dézsmajegyzék fn 3B (Tört)

’dézsmafizetésre kötelezett személyekről készült, ill. e kötelezettségük teljesítésével kapcs. feljegyzésekből álló (hivatalos) jegyzék’ ❖ A Nádasdyak elkobzott birtokainak, valamint a győri püspökséghez tartozó falvaknak 16-17. századi urbariumai ugyan megtalálhatók, de már a megyére vonatkozó dézsmajegyzékek nem maradtak fönn (1939 Soós Imre CD52) | dézsmajegyzékekből és defterekből kitűnik, hogy a D-Alföld (Bács és Csongrád megye) parlagolással művelt kis területein termő, elsősorban tavaszi gabonát aratták először kaszával (1977 NéprajziLex. CD47) | egyetlenegy esetben közli a dézsmajegyzék mind a megváltott dézsma mennyiségét, mind pedig a megváltás összegét (1992 Mollay Károly CD52) | [Mártély] XVII. századi történetét elsősorban a váci püspökség dézsmajegyzékeiből követhetjük nyomon (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36).

dézsmajegyzék főnév 3B (Tört)
dézsmafizetésre kötelezett személyekről készült, ill. e kötelezettségük teljesítésével kapcs. feljegyzésekből álló (hivatalos) jegyzék
A Nádasdyak elkobzott birtokainak, valamint a győri püspökséghez tartozó falvaknak 16-17. századi urbariumai ugyan megtalálhatók, de már a megyére vonatkozó dézsmajegyzékek nem maradtak fönn
(1939 Soós Imre)
dézsmajegyzékekből és defterekből kitűnik, hogy a DDél-Alföld (Bács és Csongrád megye) parlagolással művelt kis területein termő, elsősorban tavaszi gabonát aratták először kaszával
(1977 NéprajziLex.)
egyetlenegy esetben közli a dézsmajegyzék mind a megváltott dézsma mennyiségét, mind pedig a megváltás összegét
(1992 Mollay Károly)
[Mártély] XVII. századi történetét elsősorban a váci püspökség dézsmajegyzékeiből követhetjük nyomon
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)

Beállítások