dicsőséges mn 15B

1. ’rendkívüli elismerést érdemlő, tiszteletre méltó, emberi nagyságról, kiválóságról tanúskodó 〈tett, esemény stb.〉’ ❖ Dicsőségesen és győzhetetlenül Uralkodó Felséges Mária Theresia Kegyelmes Királyné Asszonyunk (1773–1774 Csokonai József 7503001, 7) | Szent az áldozat, mit a haza oltárára teszünk: dicsőséges a halál, midőn a haza ótalmazásában esünk el! (1848 Arany János 8014011, 175) | a skótok örömmel üdvözölték az angol dicsőséges forradalmat, mely III. Vilmost emelte 1688. a trónra (1897 PallasLex. CD02) | dicsőséges s az utókorra bő áldást hozó volt Buda visszafoglalása (1940 Bánlaky József CD16).

1a. ’ilyen eseményekben, tettekben gazdag 〈év, korszak stb.〉, ill. ilyen események, tettek emlékét őrző 〈dolog〉’ ❖ találok termékeny országot, Melyet majd a nemes vér termékenyit meg, Dicsőséges föld, mely egy világot táplál! (1848 Petőfi Sándor C3508, 99) | 1848-iki esztendő mindenkor emlékezetes marad Európa szabadságszerető népeinek történetében. A népjogokért vívott küzdelmek dicsőséges éve volt ez (1894 Gracza György CD45) | a magyar sajtó dicsőséges múltja (1934 Halász Gábor¹ CD10) | A dicsőséges történelem, a hagyományok ma sem csak a franciák szívét dobogtatják meg (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’nagyszerű tetteivel (magának) rendkívüli elismerést, hírnevet szerző, másoknak példaképül szolgáló 〈személy v. közösség, csoport〉’ ❖ Cézár dicsőséges kívánt lenni (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 105) | Valamint minden ember, ugy a’ nép is mennél nagyobb lelki erőkkel bír, mennél nemessebbek ezen erők, mennél nagyobb azoknak munkásságok; annál nemesebb, annál ditsőségesebb annál boldogabb (1819 Magda Pál 8285003, 103) | a dicsőséges Bem, ki mindeddig diadalokkal jelölte pályáját, most két csatát is vesztett (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45) | a német nemzetiszocialista, militarista rendszernek is meg kellett semmisülnie a dicsőséges szovjet Vörös Hadsereg csapásai alatt (1977 Erdély Sándor CD52).

3. ’az isteni tökéletességet, a hatalom teljességét magában hordozó 〈isteni személy〉, ill. az isteni tökéletességet tükröző, arról tanúskodó 〈esemény, személy v. dolog〉’ ❖ A legkisebb férgecske is Annak hathatós jelensége, Hogy a teremtő felséges, Minden dolga dicsőséges (1804 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | a dicsőséges Szent Nepomuk története (1879 Jókai Mór CD18) | Isten fenségét, mely sokkal dicsőségesebb, hogynem szemeink láthatnák, nem szabad disztelen rajzokkal megrontani (1909 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | Gondolok a szentekre és mártírokra, mit érezhettek, ha ilyen valószínűen, pontosan álmodták Krisztus dicsőséges feltámadását (1927 Sinkó Ervin CD10) | Dicsőséges Szentháromság (1997 Soproni Szemle CD52).

3a. ’〈megszólítás részeként is, kül. az ókori v. középkori államfelfogás szerint:〉 Isten kegyelméből uralkodó 〈személy〉, ill. e személy hatalmát jelképező 〈tárgy〉’ ❖ Magyar Országnak hatalmas, és dicsőséges királyainak, és első vitézkedő kapitányainak emlékeztető koporsó épülete (1773 Magyar írók élete CD27) | az elmellőzött városok már több ízben felséges fejedelmök dicsőséges trónjához járulni bátorkodtak (1842 Pesti Hírlap CD61) | dicsőséges I. Ferdinánd császár s király idejében az ausztriai fejdelmek uralkodásának s örököseik és utódaik hatalmának alávettetett mindörökre [Magyarország] (1861 Szalay László 8419014, 391) | Dicsőséges pápa, lábadat királyokkal csókoltatod (1930 Pintér Jenő CD44) | dicsőséges urunk, Henrik király uralkodása idején (1999 Szabados György CD58).

4. (irod)(hivatalos) elismerést, megbecsülést kifejező 〈cím〉, ill. azt jelképező 〈tárgy〉’ ❖ [Mükesse] utódai is mindig elsők voltak a hazafiak között, miért a székelyek dicsőséges primori czimét méltán viselhették (1869 Orbán Balázs CD22) | Stilicho most már másodszor érdemelte ki Italia megszabadítójának dicsőséges czímét (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | egy főnemes fiának csak a hadi pálya terem dicsőséges babérokat! (1906 Donászy Ferenc 8109002, 71).

5. (kissé rég, irod) ’ámulatba ejtő, csodálatra késztető 〈dolog〉’ ❖ még ditsösségesebb a’ Sultán magános fered szobája (1788 Decsy Sámuel C1382, 43) | Ime az egyenes derekú, tánczra, vadászásra, lovaglásra szokott édes szép Julia, kinek dicsőséges orczája Bálintot megigézte! (1899 Erdélyi Pál CD55) | Hogy a rózsának dicsőséges szépségét sok ékes szókkal felmagasztaljam és annak tulajdonságát cifrán leábrázoljam, nem szükséges (1932 Rapaics Rajmund CD35).

6. (rég)(vmely célra) kiváló, dicséretre méltó 〈dolog〉’ ❖ Számtalan hires orvoſſágok ditſértetnek a’ nátha ellen: úgy mint almával […] ’s ditſſéges fvel, iſoppal és árva tſalánal ftt vizek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 134) | [a hűvös vizű fürdő] az érz inaknak gyengeségében, a’ ſzálkás réſzeknek puhaságában a’ legditsségesebb ersit orvosság (1800 Nyulas Ferenc C3341, 146) | Gallia fekvése […] kivitelre dicsőséges; de ott megint Banáti, Bácskai mező nincs (1830 Széchenyi István CD1501) | Az a’ dilizsansz még is dücsőséges egy találmány (1834 Aurora C0041, 43).

Sz: dicsőségeskedik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dicső; ÉKsz.; SzT.

dicsőséges melléknév 15B
1.
rendkívüli elismerést érdemlő, tiszteletre méltó, emberi nagyságról, kiválóságról tanúskodó 〈tett, esemény stb.〉
Dicsőségesen és győzhetetlenül Uralkodó Felséges Mária Theresia Kegyelmes Királyné Asszonyunk
(1773–1774 Csokonai József)
Szent az áldozat, mit a haza oltárára teszünk: dicsőséges a halál, midőn a haza ótalmazásában esünk el!
(1848 Arany János)
a skótok örömmel üdvözölték az angol dicsőséges forradalmat, mely III. Vilmost emelte 1688. a trónra
(1897 PallasLex.)
dicsőséges s az utókorra bő áldást hozó volt Buda visszafoglalása
(1940 Bánlaky József)
1a.
ilyen eseményekben, tettekben gazdag 〈év, korszak stb.〉, ill. ilyen események, tettek emlékét őrző 〈dolog〉
találok termékeny országot, Melyet majd a nemes vér termékenyit meg, Dicsőséges föld, mely egy világot táplál!
(1848 Petőfi Sándor)
1848-iki esztendő mindenkor emlékezetes marad Európa szabadságszerető népeinek történetében. A népjogokért vívott küzdelmek dicsőséges éve volt ez
(1894 Gracza György)
a magyar sajtó dicsőséges múltja
(1934 Halász Gábor¹)
A dicsőséges történelem, a hagyományok ma sem csak a franciák szívét dobogtatják meg
(1997 Magyar Hírlap)
2.
nagyszerű tetteivel (magának) rendkívüli elismerést, hírnevet szerző, másoknak példaképül szolgáló 〈személy v. közösség, csoport〉
Cézár dicsőséges kívánt lenni
(1802–1804 Bessenyei György¹)
Valamint minden ember, ugy a’ nép is mennél nagyobb lelki erőkkel bír, mennél nemessebbek ezen erők, mennél nagyobb azoknak munkásságok; annál nemesebb, annál ditsőségesebb annál boldogabb
(1819 Magda Pál)
a dicsőséges Bem, ki mindeddig diadalokkal jelölte pályáját, most két csatát is vesztett
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
a német nemzetiszocialista, militarista rendszernek is meg kellett semmisülnie a dicsőséges szovjet Vörös Hadsereg csapásai alatt
(1977 Erdély Sándor)
3.
az isteni tökéletességet, a hatalom teljességét magában hordozó 〈isteni személy〉, ill. az isteni tökéletességet tükröző, arról tanúskodó 〈esemény, személy v. dolog〉
A legkisebb férgecske is Annak hathatós jelensége, Hogy a teremtő felséges, Minden dolga dicsőséges
(1804 Csokonai Vitéz Mihály)
a dicsőséges Szent Nepomuk története
(1879 Jókai Mór)
Isten fenségét, mely sokkal dicsőségesebb, hogynem szemeink láthatnák, nem szabad disztelen rajzokkal megrontani
(1909 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
Gondolok a szentekre és mártírokra, mit érezhettek, ha ilyen valószínűen, pontosan álmodták Krisztus dicsőséges feltámadását
(1927 Sinkó Ervin)
Dicsőséges Szentháromság
(1997 Soproni Szemle)
3a.
〈megszólítás részeként is, kül. az ókori v. középkori államfelfogás szerint:〉 Isten kegyelméből uralkodó 〈személy〉, ill. e személy hatalmát jelképező 〈tárgy〉
Magyar Országnak hatalmas, és dicsőséges királyainak, és első vitézkedő kapitányainak emlékeztető koporsó épülete
(1773 Magyar írók élete)
az elmellőzött városok már több ízben felséges fejedelmök dicsőséges trónjához járulni bátorkodtak
(1842 Pesti Hírlap)
dicsőséges I. Ferdinánd császár s király idejében az ausztriai fejdelmek uralkodásának s örököseik és utódaik hatalmának alávettetett mindörökre [Magyarország]
(1861 Szalay László)
Dicsőséges pápa, lábadat királyokkal csókoltatod
(1930 Pintér Jenő)
dicsőséges urunk, Henrik király uralkodása idején
(1999 Szabados György)
4. (irod)
(hivatalos) elismerést, megbecsülést kifejező 〈cím〉, ill. azt jelképező 〈tárgy〉
[Mükesse] utódai is mindig elsők voltak a hazafiak között, miért a székelyek dicsőséges primori czimét méltán viselhették
(1869 Orbán Balázs)
Stilicho most már másodszor érdemelte ki Italia megszabadítójának dicsőséges czímét
(1900 Nagy képes világtörténet)
egy főnemes fiának csak a hadi pálya terem dicsőséges babérokat!
(1906 Donászy Ferenc)
5. (kissé rég, irod)
ámulatba ejtő, csodálatra késztető 〈dolog〉
még ditsösségesebb a’ Sultán magános fered szobája
(1788 Decsy Sámuel)
Ime az egyenes derekú, tánczra, vadászásra, lovaglásra szokott édes szép Julia, kinek dicsőséges orczája Bálintot megigézte!
(1899 Erdélyi Pál)
Hogy a rózsának dicsőséges szépségét sok ékes szókkal felmagasztaljam és annak tulajdonságát cifrán leábrázoljam, nem szükséges
(1932 Rapaics Rajmund)
6. (rég)
(vmely célra) kiváló, dicséretre méltó 〈dolog〉
Számtalan hires orvoſſágok ditſértetnek a’ nátha ellen: úgy mint almával […] ’s ditſſéges fvel, iſoppal és árva tſalánal ftt vizek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a hűvös vizű fürdő] az érz inaknak gyengeségében, a’ ſzálkás réſzeknek puhaságában a’ legditsségesebb ersit orvosság
(1800 Nyulas Ferenc)
Gallia fekvése […] kivitelre dicsőséges; de ott megint Banáti, Bácskai mező nincs
(1830 Széchenyi István)
Az a’ dilizsansz még is dücsőséges egy találmány
(1834 Aurora)
Sz: dicsőségeskedik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dicső; ÉKsz.; SzT.

Beállítások