dicsér ts ige 1b

1. (tárgy n. is, tárgyragos határozóval is) ’vmely tulajdonságáért, érdeméért stb. elismerésben részesít vkit, ill. (értékét) méltányolva elismeréssel emleget vmit’ ❖ Ordítva dítsérték kedves Hertzegjeket (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 14) | Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni (1839 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare CD11) | tudnak-e még úgy dicsérni eszedért, szorgalmadért, jellemedért, stílusodért, amelyért régente dicsértek az asszonyok? (1931 Krúdy Gyula CD54) | Reggeli közben a fiúk dicsérték a főztemet (1959 Dutka Ákos 9117019, 135) | gyűlöletem az avult rossz ellen igazságtalanná tesz hazám iránt, – túl sokat gáncsolok, – túl keveset dicsérek (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502) | [Rákóczi Ferenc] gyakran fordult fölkelt hadaihoz vitézeit dicsérő, korholó, hazafiúságra intő szónoklatokkal (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

1a. dicsér vmi(lyen)nek (/ritk)(szerepében, funkciójában) elismerően értékelve vmi(lyen)nek mond vmit, vkit’ ❖ Bár okosnak ’s blcsnek dicsérnünk kellene, „Ravaszbb a’ rókánál”, azt vetjük ellene (1814 Kis János¹ ford.–Horatius 8240031, 108) | dicsérik őt jó anyának, szép asszonynak, tiszteletre méltó nőnek (1884 Jókai Mór CD18) | oktatási reformnak dicsért brutális tananyagcsökkentés (1988 Beke Kata 1012001, 67).

2. (rég v. nyj)(vmely célra) hasznosnak, megfelelőnek, jónak tartva ajánl, javasol vkinek vmit, vkit’ ❖ Némelly Gazdasági Új-Irók […] nagyon ditsérik, a’ Magnak a’ Vetés elött való Bé-áztatását (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332005, 57) | A’ Ro’s-kenyërrl deſtillált vizet-is, nyavalya-törés ellen némellyek ditsérik (1787 Mátyus István 7222013, 122) | a’ ſzáraz dohány kórókból égetett hamu a’ ſzappan fözéshez ditsértetik (1792 Benkő József 7037002, 36) | Ne legyünk, úgymond, ollyanok, mint az öregek, hogy tsak az ollyan szókat ditsérjük és hagygyuk helybe, mellyek már gyermek korunkban virágoztak (1808 Pápay Sámuel 8353012, 280) | dicsér: javasol (dicsérgyën nekem valami orvosságot, dicsérgyën nekëm egy lányt) (1913 Magyar Nyelvőr C5970, 142).

3. (Vall is) ’〈istent v. szentet(, annak vmely tulajdonságát)〉 alázatos hódolattal magasztal(ja)’ ❖ hálá-adással dítsérd Istenedet (1774 Vesmás Márton C4461, 77) | Pápista Imádságos Könyv: a’ Boldogságos Szűzet, ’s a’ többi Szenteket […] dítséri, segítségűl híja (1805 Révai Miklós C2556, 385) | távozám, dicsérvén Allaht, ki elvevé szivemből a zarándoklat szándékát ez esztendőre (1858 Mátyás Flórián ford.–Bresnier 8301002, 15) | Szeretném az istent Nagyosan dicsérni (1912 Ady Endre C0536, 439) | [a 119. zsoltár 68. verse] himnikus hangon dicséri az Úr jóságát (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3a. (dicsértessék alakban, msz-szerűen) (Vall) ’〈római katolikusok által haszn. köszönésben〉’ ❖ a’ sok Ditsértesség, […] szntelen fülemben hangzott (1791 Rájnis József C3577, [7v]) | Szomszéd. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A. Mindörökké! Amen (1865 Tanodai Lapok 8666001, 270) | Szép jó estét. Oh, tisztelendő úr is nyájas körünkben, dicsértessék (1987 Márton László 1107003, 172).

3b. (kissé rég, Vall is) ’〈Istent〉 létével v. vmely megnyilvánulásával tanúsítja, bizonyítja vmi’ ❖ istent dicsérik a földek és vizek!... Belé vegyűl e csepp is, mely szememen rezeg (1847 Garay János CD01) | kincsek azok, amik egymásra halmozva, szépségök összhangzásával dicsérik az Istent! (1857 Jókai Mór CD18) | Miatyánk, ne hagyd el árva magyar néped, Örök életével hadd dicsérjen téged! (1922 Juhász Gyula¹ 9284791, 234) | Ha lábunk tiltott útra tért, vétkünk is Jóistent dicsért (1935 Weöres Sándor 9788049, 27).

4. ’〈vmely dolognak az értéke a létrehozóját〉 elismerésre, megbecsülésre méltóvá teszi’ ❖ Mely könyv is, mennyire dítsérje a maga Szerzjét, és mennyire legyen méltó a’ közönséges ſzeretetre? (1795 Magyar Merkurhoz tartozó Bibliotéka 7447001, 22) | A kötetek díszes kiállítása dícséri Seiler szombathelyi nyomdáját (1879 Thaly Kálmán CD57) | [Szeged szépsége] a tervező építészeket, a városrendezőket és településfejlesztőket dicséri (1971 Erdei Ferenc 9126004, 155) | Patartics Zoránt szellemessége dicséri (1998 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈vmely tulajdonság meglétét〉 elismerést kiváltó módon tanúsítja, bizonyítja vmi’ ❖ A mesteri fésülési formák is a nép ügyességét dicsérik (1912 Malonyay Dezső 8292037, 81) | a Pasteurről elnevezett csírátlanítási eljárások doktor Pasteur szellemi erejét dicsérik (1985 Eörsi István 9125026, 25) | [Takács Ferenc] tájékozottságát dicséri, hogy milyen sokféle irodalomelméleti hagyományt ismer (1990 Dávidházi Péter 2004012, 479).

Ö: agyon, fel~, meg~, szembe~.

ÖU: elő~, ki~, körül~, túl~.

Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, dicsértessék; SzólKm.; TESz. dicső; ÉKsz. ~, dicsértessék; SzT. ~, dicsérendő, dicsértetik; ÚMTsz. ~, dicsértessék, dicsértessen

dicsér tárgyas ige 1b
1. (tárgy n. is, tárgyragos határozóval is)
vmely tulajdonságáért, érdeméért stb. elismerésben részesít vkit, ill. (értékét) méltányolva elismeréssel emleget vmit
Ordítva dítsérték kedves Hertzegjeket
(1772 Bessenyei György¹)
Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni
(1839 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
tudnak-e még úgy dicsérni eszedért, szorgalmadért, jellemedért, stílusodért, amelyért régente dicsértek az asszonyok?
(1931 Krúdy Gyula)
Reggeli közben a fiúk dicsérték a főztemet
(1959 Dutka Ákos)
gyűlöletem az avult rossz ellen igazságtalanná tesz hazám iránt, – túl sokat gáncsolok, – túl keveset dicsérek
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
[Rákóczi Ferenc] gyakran fordult fölkelt hadaihoz vitézeit dicsérő, korholó, hazafiúságra intő szónoklatokkal
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
1a. dicsér vmi(lyen)nek (/ritk)
(szerepében, funkciójában) elismerően értékelve vmi(lyen)nek mond vmit, vkit
Bár okosnak ’s blcsnek dicsérnünk kellene, „Ravaszbb a’ rókánál”, azt vetjük ellene
(1814 Kis János¹ ford.Horatius)
dicsérik őt jó anyának, szép asszonynak, tiszteletre méltó nőnek
(1884 Jókai Mór)
oktatási reformnak dicsért brutális tananyagcsökkentés
(1988 Beke Kata)
2. (rég v. nyj)
(vmely célra) hasznosnak, megfelelőnek, jónak tartva ajánl, javasol vkinek vmit, vkit
Némelly Gazdasági Új-Irók […] nagyon ditsérik, a’ Magnak a’ Vetés elött való Bé-áztatását
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A’ Ro’s-kenyërrl deſtillált vizet-is, nyavalya-törés ellen némellyek ditsérik
(1787 Mátyus István)
a’ ſzáraz dohány kórókból égetett hamu a’ ſzappan fözéshez ditsértetik
(1792 Benkő József)
Ne legyünk, úgymond, ollyanok, mint az öregek, hogy tsak az ollyan szókat ditsérjük és hagygyuk helybe, mellyek már gyermek korunkban virágoztak
(1808 Pápay Sámuel)
dicsér: javasol (dicsérgyën nekem valami orvosságot, dicsérgyën nekëm egy lányt)
(1913 Magyar Nyelvőr)
3. (Vall is)
〈istent v. szentet(, annak vmely tulajdonságát) alázatos hódolattal magasztal(ja)
hálá-adással dítsérd Istenedet
(1774 Vesmás Márton)
Pápista Imádságos Könyv: a’ Boldogságos Szűzet, ’s a’ többi Szenteket […] dítséri, segítségűl híja
(1805 Révai Miklós)
távozám, dicsérvén Allaht, ki elvevé szivemből a zarándoklat szándékát ez esztendőre
(1858 Mátyás Flórián ford.Bresnier)
Szeretném az istent Nagyosan dicsérni
(1912 Ady Endre)
[a 119. zsoltár 68. verse] himnikus hangon dicséri az Úr jóságát
(1995 Jubileumi kommentár)
3a. (dicsértessék alakban, msz-szerűen) (Vall)
〈római katolikusok által haszn. köszönésben〉
a’ sok Ditsértesség, […] szntelen fülemben hangzott
(1791 Rájnis József)
Szomszéd. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A. Mindörökké! Amen
(1865 Tanodai Lapok)
Szép jó estét. Oh, tisztelendő úr is nyájas körünkben, dicsértessék
(1987 Márton László)
3b. (kissé rég, Vall is)
〈Istent〉 létével v. vmely megnyilvánulásával tanúsítja, bizonyítja vmi
istent dicsérik a földek és vizek!... Belé vegyűl e csepp is, mely szememen rezeg
(1847 Garay János)
kincsek azok, amik egymásra halmozva, szépségök összhangzásával dicsérik az Istent!
(1857 Jókai Mór)
Miatyánk, ne hagyd el árva magyar néped, Örök életével hadd dicsérjen téged!
(1922 Juhász Gyula¹)
Ha lábunk tiltott útra tért, vétkünk is Jóistent dicsért
(1935 Weöres Sándor)
4.
〈vmely dolognak az értéke a létrehozóját〉 elismerésre, megbecsülésre méltóvá teszi
Mely könyv is, mennyire dítsérje a maga Szerzjét, és mennyire legyen méltó a’ közönséges ſzeretetre?
(1795 Magyar Merkurhoz tartozó Bibliotéka)
A kötetek díszes kiállítása dícséri Seiler szombathelyi nyomdáját
(1879 Thaly Kálmán)
[Szeged szépsége] a tervező építészeket, a városrendezőket és településfejlesztőket dicséri
(1971 Erdei Ferenc)
Patartics Zoránt szellemessége dicséri
(1998 Magyar Hírlap)
4a.
〈vmely tulajdonság meglétét〉 elismerést kiváltó módon tanúsítja, bizonyítja vmi
A mesteri fésülési formák is a nép ügyességét dicsérik
(1912 Malonyay Dezső)
a Pasteurről elnevezett csírátlanítási eljárások doktor Pasteur szellemi erejét dicsérik
(1985 Eörsi István)
[Takács Ferenc] tájékozottságát dicséri, hogy milyen sokféle irodalomelméleti hagyományt ismer
(1990 Dávidházi Péter)
ÖU: elődicsér, kidicsér, körüldicsér, túldicsér
Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, dicsértessék; SzólKm.; TESz. dicső; ÉKsz. ~, dicsértessék; SzT. ~, dicsérendő, dicsértetik; ÚMTsz. ~, dicsértessék, dicsértessen

Beállítások