata-lakomát tartottak (1843 Pesti Hírlap CD61) | democrata gyülés (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | egy demokrata bankettre vagyok hivatalos március tizenötödikére (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | demokrata akció (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42).

3. (kissé rég) ’a demokrácia elvét megvalósító, annak alapján működő 〈dolog〉; demokratikus’ ❖ Igen is, mi Frantzia orſzágban a’ Respublikai és tiſzta Democrata orſzáglás-formát fenntartyuk, és annak ellenségeit meg-büntettyük (1795 Bécsi Magyar Merkurius 7396015, 88) | Francziaország democrat köztársaság (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 8) | A valódi demokrata társadalom megismertető jele az ugyanis, hogy az egyén mennyit nyom (1873 Keleti Károly 8233007, 162) | demokrata választójog (1911 Jancsó Károly CD10) | [Czernin, a Monarchia külügyminisztere szerint] Ausztria az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog hazája s nincs a világnak demokratább parlamentje, mint az osztrák (1918 Gellért Oszkár CD10) | A számosziaknak el kellett fogadniuk az Athén által rájuk erőszakolt demokrata alkotmányt (1997 Szabó Árpád CD17).

4. ’a demokrácia elvét, eszméjét kifejező, ill. a demokrácia híveire, hirdetőire jellemző 〈megnyilvánulás〉; demokratikus’ ❖ [Anselm] a grófné demokrat gondolkozása mellett is tulzottnak kezdi tartani az egyenruhák elleni iszonyt (1851 Kemény Zsigmond C3295, 233) | Nem igazi szabadelvű democrata beszéd-e ez? (1896 Zichy Antal CD55) | [Lukács György] Petőfit tekinti a radikális módon demokrata költészet és politikai felfogás normájának (1973 Poszler György 1124002, 238) | Nem lenne felelős demokrata magatartás olyan helyzetet teremteni, hogy a világi adófizetőknek több joga legyen, mint a vallásos adófizetőknek (1996 Országgyűlési Napló CD62).

5. (rég, gúny is) ’bárki számára hozzáférhető, ill. nem (túl) drága, nem előkelő’ ❖ [az amerikai elnök estélyein] az europai aristocratai fény mellett democrat vadászcsizmákat is nem ritkán láthatni (1847 Pesti Divatlap C5841, 1383) | ott állott Apponyi Albert demokrata blúzban (1885 Mikszáth Kálmán 8312154, 131) | A levelezőlapnak olcsó 2 kros diját és avval e demokrata hirszállító eszköz széleskörü elterjedését ő [ti. Gervay Mihály] vivta ki az osztrákokkal szemben, akik drágább tétel mellett kardoskodtak (1894 PallasLex. CD02) | Hát csak hozzon, pincér, abból a demokrata pezsgőből (1929 Krúdy Gyula CD54).

Ö: keresztény~, szociál~.

Fr: szabad.

Sz: demokratai, demokrataság.

Vö. ÉrtSz.; TESz. demokrácia; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

demokrata főnév és melléknév
demokrát 3A1 (rég)
I. főnév 6A
(Pol)
az emberek jogegyenlőségét valló, hirdető, ezt magatartásával is tanúsító, kifejező, a demokráciát mint (politikai) rendszert támogató személy
a’ Demokraták ſzándéka – hogy Király ne legyen többé
(1791 Magyar Nyelv)
a született aristokraták közt legtöbb igazi demokratát találtam
(1864 Vajda János)
Világosan tudjuk azt, hogy a Népfront nem marxista szervezet, a Népfrontban helyük és szerepük van mindazoknak a becsületes demokratáknak, akik hajlandók a szocializmus építésében közreműködni
(1956 Hermann István)
Az 1956-os forradalom eredményei visszamenőleges hatállyal igazolnak sok mindent, amire a magyar demokraták 1945 és 1948 között törekedtek és részben kivívtak
(1985 Borbándi Gyula)
a.
vmely, a nevében is demokratikus elveket hirdető párt tagja
Ujra kétkednek, el fog e Tylernek pénzügy terve fogadtatni, mert a Senatusban mind a democraták, mind a’ Whig pártiak ellene vannak
(1842 Pesti Hírlap)
a democratok vagy republicanusok jelöltjének
(1904 Nagy képes világtörténet)
A demokraták jelöltje a X. kerületben
(1921 Népszava)
A szabad és a fiatal demokratákat, úgy tűnik, szintén terheli a múlt egyfajta öröksége: ők sem tudtak igazán úrrá lenni a XX. századi magyar liberális progresszió ama fogyatékosságán […], hogy a reálpolitikailag szükségesnél olykor kevesebb érzékenységet mutatnak a nemzeti problematika iránt
(1992 Debreczeni József)
II. melléknév 16A2
1.
az emberek jogegyenlőségét valló, hirdető, ezt magatartásával is tanúsító, kifejező, ill. a demokráciát mint (politikai) rendszert támogató 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
Az amerikaiak’ erkölcsei ’s törvényei nem egyedűl magok illenek csak a’ democrata népekre
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
te büszke demokrata polgár
(1869 Szász Béla)
a „Szép Szó” demokrata csoportja
(1941 Lukács György²)
az alföldi származású és sokkal demokratább dzsentriasszonyt a közvélemény egyenesen s szigorúan elítélte örök falujárása és az utcákon mindenkivel való szóba állása miatt
(1979 Gyergyai Albert)
1a.
ilyen személyek által vallott, általuk követett 〈gondolkodás, eszme stb.〉, ill. rájuk jellemző 〈megnyilvánulás〉
Feltaláltam az irigység’ democrata érzetét, ezer különbféle kifejezésekben
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
[Görgey Artúr] környezete demokrát rangtalanságban ülte az asztalt körül
(1875 Jókai Mór)
Arany politikai nézetei demokraták voltak
(1910 Babits Mihály)
[Szigligeti Ede] A halottak emléke című – 1867-ben írt színműve – jóllehet arisztokrata környezetben játszódik – a demokrata és reakciós eszmék összeütközését mutatja egy családon belül
(1953 Hegedüs Géza)
demokrata törekvések
(1999 Miru György)
2. (tulajdonnév részeként is)
vmely, a nevében is demokratikus 〈párt〉, ill. olyan 〈személy〉, aki annak a tagja
Newyorki tudositások szerint a’ közelgő congressusra választottak leginkább democrata-pártiak
(1841 Pesti Hírlap)
[Bajorországban 1887-ben] a jun. 21. megejtett országgyülési választásokon 75 centrumpárti, 7 mérsékelt katolikus, 70 szabadelvü, 5 konzervativ és 1 demokrata képviselő kapott többséget
(1893 PallasLex.)
Liberális Demokrata Párt (LDP)
(1991 Heti Világgazdaság)
2a.
ilyen párt v. ilyen személyek által szervezett, rendezett v. vezetett 〈rendezvény, akció stb.〉
Parisban jul. 14-kén mint a’ Bastille bevétele évnapján nagy demokrata-lakomát tartottak
(1843 Pesti Hírlap)
democrata gyülés
(1848 Kossuth Hírlapja)
egy demokrata bankettre vagyok hivatalos március tizenötödikére
(1885 Mikszáth Kálmán)
demokrata akció
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
3. (kissé rég)
a demokrácia elvét megvalósító, annak alapján működő 〈dolog〉; demokratikus
Igen is, mi Frantzia orſzágban a’ Respublikai és tiſzta Democrata orſzáglás-formát fenntartyuk, és annak ellenségeit meg-büntettyük
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Francziaország democrat köztársaság
(1848 Kossuth Hírlapja)
A valódi demokrata társadalom megismertető jele az ugyanis, hogy az egyén mennyit nyom
(1873 Keleti Károly)
demokrata választójog
(1911 Jancsó Károly)
[Czernin, a Monarchia külügyminisztere szerint] Ausztria az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog hazája s nincs a világnak demokratább parlamentje, mint az osztrák
(1918 Gellért Oszkár)
A számosziaknak el kellett fogadniuk az Athén által rájuk erőszakolt demokrata alkotmányt
(1997 Szabó Árpád)
4.
a demokrácia elvét, eszméjét kifejező, ill. a demokrácia híveire, hirdetőire jellemző 〈megnyilvánulás〉; demokratikus
[Anselm] a grófné demokrat gondolkozása mellett is tulzottnak kezdi tartani az egyenruhák elleni iszonyt
(1851 Kemény Zsigmond)
Nem igazi szabadelvű democrata beszéd-e ez?
(1896 Zichy Antal)
[Lukács György] Petőfit tekinti a radikális módon demokrata költészet és politikai felfogás normájának
(1973 Poszler György)
Nem lenne felelős demokrata magatartás olyan helyzetet teremteni, hogy a világi adófizetőknek több joga legyen, mint a vallásos adófizetőknek
(1996 Országgyűlési Napló)
5. (rég, gúny is)
bárki számára hozzáférhető, ill. nem (túl) drága, nem előkelő
[az amerikai elnök estélyein] az europai aristocratai fény mellett democrat vadászcsizmákat is nem ritkán láthatni
(1847 Pesti Divatlap)
ott állott Apponyi Albert demokrata blúzban
(1885 Mikszáth Kálmán)
A levelezőlapnak olcsó 2 kroskrajcáros diját és avval e demokrata hirszállító eszköz széleskörü elterjedését ő [ti. Gervay Mihály] vivta ki az osztrákokkal szemben, akik drágább tétel mellett kardoskodtak
(1894 PallasLex.)
Hát csak hozzon, pincér, abból a demokrata pezsgőből
(1929 Krúdy Gyula)
Fr: szabad
Sz: demokratai, demokrataság
Vö. ÉrtSz.; TESz. demokrácia; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások