dicsérő mn-i ign és mn 17C2

I. mn-i ign → dicsér.

II. mn

1. ’dicséretet, méltánylást kifejező 〈értékelés, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ dicsérő buzdítás (1821 Katona József 8226022, 76) | Nagy hírben állt egykor a bányász-akademia […], melyről Humboldt oly dicsérőleg szólt (1861 Rosty Pál 8397007, 133) | Evvel végezhetjük beszámolónkat egy ritka sikerű előadásról, mely végre nekünk is alkalmat adott a dicsérő jelzőkben dúslakodni (1901 Ady Endre C0534, 415) | Helyesen neveztek „deistának”, – filozófok dicsérően, hivatalos egyházak megvetően (1967 Szentkuthy Miklós 9664015, 417).

2. (Irodt is) ’vmely személyt, eseményt magasztaló, gondolat- és érzelemgazdag, emelkedett hangvételű 〈szónoklat v. költemény〉’ ❖ régi történetek előbeszélésére, dícsérő beszédre egy nyelv sem haladja meg [a magyart] (1778 Bessenyei György¹ C1084, 14) | Megemlítendő még némely curiosum: ugymint a Rákóczinak nemzeti poéták által nagyobb diadalmak, vagy ünnepélyes jelenetek alkalmával benyújtott dicsérő énekek, a milyenek pl. Újvári Tamásnak Ritschan cs. tábornok tönkreveretését s Szatmár vára megvételét dicsőitő magyar ryhtmusi (1870 Thaly Kálmán CD57) | egy fiatal, még kiforratlan poétának dicsérő költeménye (panegyricus) következik Messala győzelmes hadjáratára (1904 ÓkoriLex. CD28) | [Janus Pannonius] dicsérő epigrammáinak témáit az iskolaélet és környezete mindennapjaiból, a költészettel kapcsolatos élményeiből meríti (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2a. (Vall) ’istent v. szentet dicsőítő, ünnepélyes hangvételű 〈(templomi) ének〉’ ❖ kérjétek az Istent, legyen szent kegyelmével segedelmül, hogy másoknak úgy cselekedhessetek, amint kívánjátok, hogy mások nektek cselekedjenek, amint a dicsérő énekben van (1837 Kossuth Lajos CD32) | A dicsérő ének, zene és annak elemi erejű megnyilatkozása egyrészt az Úr hatalmának és irgalmasságának személyes ismeretéből, másrészt a héber lélek vallásos adottságaiból és zenei képességeiből eredt (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. ’〈rendsz. versenyen, pályázaton:〉 vkinek a kiváló teljesítményét elismerő, ill. vminek kiváló minőségét tanúsító (és díjazó) 〈okirat〉’ ❖ A’ kitüntetések öt osztályra oszlanak: 1) arany emlékpénz; 2) ezüst emlékpénz; 3) bronz emlékpénz; 4) dicsérő oklevél; 5) méltányoló emlités (1842 Pesti Hírlap CD61) | A beküldött és kitett jeles müveket ahoz értő választmány megbirálta; a leg jobbak készitői dicsérő leveleket, néhányan érdem pénzt is kaptak (1851 Fiatalság Barátja 8621001, 62) | Ezen permetezőkből már sok ezer van használatban, és számos dicsérő bizonyitvány mutatja kitünő voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben (1899 Borászati Lapok 8607001, 405) | A gyűjteményes kiállításért a [Magyarhoni Földtani] Társulatot aranyéremmel és az ezzel járó dicsérő oklevéllel tüntették ki (1998 Természet Világa CD50).

J: dicsőítő.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

dicsérő melléknévi igenév és melléknév 17C2
I. melléknévi igenévdicsér
II. melléknév
1.
dicséretet, méltánylást kifejező 〈értékelés, megnyilvánulás stb.〉
dicsérő buzdítás
(1821 Katona József)
Nagy hírben állt egykor a bányász-akademia […], melyről Humboldt oly dicsérőleg szólt
(1861 Rosty Pál)
Evvel végezhetjük beszámolónkat egy ritka sikerű előadásról, mely végre nekünk is alkalmat adott a dicsérő jelzőkben dúslakodni
(1901 Ady Endre)
Helyesen neveztek „deistának”, – filozófok dicsérően, hivatalos egyházak megvetően
(1967 Szentkuthy Miklós)
2. (Irodt is)
vmely személyt, eseményt magasztaló, gondolat- és érzelemgazdag, emelkedett hangvételű 〈szónoklat v. költemény〉
régi történetek előbeszélésére, dícsérő beszédre egy nyelv sem haladja meg [a magyart]
(1778 Bessenyei György¹)
Megemlítendő még némely curiosum: ugymint a Rákóczinak nemzeti poéták által nagyobb diadalmak, vagy ünnepélyes jelenetek alkalmával benyújtott dicsérő énekek, a milyenek pl.például Újvári Tamásnak Ritschan cs.császári tábornok tönkreveretését s Szatmár vára megvételét dicsőitő magyar ryhtmusi
(1870 Thaly Kálmán)
egy fiatal, még kiforratlan poétának dicsérő költeménye (panegyricus) következik Messala győzelmes hadjáratára
(1904 ÓkoriLex.)
[Janus Pannonius] dicsérő epigrammáinak témáit az iskolaélet és környezete mindennapjaiból, a költészettel kapcsolatos élményeiből meríti
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2a. (Vall)
istent v. szentet dicsőítő, ünnepélyes hangvételű (templomi) ének〉
kérjétek az Istent, legyen szent kegyelmével segedelmül, hogy másoknak úgy cselekedhessetek, amint kívánjátok, hogy mások nektek cselekedjenek, amint a dicsérő énekben van
(1837 Kossuth Lajos)
A dicsérő ének, zene és annak elemi erejű megnyilatkozása egyrészt az Úr hatalmának és irgalmasságának személyes ismeretéből, másrészt a héber lélek vallásos adottságaiból és zenei képességeiből eredt
(1995 Jubileumi kommentár)
3.
〈rendsz. versenyen, pályázaton:〉 vkinek a kiváló teljesítményét elismerő, ill. vminek kiváló minőségét tanúsító (és díjazó) 〈okirat〉
A’ kitüntetések öt osztályra oszlanak: 1) arany emlékpénz; 2) ezüst emlékpénz; 3) bronz emlékpénz; 4) dicsérő oklevél; 5) méltányoló emlités
(1842 Pesti Hírlap)
A beküldött és kitett jeles müveket ahoz értő választmány megbirálta; a leg jobbak készitői dicsérő leveleket, néhányan érdem pénzt is kaptak
(1851 Fiatalság Barátja)
Ezen permetezőkből már sok ezer van használatban, és számos dicsérő bizonyitvány mutatja kitünő voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben
(1899 Borászati Lapok)
A gyűjteményes kiállításért a [Magyarhoni Földtani] Társulatot aranyéremmel és az ezzel járó dicsérő oklevéllel tüntették ki
(1998 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások