dezignál ts ige 1adeszignál (rég)

1. (kissé rég) ’〈illetékes személy, kül. államfő politikust, hivatalnokot stb.〉 vmely tisztségre, feladatra, kül. miniszter(elnök)ségre kijelöl, kiválaszt’ ❖ M. Túrra, hová minden vélekedésemen kívűl Rectornak designáltattam, indúlóbann vóltam (1811 Péczely József C2562, 68) | közlekedésre designált minister (1848 Kossuth Lajos CD32) | a Wekerle-kormány lemondásával a király őt [ti. Khuen-Héderváry Károly grófot] deszignálta miniszterelnökké (1914 RévaiNagyLex. C5707, 586) | Az olaszok elleni háborúra Albrecht főherceg volt dezignálva (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 116) | [IV. Károly 1921-ben] miniszterelnökké a Sopronban tartózkodó Rakovszky Istvánt dezignálta (1990 Fogarassy László CD52).

2. (rég, ritk) ’〈célt, feladatot, ill. a vele kapcs. munka, teendő elvégzésére vmit〉 vki számára kijelöl, vkihez rendel’ ❖ Én Tábornok urnak még Pesten létében azon ujonczokból kiállítandó zászlóaljakat […] designáltam (1848 Kossuth Lajos CD32) | Egyetért-e velem abban, hogy működésünk czélja sem nem 1848, sem semmi más, mint az 1849-ki függetlenségi nyilatkozat valósítása? […] E kérdéssel a czél egysége van designálva (1866 Kossuth Lajos CD32).

3. (rég, ritk) ’〈helyet〉 kijelöl, meghatároz’ ❖ [váratlanul megtámadni az ellenséget,] s egy előre designált helyen össze jőve, más éjjelen hasonlót tenni (1849 Kossuth Lajos CD32) | – Csak te ülj ott – biztatá halkan az administrator. […] – Ahan! Mar az mas – dünnyögé erre megnyugtatva, s azzal befészkelte magát kényelmesen a designált ülőhelybe (1869 Jókai Mór C2269, 21).

Sz: dezignált.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

dezignál tárgyas ige 1a
deszignál 1a (rég)
1. (kissé rég)
〈illetékes személy, kül. államfő politikust, hivatalnokot stb.〉 vmely tisztségre, feladatra, kül. miniszter(elnök)ségre kijelöl, kiválaszt
M. TúrMezőtúrra, hová minden vélekedésemen kívűl Rectornak designáltattam, indúlóbann vóltam
(1811 Péczely József)
közlekedésre designált minister
(1848 Kossuth Lajos)
a Wekerle-kormány lemondásával a király őt [ti. Khuen-Héderváry Károly grófot] deszignálta miniszterelnökké
(1914 RévaiNagyLex.)
Az olaszok elleni háborúra Albrecht főherceg volt dezignálva
(1926 TolnaiÚjLex.)
[IV. Károly 1921-ben] miniszterelnökké a Sopronban tartózkodó Rakovszky Istvánt dezignálta
(1990 Fogarassy László)
2. (rég, ritk)
〈célt, feladatot, ill. a vele kapcs. munka, teendő elvégzésére vmit〉 vki számára kijelöl, vkihez rendel
Én Tábornok urnak még Pesten létében azon ujonczokból kiállítandó zászlóaljakat […] designáltam
(1848 Kossuth Lajos)
Egyetért-e velem abban, hogy működésünk czélja sem nem 1848, sem semmi más, mint az 1849-ki függetlenségi nyilatkozat valósítása? […] E kérdéssel a czél egysége van designálva
(1866 Kossuth Lajos)
3. (rég, ritk)
〈helyet〉 kijelöl, meghatároz
[váratlanul megtámadni az ellenséget,] s egy előre designált helyen össze jőve, más éjjelen hasonlót tenni
(1849 Kossuth Lajos)
– Csak te ülj ott – biztatá halkan az administrator. […] – Ahan! Mar az mas – dünnyögé erre megnyugtatva, s azzal befészkelte magát kényelmesen a designált ülőhelybe
(1869 Jókai Mór)
Sz: dezignált
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások