dicskör fn 4C8 (rég)

1. (Vall) ’vki körül megjelenő ragyogás, fényesség mint a transzcendens isteni hatalom, fenség megnyilvánulása; dicsfény’ ❖ miként a hold [a leány] égi arczát világítá, úgy tetszett, mintha azt dicskör folyná körül (1837 Jósika Miklós C2387, 124) | leszálla isten […] magasztos dicskörével betöltve leget és tengert (1845 Kolmár József² C4101, 15) | egy angyal dicskörrel övedzve emelkedik föl (1848 Életképek C0107, 517).

2. (irod) ’erre a fényességre, glóriára emlékeztető fénykör, sugárkoszorú’ ❖ A lámpa egyformán világított, sötét ernyőjével árnyékban tartotta az egész szobácskát, csupán az íróasztalra vetve egy kerek fényfoltot, melynek dicskörében az ifjú költő arca ragyogott (1854 Jókai Mór CD18) | felhő vonult a Tárhavas mögé, melyből a napnak oda ütődő sugarai szivárványkört fejtettek ki, elmosódó, az ég párkányára is kiható háromszinü dicskört, minőt még soha sem láttam (1869 Orbán Balázs CD22) | feje körül a fölkelő nap dicskört képez (1884 Szentpály Janka C3964, 124).

3. (irod) ’vkit v. vmit körülvevő (rendkívüli) megbecsülés, (hódoló) tisztelet, csodálat’ ❖ az emberi méltóság dicsköre (1846 Életképek C0104, 103) | legyünk bár körülvéve a hatalom dicskörével (1862 Kemény Zsigmond C2617, 214) | El akarta temetni emlékezetében azt az embert, kinek egykori dicsköréből sokat levontak azok a dolgok, a miket most érettebb észszel hallott róla (1884 Kvassay Ede C2870, 260) | [A halottidézés] virágzásának tetőpontja arra az időre esik, mikor veszíteni kezd a pogány mitológia dicsköréből a görög bölcselet befolyásánál fogva, de egyúttal kívánságot termett a jövendő fátyolának szellőztetése iránt és jóslásokat eredményezett (1913 RévaiNagyLex. C5705, 426).

dicskör főnév 4C8 (rég)
1. (Vall)
vki körül megjelenő ragyogás, fényesség mint a transzcendens isteni hatalom, fenség megnyilvánulása; dicsfény
miként a hold [a leány] égi arczát világítá, úgy tetszett, mintha azt dicskör folyná körül
(1837 Jósika Miklós)
leszálla isten […] magasztos dicskörével betöltve leget és tengert
(1845 Kolmár József²)
egy angyal dicskörrel övedzve emelkedik föl
(1848 Életképek)
2. (irod)
erre a fényességre, glóriára emlékeztető fénykör, sugárkoszorú
A lámpa egyformán világított, sötét ernyőjével árnyékban tartotta az egész szobácskát, csupán az íróasztalra vetve egy kerek fényfoltot, melynek dicskörében az ifjú költő arca ragyogott
(1854 Jókai Mór)
felhő vonult a Tárhavas mögé, melyből a napnak oda ütődő sugarai szivárványkört fejtettek ki, elmosódó, az ég párkányára is kiható háromszinü dicskört, minőt még soha sem láttam
(1869 Orbán Balázs)
feje körül a fölkelő nap dicskört képez
(1884 Szentpály Janka)
3. (irod)
vkit v. vmit körülvevő (rendkívüli) megbecsülés, (hódoló) tisztelet, csodálat
az emberi méltóság dicsköre
(1846 Életképek)
legyünk bár körülvéve a hatalom dicskörével
(1862 Kemény Zsigmond)
El akarta temetni emlékezetében azt az embert, kinek egykori dicsköréből sokat levontak azok a dolgok, a miket most érettebb észszel hallott róla
(1884 Kvassay Ede)
[A halottidézés] virágzásának tetőpontja arra az időre esik, mikor veszíteni kezd a pogány mitológia dicsköréből a görög bölcselet befolyásánál fogva, de egyúttal kívánságot termett a jövendő fátyolának szellőztetése iránt és jóslásokat eredményezett
(1913 RévaiNagyLex.)

Beállítások