deskriptív mn 12B7deszkriptív

1. (Tud) ’az értelmezéssel szemben a tényszerű leírást előnyben részesítő 〈elmélet, tudomány stb.〉, ill. ilyen elméletben, tudományban alkalmazott, arra jellemző 〈módszer, eszköz, jellegzetesség stb.〉, v. ilyen módszerrel szerzett 〈adat〉’ ❖ franczia descriptiv [történetírói] iskola (1871 Pauler Gyula CD57) | Nekünk, fájdalom, nincs deskriptív kritikánk (1890 Alexander Bernát C1989, 330) | Kozmográfia (gör.) a. m. világleirás; az asztronomia és geográfia deszkriptiv tudománya (1895 PallasLex. CD02) | Az első [koponyavizsgálati] módszer megadja a leíró (descriptiv) adatokat, a második a mérési (kraniometriai) adatokat (1911 RévaiNagyLex. C5697, 191) | [a készítendő rítusszótár] a rítuscselekmények lehetséges jelentéseit deskriptív módon foglalná össze (1974 Dömötör Tekla 1039001, 26) | amerikai deskriptív nyelvészet (1997 Új Könyvek CD29) | A fogalmak nyelvi kifejezései deszkriptív terminusok (1997 PedagógiaiLex. C6809, 517).

2. (Ars) ’vkinek, vminek irodalmi v. művészeti ábrázolását adó, vkit jellemző, leíró 〈szöveg, művészet, stílus stb.〉’ ❖ A csaták leirásában Thaly [Kálmán] nem mindennapi descriptiv tehetséget mutat (1870 Pauler Gyula CD57) | [Leonardo da Vinci] Verocchio még egészen aprólékos deszkriptív művészetétől eljut a teljes elmélyülésig és a tiszta lendületű szintézisig (1914 Feleky Géza CD10) | A szentiváni énekeknek a tűzgyújtásra vonatkozó szakaszai […] gyakran deskriptívek (1974 Dömötör Tekla 1039003, 165) | sokan azt olvasták ki belőle [ti. Takáts Gyula Évek, madarak című kötetének címéből], hogy megelégedett […] a táj kínálta szépségek deskriptív számbavételével (1986 Rónay László CD53).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

deskriptív melléknév 12B7
deszkriptív 12B7
1. (Tud)
az értelmezéssel szemben a tényszerű leírást előnyben részesítő 〈elmélet, tudomány stb.〉, ill. ilyen elméletben, tudományban alkalmazott, arra jellemző 〈módszer, eszköz, jellegzetesség stb.〉, v. ilyen módszerrel szerzett 〈adat〉
franczia descriptiv [történetírói] iskola
(1871 Pauler Gyula)
Nekünk, fájdalom, nincs deskriptív kritikánk
(1890 Alexander Bernát)
Kozmográfia (gör.görög) a. m.annyi mint világleirás; az asztronomia és geográfia deszkriptiv tudománya
(1895 PallasLex.)
Az első [koponyavizsgálati] módszer megadja a leíró (descriptiv) adatokat, a második a mérési (kraniometriai) adatokat
(1911 RévaiNagyLex.)
[a készítendő rítusszótár] a rítuscselekmények lehetséges jelentéseit deskriptív módon foglalná össze
(1974 Dömötör Tekla)
amerikai deskriptív nyelvészet
(1997 Új Könyvek)
A fogalmak nyelvi kifejezései deszkriptív terminusok
(1997 PedagógiaiLex.)
2. (Ars)
vkinek, vminek irodalmi v. művészeti ábrázolását adó, vkit jellemző, leíró 〈szöveg, művészet, stílus stb.〉
A csaták leirásában Thaly [Kálmán] nem mindennapi descriptiv tehetséget mutat
(1870 Pauler Gyula)
[Leonardo da Vinci] Verocchio még egészen aprólékos deszkriptív művészetétől eljut a teljes elmélyülésig és a tiszta lendületű szintézisig
(1914 Feleky Géza)
A szentiváni énekeknek a tűzgyújtásra vonatkozó szakaszai […] gyakran deskriptívek
(1974 Dömötör Tekla)
sokan azt olvasták ki belőle [ti. Takáts Gyula Évek, madarak című kötetének címéből], hogy megelégedett […] a táj kínálta szépségek deskriptív számbavételével
(1986 Rónay László)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások