dicsőült mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → dicsőül.

II. mn 12C7

1. (rég) ’〈tisztelettel említett személy jelzőjeként:〉 néhai’ ❖ Régi ditslt Eleink! o kedves régi Királyink! (1778 Révai Miklós C3622, 36) | [megjelent] azon Emlékbeszéd, mellyet a dicsőült Horváth István, mint Széchenyi – országos könyvtári őr felett, Mátyás Gábor, a mostani őr tartott vala (1847 Pesti Divatlap C5841, 1152) | Azt gondoltuk, hogy dicsőült jó anyád szellemében cselekszünk (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04).

1a. (rég, Vall) ’az öröklétben, üdvösségben részes’ ❖ A negyedik Henrik dicsőűlt árnyéka Kiszáll az udvarló szentek pitvarából (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | azon dicsőült szent, kinek nevét a bérmálásban fölvették, legyen nekik ez élet harcainak közepette előképök, példányuk s ösztönük (1857 Lonovics József 8578007, 75) | Száll le angyaloknak dicsőült serege. Föltűn Jehovának trónja a magasban S áldásos jobbján az angyalok megállnak (1864 e. Madách Imre CD01) | a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem imádjuk, sem nem tiszteljük, sem segítségül nem hívjuk, sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjáróinknak el nem ismerjük (1954 Szabadi Béla CD1211).

2. (rég) ’rendkívüli tiszteletet, megbecsülést érdemlő 〈dolog〉’ ❖ büszkén idézhetjük elő a Zrínyi Ilonák […] dicsőűlt emlékét (1865 Toldy István C4186, 34) | a mi Kinizsink, Báthorynk, Hunyadink […] a haza megtartásáért, a keresztyénség megszabadításáért, a török kiűzésére dicsőülten estek el (1900 Széchy Károly CD55).

3. (/ritk) ’magasztos 〈örömérzés〉, ill. ezt az örömöt átélő 〈személy〉, ezt az örömérzést kifejező 〈arc, mosoly〉’ ❖ nekem Az  ditslt érzése, ollyan Szelídnek tetsze (1819 Pap Gábor ford.–Grillparzer C3418, 103) | [Ocskay szemeibe] visszatért az élet fénye: ajkai dicsőülten mosolyogtak (1882 Jókai Mór C2306, 299) | mikor estenden hazatért [a kis libapásztorlány] a karámba, olyan szép, olyan dicsőült volt, hogy édes apja alig merte [megcsókolni] (1886 Irányi Dezső C2179, 62) | csak utópiákért halnak dicsőült arccal mártírhalált az emberek (1917 Kaffka Margit CD10) | kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

III. fn 2C1 (rég)

1. ’tisztelettel, megbecsüléssel említett elhunyt személy’ ❖ köszöni a’ Nemzet […] mind azt, a’ mit Kazinczynk, rokonfele ’s Barátja ’s most már Kiadója ’s Biographja is mind a’ két Dicsőültnek, mindeddig írt ’s írand (1814 Helmeczy Mihály C2564, 534) | [Zsarnay Imre] lelkes szónoklatával felragadott bennünket a szellemnek honába a dicsőülthöz, s oly hatást eszközölt honfiui érzelemtől átmelegült szavaival, […] hogy a bánatos szemekben örömkönyek csillogának (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A közérzületben való részvételének mintegy családi jelleget adott s adhatott is a maga körében a nemzeti casino, mely a dicsőültnek [ti. Széchenyi Istvánnak] egyik első alkotása, s hazánk szinejavának ama bús napokban mintegy menhelye volt (1897 Zichy Antal CD55).

2. (csak tbsz-ban) (Vall) ’azok összessége, akik haláluk után az üdvösség, a halál utáni boldog örök élet részesei’ ❖ dicsölteknek szentelt oltárokat (1789 Barcsay Ábrahám C0794, 135) | amint a pap ama levelet végigolvasá, arcvonásaira valami csodálatos öröm fénye szállott alá, hasonlatos azon glóriához, mely a dicsőültek arcait környezi (1857 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

dicsőült melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévdicsőül
II. melléknév 12C7
1. (rég)
〈tisztelettel említett személy jelzőjeként:〉 néhai
Régi ditslt Eleink! o kedves régi Királyink!
(1778 Révai Miklós)
[megjelent] azon Emlékbeszéd, mellyet a dicsőült Horváth István, mint Széchenyi – országos könyvtári őr felett, Mátyás Gábor, a mostani őr tartott vala
(1847 Pesti Divatlap)
Azt gondoltuk, hogy dicsőült jó anyád szellemében cselekszünk
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
1a. (rég, Vall)
az öröklétben, üdvösségben részes
A negyedik Henrik dicsőűlt árnyéka Kiszáll az udvarló szentek pitvarából
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
azon dicsőült szent, kinek nevét a bérmálásban fölvették, legyen nekik ez élet harcainak közepette előképök, példányuk s ösztönük
(1857 Lonovics József)
Száll le angyaloknak dicsőült serege. Föltűn Jehovának trónja a magasban S áldásos jobbján az angyalok megállnak
(1864 e. Madách Imre)
a dicsőült mennyei lakókat vagy szenteket sem nem imádjuk, sem nem tiszteljük, sem segítségül nem hívjuk, sem őket az Atya előtt a mennyben szószólóinknak vagy közbenjáróinknak el nem ismerjük
(1954 Szabadi Béla)
2. (rég)
rendkívüli tiszteletet, megbecsülést érdemlő 〈dolog〉
büszkén idézhetjük elő a Zrínyi Ilonák […] dicsőűlt emlékét
(1865 Toldy István)
a mi Kinizsink, Báthorynk, Hunyadink […] a haza megtartásáért, a keresztyénség megszabadításáért, a török kiűzésére dicsőülten estek el
(1900 Széchy Károly)
3. (/ritk)
magasztos 〈örömérzés〉, ill. ezt az örömöt átélő 〈személy〉, ezt az örömérzést kifejező 〈arc, mosoly〉
nekem Az  ditslt érzése, ollyan Szelídnek tetsze
(1819 Pap Gábor ford.Grillparzer)
[Ocskay szemeibe] visszatért az élet fénye: ajkai dicsőülten mosolyogtak
(1882 Jókai Mór)
mikor estenden hazatért [a kis libapásztorlány] a karámba, olyan szép, olyan dicsőült volt, hogy édes apja alig merte [megcsókolni]
(1886 Irányi Dezső)
csak utópiákért halnak dicsőült arccal mártírhalált az emberek
(1917 Kaffka Margit)
kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét
(1995 Protestáns Biblia ford.)
III. főnév 2C1 (rég)
1.
tisztelettel, megbecsüléssel említett elhunyt személy
köszöni a’ Nemzet […] mind azt, a’ mit Kazinczynk, rokonfele ’s Barátja ’s most már Kiadója ’s Biographja is mind a’ két Dicsőültnek, mindeddig írt ’s írand
(1814 Helmeczy Mihály)
[Zsarnay Imre] lelkes szónoklatával felragadott bennünket a szellemnek honába a dicsőülthöz, s oly hatást eszközölt honfiui érzelemtől átmelegült szavaival, […] hogy a bánatos szemekben örömkönyek csillogának
(1860 Vasárnapi Újság)
A közérzületben való részvételének mintegy családi jelleget adott s adhatott is a maga körében a nemzeti casino, mely a dicsőültnek [ti. Széchenyi Istvánnak] egyik első alkotása, s hazánk szinejavának ama bús napokban mintegy menhelye volt
(1897 Zichy Antal)
2. (csak tbsz-ban) (Vall)
azok összessége, akik haláluk után az üdvösség, a halál utáni boldog örök élet részesei
dicsölteknek szentelt oltárokat
(1789 Barcsay Ábrahám)
amint a pap ama levelet végigolvasá, arcvonásaira valami csodálatos öröm fénye szállott alá, hasonlatos azon glóriához, mely a dicsőültek arcait környezi
(1857 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások