didaktikus mn és fn 

I. mn 15A

1. ’oktató, nevelő (szándékú), ill. erkölcsnemesítő (célú)’ ❖ A második könyv Lakodalmi, ünnepélyi versezeteket foglal magában, mellyekben […] a didacticus és tréfás elem túlnyomó (1846 Pesti Divatlap C5838, 354) | [a] bramínok kezében a hatalmas epika didaktikus legendák sorozatává sekélyesűl sokszor (1881 Szász Károly² 8426058, 57) | Nagy sikere volt a Georgicának is, ennek a didaktikus és tendenciózus célokkal készült földművelésügyi költeménynek (1931 Révay József CD10) | a legcsodálatraméltóbb verses művek, melyek a mi korunkig eljutottak, didaktikus vagy történelmi tárgyúak voltak (1936 Kassák Lajos CD10) | a rendező igyekezete túl görcsös, túl erőszakoltan didaktikus (1972 Bittei Lajos 2057038, 355) | [Kis János a] verseiben gyakran szónokias, didaktikus, prédikáló szellemű (1996 Szála Erzsébet CD52) | didaktikus szándék (1999 Knapp Éva CD40).

1a. (Irodt) ’〈kül. a római és a klasszicista irodalomban:〉 elsődlegesen a nevelés és a tudományos ismeretek átadásának szándékával íródott 〈irodalmi mű(vek csoportja)〉’ ❖ minden didacticus költemény csak ahhoz szól legfőkép, és csak annál tehet hatást, a ki már maga is didacticus… (1861 e. Szemere Pál 8439038, 174) | A didaktikus drámára nézve az a megjegyzésünk, hogy tagadjuk a didaxisnak […] jogosultságát a drámában (1873 Névy László C3330, 87) | a XVII. századbeli francia klasszikus költészet korában csak növekedett [az alexandrinus] jelentősége, mert az eposzon és a didaktikus költészeten kivül ez lett a dráma kizárólagos versformája is (1893 PallasLex. CD02) | [A felező tizenkettes] századokon át mint a historiás énekek, széphistóriák, hősi és regényes eposzok és didaktikus versek hagyományos versformája szerepelt (1911 RévaiNagyLex. C5697, 333) | [Alamanni] még Trissinónál is nagyobb igyekezettel ír tragédiát, 45 eposzt, komédiát, didaktikus költeményt antik módra, meg pindaroszi ódát és martialisi epigrammát (1963 Rónay György 9573095, 45) | A didaktikus költészetet én nem tudom külön műfajnak tekinteni (1980 Tandori Dezső ford.–Schlegel 9703053, 366).

1b. (rég, Irodt) ’ilyen műve(ke)t alkotó 〈költő, író〉’ ❖ Csak a’ kiholt nyelveket illeti az, hogy ne szólljunk másképpen, mint szóllva már volt; az újabb nyelvek’ nem didacticus, hanem gyönyörködtető Iróji nem azt kérdik, ha szóllott e már így más? hanem azt, ha lehet e nékik így szóllani? (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 309) | Latin lyrikus és didaktikus költők műveiből való szemelvények (1887 Magyar írók élete CD27) | Nagy kedveltségre tőnek szert a vándor énekesek mindenfelé, s nem valószínűtlen, hogy a kor legünnepeltebb didaktikus költője, Spervogel, egy egeri polgári család sarja volt (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

2. ’módszeresen felépített, összeállított, a könnyű áttekintést, megértést szolgáló’ ❖ barátim, nektek már rövidség’ tekintetéből is kell didacticus czikkelyeket adnotok a’ külföldről, mert […] ha csak a’ belföld’ hasábjait nem akarjátok neki feláldozni, részletesebb tudositásokat adni bajos (1844 Pesti Hírlap CD61) | Taine stíltanításainak, a didaktikus, tehát világos előadást, közlést követelő prózában megvan a maguk jogosultsága (1908 Hatvany Lajos CD10) | A nagy mennyiségű didaktikus ábra éppúgy segíti a bonyolult folyamatok megértését, mint a kötet végén található értelmező szótár (1996 Természet Világa CD50) | [Melanchthon] tankönyveit a gondolati egység, a didaktikus tisztaság, a jó tagolás jellemzi (2000 Salgó Ágnes CD40).

II. fn 4A (rég, ritk)

1. ’az (iskolai tantárgyak) oktatás(ának) alapelveivel és módszereivel foglalkozó szakember’ ❖ Az én időmben még nem tudták a tankönyviró pedagógusok és didaktikusok, hogy a gyermekkel gyermeknyelven való beszélniök (1913 Gárdonyi Géza C1850, 59).

2. ’erkölcsnemesítő szándékú v. tanító célzatú mű’ ❖ A’ Propylaeen-ek azért nem vétettek fel ezen gyűjteményben, mert azok nem Kunstwerkek [= műalkotások], hanem csak didacticusok, ’s nem is mind a’ Gőthe munkáji (1810 Kazinczy Ferenc C2561, 67).

2a. ’olyan műveket alkotó 〈író〉, amelyeknek az elsődleges céljuk a nevelés és a tudományos ismeretek átadása’ ❖ Ez időből, mint lirikusok, szatirikusok és didaktikusok nevezetesek még: Weyer N. (megh. 1788), Storm E. (1893 PallasLex. CD02).

Vö. TESz. didaktika; ÉKsz.; IdSz.

didaktikus melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1.
oktató, nevelő (szándékú), ill. erkölcsnemesítő (célú)
A második könyv Lakodalmi, ünnepélyi versezeteket foglal magában, mellyekben […] a didacticus és tréfás elem túlnyomó
(1846 Pesti Divatlap)
[a] bramínok kezében a hatalmas epika didaktikus legendák sorozatává sekélyesűl sokszor
(1881 Szász Károly²)
Nagy sikere volt a Georgicának is, ennek a didaktikus és tendenciózus célokkal készült földművelésügyi költeménynek
(1931 Révay József)
a legcsodálatraméltóbb verses művek, melyek a mi korunkig eljutottak, didaktikus vagy történelmi tárgyúak voltak
(1936 Kassák Lajos)
a rendező igyekezete túl görcsös, túl erőszakoltan didaktikus
(1972 Bittei Lajos)
[Kis János a] verseiben gyakran szónokias, didaktikus, prédikáló szellemű
(1996 Szála Erzsébet)
didaktikus szándék
(1999 Knapp Éva)
1a. (Irodt)
〈kül. a római és a klasszicista irodalomban:〉 elsődlegesen a nevelés és a tudományos ismeretek átadásának szándékával íródott 〈irodalmi mű(vek csoportja)
minden didacticus költemény csak ahhoz szól legfőkép, és csak annál tehet hatást, a ki már maga is didacticus…
(1861 e. Szemere Pál)
A didaktikus drámára nézve az a megjegyzésünk, hogy tagadjuk a didaxisnak […] jogosultságát a drámában
(1873 Névy László)
a XVII. századbeli francia klasszikus költészet korában csak növekedett [az alexandrinus] jelentősége, mert az eposzon és a didaktikus költészeten kivül ez lett a dráma kizárólagos versformája is
(1893 PallasLex.)
[A felező tizenkettes] századokon át mint a historiás énekek, széphistóriák, hősi és regényes eposzok és didaktikus versek hagyományos versformája szerepelt
(1911 RévaiNagyLex.)
[Alamanni] még Trissinónál is nagyobb igyekezettel ír tragédiát, 45 eposzt, komédiát, didaktikus költeményt antik módra, meg pindaroszi ódát és martialisi epigrammát
(1963 Rónay György)
A didaktikus költészetet én nem tudom külön műfajnak tekinteni
(1980 Tandori Dezső ford.Schlegel)
1b. (rég, Irodt)
ilyen műve(ke)t alkotó 〈költő, író〉
Csak a’ kiholt nyelveket illeti az, hogy ne szólljunk másképpen, mint szóllva már volt; az újabb nyelvek’ nem didacticus, hanem gyönyörködtető Iróji nem azt kérdik, ha szóllott e már így más? hanem azt, ha lehet e nékik így szóllani?
(1805 Kazinczy Ferenc)
Latin lyrikus és didaktikus költők műveiből való szemelvények
(1887 Magyar írók élete)
Nagy kedveltségre tőnek szert a vándor énekesek mindenfelé, s nem valószínűtlen, hogy a kor legünnepeltebb didaktikus költője, Spervogel, egy egeri polgári család sarja volt
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
2.
módszeresen felépített, összeállított, a könnyű áttekintést, megértést szolgáló
barátim, nektek már rövidség’ tekintetéből is kell didacticus czikkelyeket adnotok a’ külföldről, mert […] ha csak a’ belföld’ hasábjait nem akarjátok neki feláldozni, részletesebb tudositásokat adni bajos
(1844 Pesti Hírlap)
Taine stíltanításainak, a didaktikus, tehát világos előadást, közlést követelő prózában megvan a maguk jogosultsága
(1908 Hatvany Lajos)
A nagy mennyiségű didaktikus ábra éppúgy segíti a bonyolult folyamatok megértését, mint a kötet végén található értelmező szótár
(1996 Természet Világa)
[Melanchthon] tankönyveit a gondolati egység, a didaktikus tisztaság, a jó tagolás jellemzi
(2000 Salgó Ágnes)
II. főnév 4A (rég, ritk)
1.
az (iskolai tantárgyak) oktatás(ának) alapelveivel és módszereivel foglalkozó szakember
Az én időmben még nem tudták a tankönyviró pedagógusok és didaktikusok, hogy a gyermekkel gyermeknyelven való beszélniök
(1913 Gárdonyi Géza)
2.
erkölcsnemesítő szándékú v. tanító célzatú mű
A’ Propylaeen-ek azért nem vétettek fel ezen gyűjteményben, mert azok nem Kunstwerkek [= műalkotások], hanem csak didacticusok, ’s nem is mind a’ Gőthe munkáji
(1810 Kazinczy Ferenc)
2a.
olyan műveket alkotó 〈író〉, amelyeknek az elsődleges céljuk a nevelés és a tudományos ismeretek átadása
Ez időből, mint lirikusok, szatirikusok és didaktikusok nevezetesek még: Weyer N. (megh.meghalt 1788), Storm E.
(1893 PallasLex.)
Vö. TESz. didaktika; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások