diadalmenet fn 3B

1. (Tört is) ’a győztes hadvezérnek ünnepi rendben haladó serege, ill. annak bevonulása vmely ország fővárosába v. székhelyére’ ❖ Róma büszke diadalmenetei (1829 Bajza József C0714, 102) | Tibullus Messalának aquitaniai győzelmét ünneplő diadalmenetét közeledni látta (1881 Latkóczy Mihály C2889, 23) | Henrik és Péter diadalmenetben vonultak Fehérvárra, hol Nagyboldogasszony napján a papság, főurak és nemesek a császár jelenlétében ünnepélyesen hódoltak visszatért királyuknak (1928 Hóman Bálint CD42) | 71-ben, a zsidó háború után tartott diadalmenetet követően, Vespasianus a hadizsákmány egy részét egy újabb forum építésére ajánlotta fel (1985 Gömöri János CD52).

1a. (átv is) ’ünnepélyes felvonulás, ill. vkit kísérő díszmenet’ ❖ Az ünnepelt agg férfiu, kisértetve az összes gömöri ref. lelkészektől valódi diadalmenetet tartott lakától a templomig, hol üdvözlő beszédek fogadták (1859 Vasárnapi Újság CD56) | jól megfizetett hetyke lovasokkal, kiket egy hét-szilvafás nemes falu ifjuságából állítottak össze, mindegyre diadalmeneteket rögtönöztek, egy Isten tudja honnan kerített sváb zenebanda kis és nagy dobjai és czintányérjai mellett (1882 Szathmáry Károly 8428008, 19) | könnyű a zászlót vinni békés fölvonuláskor, diadalmenetben (1943 Juhász Géza¹ 9283001, 4) | megkezdődött a berlini diadalmenet, amely egészen a repülőtérről Tyitov niederschönhauseni szállásáig tartott (1961 Magyar Nemzet szept. 2. C4799, 5).

2. ’vkinek az útja, utazása, amelyet az emberek kitörő lelkesedése, ünneplése kísér’ ❖ Gróf Mikó besztercei utját ujabb diadalmenetnek tekintik (1860 Erdélyi János² 8131121, 255) | Beatrix útja diadalmenet volt. A merre ment, tisztelgő küldöttségek fogadták s ajándékokkal halmozák el (1868 Nyáry Albert¹ CD57) | [Mindszenty] útjai és a magyarokkal való találkozásai diadalmenetek voltak, az emberek szeretettel és ragaszkodással vették körül, nem takarékoskodva a megbecsülés és a bizalom jeleivel (1985 Borbándi Gyula 9811015, 342).

3. ’győztes csaták, (hadi) sikerek sorozata’ ❖ szerelmi kalandaim diadalmenetek voltak (1845 Jósika Miklós C2430, 134) | A hős Jurisics Miklós a csekély erősségü Kőszegben megállitotta [Szulejmán] diadalmenetét, melly alatt már 16 vár tette kulcsát lábaihoz (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Görgey] kétszer is megvív újra Komárom falai alatt, nagy, személyes vitézséget fejtve ki, de nem birja megállítani Haynau diadalmenetét (1897 PallasLex. CD02) | Bemnek szinte hathetes diadalmenetét január 21-én a Szeben alatti véres csata akasztotta meg (1957 Hatvany Lajos 9229005, 469).

3a. (sajtó) ’〈vmely versenyben:〉 sorozatos siker, győzelem’ ❖ [Az amerikai demokraták] mindazonáltal elmondhatják, hogy sikerült feltartóztatniuk a republikánusok diadalmenetét (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az amerikai szuperprodukció akár több Oscar-díjra is esélyes. Fergeteges diadalmenetével a Titanic már a múlt héten maga mögé utasította az addigi csúcstartó Jurassic parkot (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. (sajtó) ’〈vmely termék, áru hosszan tartó, folyamatos, töretlen sikerének kif-ére〉’ ❖ A japán luxuskocsik amerikai diadalmenetét az európai gyártók is megérezték exportjuk alakulásában (1994 Magyar Hírlap CD09) | a dollár folytatja diadalmenetét, tegnap rövid időre átlépte az 1,63 német márkás és a 118 japán jenes határt is (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (birtokszóként) ’〈vmely eszme, irányzat stb.〉 nagyarányú térhódítása, széles körű elterjedése’ ❖ A vidéki századvég az állam hódító útja volt, a kötelezővé, hivatalossá lett nemzeti szellem diadalmenete, amely egyesítette a hazafiúi lelkesedést a központi hatalom könyörtelenségével (1932 Hevesi András CD10) | Külhonban a liberalizmus diadalmenete, itthon egy nagyműveltségű, széleslátókörű politikai nemzedék készülődése és harcba szállása (1998 Mezey Barna CD51) | A gazdaság a neoliberális gazdaságfilozófia globális diadalmenetében önálló életre kelt és ma mind jobban elszakad a politikától (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

diadalmenet főnév 3B
1. (Tört is)
a győztes hadvezérnek ünnepi rendben haladó serege, ill. annak bevonulása vmely ország fővárosába v. székhelyére
Róma büszke diadalmenetei
(1829 Bajza József)
Tibullus Messalának aquitaniai győzelmét ünneplő diadalmenetét közeledni látta
(1881 Latkóczy Mihály)
Henrik és Péter diadalmenetben vonultak Fehérvárra, hol Nagyboldogasszony napján a papság, főurak és nemesek a császár jelenlétében ünnepélyesen hódoltak visszatért királyuknak
(1928 Hóman Bálint)
71-ben, a zsidó háború után tartott diadalmenetet követően, Vespasianus a hadizsákmány egy részét egy újabb forum építésére ajánlotta fel
(1985 Gömöri János)
1a. (átv is)
ünnepélyes felvonulás, ill. vkit kísérő díszmenet
Az ünnepelt agg férfiu, kisértetve az összes gömöri ref.református lelkészektől valódi diadalmenetet tartott lakától a templomig, hol üdvözlő beszédek fogadták
(1859 Vasárnapi Újság)
jól megfizetett hetyke lovasokkal, kiket egy hét-szilvafás nemes falu ifjuságából állítottak össze, mindegyre diadalmeneteket rögtönöztek, egy Isten tudja honnan kerített sváb zenebanda kis és nagy dobjai és czintányérjai mellett
(1882 Szathmáry Károly)
könnyű a zászlót vinni békés fölvonuláskor, diadalmenetben
(1943 Juhász Géza¹)
megkezdődött a berlini diadalmenet, amely egészen a repülőtérről Tyitov niederschönhauseni szállásáig tartott
(1961 Magyar Nemzet szept. 2.)
2.
vkinek az útja, utazása, amelyet az emberek kitörő lelkesedése, ünneplése kísér
Gróf Mikó besztercei utját ujabb diadalmenetnek tekintik
(1860 Erdélyi János²)
Beatrix útja diadalmenet volt. A merre ment, tisztelgő küldöttségek fogadták s ajándékokkal halmozák el
(1868 Nyáry Albert¹)
[Mindszenty] útjai és a magyarokkal való találkozásai diadalmenetek voltak, az emberek szeretettel és ragaszkodással vették körül, nem takarékoskodva a megbecsülés és a bizalom jeleivel
(1985 Borbándi Gyula)
3.
győztes csaták, (hadi) sikerek sorozata
szerelmi kalandaim diadalmenetek voltak
(1845 Jósika Miklós)
A hős Jurisics Miklós a csekély erősségü Kőszegben megállitotta [Szulejmán] diadalmenetét, melly alatt már 16 vár tette kulcsát lábaihoz
(1858 Vasárnapi Újság)
[Görgey] kétszer is megvív újra Komárom falai alatt, nagy, személyes vitézséget fejtve ki, de nem birja megállítani Haynau diadalmenetét
(1897 PallasLex.)
Bemnek szinte hathetes diadalmenetét január 21-én a Szeben alatti véres csata akasztotta meg
(1957 Hatvany Lajos)
3a. (sajtó)
〈vmely versenyben:〉 sorozatos siker, győzelem
[Az amerikai demokraták] mindazonáltal elmondhatják, hogy sikerült feltartóztatniuk a republikánusok diadalmenetét
(1995 Magyar Hírlap)
Az amerikai szuperprodukció akár több Oscar-díjra is esélyes. Fergeteges diadalmenetével a Titanic már a múlt héten maga mögé utasította az addigi csúcstartó Jurassic parkot
(1998 Magyar Hírlap)
3b. (sajtó)
〈vmely termék, áru hosszan tartó, folyamatos, töretlen sikerének kif-ére〉
A japán luxuskocsik amerikai diadalmenetét az európai gyártók is megérezték exportjuk alakulásában
(1994 Magyar Hírlap)
a dollár folytatja diadalmenetét, tegnap rövid időre átlépte az 1,63 német márkás és a 118 japán jenes határt is
(1997 Magyar Hírlap)
4. (birtokszóként)
〈vmely eszme, irányzat stb.〉 nagyarányú térhódítása, széles körű elterjedése
A vidéki századvég az állam hódító útja volt, a kötelezővé, hivatalossá lett nemzeti szellem diadalmenete, amely egyesítette a hazafiúi lelkesedést a központi hatalom könyörtelenségével
(1932 Hevesi András)
Külhonban a liberalizmus diadalmenete, itthon egy nagyműveltségű, széleslátókörű politikai nemzedék készülődése és harcba szállása
(1998 Mezey Barna)
A gazdaság a neoliberális gazdaságfilozófia globális diadalmenetében önálló életre kelt és ma mind jobban elszakad a politikától
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások