diadém fn 3A1

1. (átv is) ’〈kül. keleti népeknél uralkodói, főpapi jelvényként v. kitüntetésként:〉 a fejen körbefutó szalag, ill. díszes, aranyból v. más nemesfémből készült pánt’ ❖ [Hasszánnak] mindeneknek felette az vala gondja hogy a’ lopott gyöngyökből eggy diadémet fonhasson fejére (1814 Kazinczy Ferenc ford.–Herder C2531, 252) | Ó, kedves Pestem! Te szép deli, fiatal város, országunk diadémja (1853 Jókai Mór CD18) | [Tasso eposzában az egyiptomi király] fürteit a fejér gyolcs ezer tekercsben uj diadémként veszi körül (1898 Széchy Károly CD55) | [a szolgák a császár] homlokára illesztették a gyöngyös diadémot (1932 Móra Ferenc 9459036, 5) | Noha a császárok, királyok rangját már régóta a fejükön viselt szalag, diadém, sisak, különféle alakú fejdísz és korona jelezte, Nagy Károly koronázásától számítható az uralkodóvá avatás egyházi szertartásának kialakulása (1998 Tóth Endre² CD17).

2. ’〈az ókori görögöknél és rómaiaknál, ill. a reneszánsz kortól kezdve előkelő viseletben:〉 ehhez hasonló, fej- v. homlokdíszül viselt, drágaköves, párta formájú női ékszer v. más anyagból készült, díszes fejpánt’ ❖ Ma érkezik a’ Gróf Batthyani Antalné ajándéka, a’ Párisból hozatott diadéme (1804 Kazinczy Ferenc C0222, 201) | kényszerité-e őket valaki aláirni a’ 60% váltót? kik teszik ezt? többnyire dandyk, hogy kedves dulcineájok’ [= szeretett nőjük] fejét diadémokkal ékesitsék (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a Schliemann-féle Trója-feltáráson] különösen az aranyleletek meglepők […], diadémek és láncok (1897 PallasLex. CD02) | Remegő vállak tündöklő havából Diadémek mély fénye fölragyog (1910 Juhász Gyula¹ 9284230, 258) | Az idei első félév legértékesebb ékszere, már ami az induló árat illeti: egy 14 K melltű, egykori nagyobb diadém középső része (1996 Magyar Hírlap CD09).

J: diadéma.

ÖU: arany~, gyémánt~.

Sz: diadémes, diadémos.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

diadém főnév 3A1
1. (átv is)
〈kül. keleti népeknél uralkodói, főpapi jelvényként v. kitüntetésként:〉 a fejen körbefutó szalag, ill. díszes, aranyból v. más nemesfémből készült pánt
[Hasszánnak] mindeneknek felette az vala gondja hogy a’ lopott gyöngyökből eggy diadémet fonhasson fejére
(1814 Kazinczy Ferenc ford.Herder)
Ó, kedves Pestem! Te szép deli, fiatal város, országunk diadémja
(1853 Jókai Mór)
[Tasso eposzában az egyiptomi király] fürteit a fejér gyolcs ezer tekercsben uj diadémként veszi körül
(1898 Széchy Károly)
[a szolgák a császár] homlokára illesztették a gyöngyös diadémot
(1932 Móra Ferenc)
Noha a császárok, királyok rangját már régóta a fejükön viselt szalag, diadém, sisak, különféle alakú fejdísz és korona jelezte, Nagy Károly koronázásától számítható az uralkodóvá avatás egyházi szertartásának kialakulása
(1998 Tóth Endre²)
2.
〈az ókori görögöknél és rómaiaknál, ill. a reneszánsz kortól kezdve előkelő viseletben:〉 ehhez hasonló, fej- v. homlokdíszül viselt, drágaköves, párta formájú női ékszer v. más anyagból készült, díszes fejpánt
Ma érkezik a’ Gróf Batthyani Antalné ajándéka, a’ Párisból hozatott diadéme
(1804 Kazinczy Ferenc)
kényszerité-e őket valaki aláirni a’ 60% váltót? kik teszik ezt? többnyire dandyk, hogy kedves dulcineájok’ [= szeretett nőjük] fejét diadémokkal ékesitsék
(1844 Pesti Hírlap)
[a Schliemann-féle Trója-feltáráson] különösen az aranyleletek meglepők […], diadémek és láncok
(1897 PallasLex.)
Remegő vállak tündöklő havából Diadémek mély fénye fölragyog
(1910 Juhász Gyula¹)
Az idei első félév legértékesebb ékszere, már ami az induló árat illeti: egy 14 Kkarátos melltű, egykori nagyobb diadém középső része
(1996 Magyar Hírlap)
ÖU: aranydiadém, gyémántdiadém
Sz: diadémes, diadémos
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások