deskripció fn 1A

(/Tud) ’vmiről írásban v. szóban adott részletes leírás, jellemzés, ábrázolás’ ❖ „Ki mondotta meg [ti. azt, hogy a kisasszony férfiruhába akar öltözni]?” Mondám: „Senki, hanem láttam, mikor felöltözött is s a többi.” Melyet elsőben nem hitt, de a descriptióból el kellett hinni (1779 Rettegi György 7282005, 405) | A’ Béts mellett Aspernél vólt ütközetnek reménylem descriptioját hallottad (1809 Sárközy István C2559, 371) | E tanulmányok problémák és nem deskripciók: irodalmunknak inkább kérdéseit tárgyalják, mint jelenségeit (1917 Babits Mihály C0696, 1) | A kórbonctan nem a szervi elváltozások descriptiojának a tana, hanem az emberi szenvedések, a Pathosok tana (1976 Romhányi György CD30) | [Ortutay Gyula A szerelem Ajakon a házaséletig című 1935-ös dolgozatában] lényegesen túllépett az addig szokásos néprajzi deskripción (1991 Paládi-Kovács Attila CD30).

a. (Irodt) ’vkinek, vminek az irodalmi ábrázolása, jellemzése, leírás (mint írói eszköz, szövegtípus v. műfaj), ill. ilyen leírást tartalmazó mű(részlet)’ ❖ [Malherbe] descriptióinak igaz vólta, hasonlatosságainak ki választása és accomodatiója, […] néki eggy magos helyt szerzettek a’ mi Parnasszusunkon (1788 Kazinczy Ferenc ford. C2554, 184) | A leirás (szórajz, descriptio) olyan legyen, hogy általa a tárgy egész mivolta szerint, ha kell részletes rajzban, vagy csak tiszta körvonalokban lépjen az olvasó lelke elé (1870 Névy László 8334002, 16) | [Eötvös József] az elmélkedést, az érzelmek rajzát mindig többre tartotta a descriptiónál (1903 Ferenczi Zoltán CD55) | A descriptiókkal […] sokat foglalkozik [Szerdahely György Alajos 1783-ban megjelent Ars poetica generalis című művében], példálózva is, elismeréssel a fiktív dolgok leíró művészete iránt is (1970 Szauder József 9642001, 162).

Vö. IdSz.

deskripció főnév 1A
(/Tud)
vmiről írásban v. szóban adott részletes leírás, jellemzés, ábrázolás
„Ki mondotta meg [ti. azt, hogy a kisasszony férfiruhába akar öltözni]?” Mondám: „Senki, hanem láttam, mikor felöltözött is s a többi.” Melyet elsőben nem hitt, de a descriptióból el kellett hinni
(1779 Rettegi György)
A’ Béts mellett Aspernél vólt ütközetnek reménylem descriptioját hallottad
(1809 Sárközy István)
E tanulmányok problémák és nem deskripciók: irodalmunknak inkább kérdéseit tárgyalják, mint jelenségeit
(1917 Babits Mihály)
A kórbonctan nem a szervi elváltozások descriptiojának a tana, hanem az emberi szenvedések, a Pathosok tana
(1976 Romhányi György)
[Ortutay Gyula A szerelem Ajakon a házaséletig című 1935-ös dolgozatában] lényegesen túllépett az addig szokásos néprajzi deskripción
(1991 Paládi-Kovács Attila)
a. (Irodt)
vkinek, vminek az irodalmi ábrázolása, jellemzése, leírás (mint írói eszköz, szövegtípus v. műfaj), ill. ilyen leírást tartalmazó mű(részlet)
[Malherbe] descriptióinak igaz vólta, hasonlatosságainak ki választása és accomodatiója, […] néki eggy magos helyt szerzettek a’ mi Parnasszusunkon
(1788 Kazinczy Ferenc ford.)
A leirás (szórajz, descriptio) olyan legyen, hogy általa a tárgy egész mivolta szerint, ha kell részletes rajzban, vagy csak tiszta körvonalokban lépjen az olvasó lelke elé
(1870 Névy László)
[Eötvös József] az elmélkedést, az érzelmek rajzát mindig többre tartotta a descriptiónál
(1903 Ferenczi Zoltán)
A descriptiókkal […] sokat foglalkozik [Szerdahely György Alajos 1783-ban megjelent Ars poetica generalis című művében], példálózva is, elismeréssel a fiktív dolgok leíró művészete iránt is
(1970 Szauder József)
Vö. IdSz.

Beállítások