demokratizálódik tn ige 12a

1. ’〈állam, intézmény, rendszer stb.〉 a demokratikus politikai berendezkedés követelményei szerint változik, átalakul, demokratikus szelleművé válik’ ❖ A világ demokratizálódik (1902 Ady Endre CD0801) | a parlament és a kormány nolens-volens [= akár tetszik, akár nem] kénytelen lesz demokratizálódni (1918 Hesslein József CD10) | demokratizálódik az az egyébként eléggé bürokratikus államigazgatási struktúra (1996 Országgyűlési Napló CD62) | a Magyar Honvédség is demokratizálódik: zártsága megszűnik, „civil” és „egyenruhás” egyaránt polgárként kezdhet párbeszédet (1997 Új Könyvek CD29).

1a. ’a demokrácia elvének, eszméinek kifejezőjévé válik vmi’ ❖ Másik jellemző vonása a rutén irodalomnak, hogy demokratizálódik (1935 RévaiNagyLex. C5717, 732) | [a lakosság] gondolkodásmódja és magatartása demokratizálódott (1982 A magyar irodalom története CD53) | Szeretném hinni, hogy a demokrácia felé vezető hosszú úton stílusunk is demokratizálódik, emberi lesz (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’egyre nagyobb tömegek számára hozzáférhetővé, ill. közkinccsé válik vmi’ ❖ Napjainkban, ha e szóval élni szabad: a tudomány, mint minden, demokratisálódott, azaz: egyesek kiváltságából köztulajdonná vált (1867 Eötvös József C1596, 320) | A könyv nem drágul, hanem egyre olcsóbb lesz. A könyv demokratizálódik. Az előkelő írók műve is tömegáru (1909 Adorján Andor CD10) | a videokamerák árának csökkenésével demokratizálódik a filmkészítés lehetősége (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈korábban szűk (és kiváltságos, előkelő) réteg (összetétele)〉 szélesebb társadalmi alapokra helyezkedik, nyitottabbá válik’ ❖ [a mai színházak] közönsége épugy demokratizálódott, mint az athéni szinpad közönsége Perikles után (1933 Babits Mihály CD10) | A [firenzei] városvezetés fokozatosan „demokratizálódott”: 1281-ben a kisebb céhek közül ötöt bevettek a különböző városi önkormányzati szervekben képviselt nagyobb céhek közé (1997 Katus László CD17) | a törvényhozó testület társadalmi összetétele […] demokratizálódott (1997 Romsics Ignác CD17).

Sz: demokratizálódás.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

demokratizálódik tárgyatlan ige 12a
1.
〈állam, intézmény, rendszer stb.〉 a demokratikus politikai berendezkedés követelményei szerint változik, átalakul, demokratikus szelleművé válik
A világ demokratizálódik
(1902 Ady Endre)
a parlament és a kormány nolens-volens [= akár tetszik, akár nem] kénytelen lesz demokratizálódni
(1918 Hesslein József)
demokratizálódik az az egyébként eléggé bürokratikus államigazgatási struktúra
(1996 Országgyűlési Napló)
a Magyar Honvédség is demokratizálódik: zártsága megszűnik, „civil” és „egyenruhás” egyaránt polgárként kezdhet párbeszédet
(1997 Új Könyvek)
1a.
a demokrácia elvének, eszméinek kifejezőjévé válik vmi
Másik jellemző vonása a rutén irodalomnak, hogy demokratizálódik
(1935 RévaiNagyLex.)
[a lakosság] gondolkodásmódja és magatartása demokratizálódott
(1982 A magyar irodalom története)
Szeretném hinni, hogy a demokrácia felé vezető hosszú úton stílusunk is demokratizálódik, emberi lesz
(1992 Országgyűlési Napló)
2.
egyre nagyobb tömegek számára hozzáférhetővé, ill. közkinccsé válik vmi
Napjainkban, ha e szóval élni szabad: a tudomány, mint minden, demokratisálódott, azaz: egyesek kiváltságából köztulajdonná vált
(1867 Eötvös József)
A könyv nem drágul, hanem egyre olcsóbb lesz. A könyv demokratizálódik. Az előkelő írók műve is tömegáru
(1909 Adorján Andor)
a videokamerák árának csökkenésével demokratizálódik a filmkészítés lehetősége
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
〈korábban szűk (és kiváltságos, előkelő) réteg (összetétele) szélesebb társadalmi alapokra helyezkedik, nyitottabbá válik
[a mai színházak] közönsége épugy demokratizálódott, mint az athéni szinpad közönsége Perikles után
(1933 Babits Mihály)
A [firenzei] városvezetés fokozatosan „demokratizálódott”: 1281-ben a kisebb céhek közül ötöt bevettek a különböző városi önkormányzati szervekben képviselt nagyobb céhek közé
(1997 Katus László)
a törvényhozó testület társadalmi összetétele […] demokratizálódott
(1997 Romsics Ignác)
Sz: demokratizálódás
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások