derékhad fn 2A

1. (rég, Kat) ’hadseregnek az elő- és utóhad közötti, legerősebb része’ ❖ Itt egy síma mezn mozog a’ derék Had (1789 Két nagyságos elme C0794, 97) | Maga a szultán derékhadával – 90.000 emberrel, 300 ágyúval – Szigetvár ostromára ment (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A menet alkalmával a sereg három részre oszlott u. m. előcsapatra (agmen primum), a derékhadra (agmen legionum, exercitus) és utócsapatra (agmen novissimum v. extremum) (1902 ÓkoriLex. CD28) | [az] előhadat Görgey Arthur ezredes vezette; ezt követte a sereg zöme, vagyis a derékhad a következő beosztással: A jobb szárny […]; a közép […]; a balszárny […]; a tartalékhad (1941 Bánlaky József CD16).

2. (birtokszóként) (vál) ’vmely közösségnek (a feladatok zömét vállaló,) jelentős része’ ❖ [a Petőfi, Tompa és Arany alkotta triász] azon nemzedékhez tartozik, mely egész a legutóbbi időkig, sőt még napjainkban is az irodalom derékhadát képezi (1873 Athenaeum C0028, 745) | Olvasóink derékhadát elszakították tőlünk (1930 Kosztolányi Dezső CD10) | Kormánya kialakításakor az új elnök [ti. George Bush] világossá tette, hogy pártja derékhadára és a politikai centrumra óhajt támaszkodni (1989 Tények könyve CD37) | A kanonokok alkották a középkori egyházi társadalom középosztályát, s belőlük alakult ki a klerikus értelmiségi elit derékhada (1998 Katus László CD17).

3. (birtokszóként) (sajtó) ’vminek a legtekintélyesebb, legjelentősebb része’ ❖ a XX. századi magyar művészet jeles képviselőinek alkotásaiból állt össze az árverés anyagának derékhada (1994 Magyar Hírlap CD09) | a bölcselet és teológia képezte munkásságának derékhadát (1999 Magyar Könyvszemle CD40).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

derékhad főnév 2A
1. (rég, Kat)
hadseregnek az elő- és utóhad közötti, legerősebb része
Itt egy síma mezn mozog a’ derék Had
(1789 Két nagyságos elme)
Maga a szultán derékhadával – 90.000 emberrel, 300 ágyúval – Szigetvár ostromára ment
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A menet alkalmával a sereg három részre oszlott u. m.úgymint előcsapatra (agmen primum), a derékhadra (agmen legionum, exercitus) és utócsapatra (agmen novissimum v.vagy extremum)
(1902 ÓkoriLex.)
[az] előhadat Görgey Arthur ezredes vezette; ezt követte a sereg zöme, vagyis a derékhad a következő beosztással: A jobb szárny […]; a közép […]; a balszárny […]; a tartalékhad
(1941 Bánlaky József)
2. (birtokszóként) (vál)
vmely közösségnek (a feladatok zömét vállaló,) jelentős része
[a Petőfi, Tompa és Arany alkotta triász] azon nemzedékhez tartozik, mely egész a legutóbbi időkig, sőt még napjainkban is az irodalom derékhadát képezi
(1873 Athenaeum)
Olvasóink derékhadát elszakították tőlünk
(1930 Kosztolányi Dezső)
Kormánya kialakításakor az új elnök [ti. George Bush] világossá tette, hogy pártja derékhadára és a politikai centrumra óhajt támaszkodni
(1989 Tények könyve)
A kanonokok alkották a középkori egyházi társadalom középosztályát, s belőlük alakult ki a klerikus értelmiségi elit derékhada
(1998 Katus László)
3. (birtokszóként) (sajtó)
vminek a legtekintélyesebb, legjelentősebb része
a XX. századi magyar művészet jeles képviselőinek alkotásaiból állt össze az árverés anyagának derékhada
(1994 Magyar Hírlap)
a bölcselet és teológia képezte munkásságának derékhadát
(1999 Magyar Könyvszemle)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások