diffúz mn 3A

1. (vál) ’több kisebb részre tagolódó, egységet nem alkotó elemekből álló, ill. kiterjedt, éles határ nélküli 〈jelenség, dolog〉’ ❖ [a nemzet fogalmának meghatározásai] mutatják, hogy a vizsgált időszak kezdetén ezeknek a fogalmaknak még diffúz, gyakran személyes jelentése van [ti. az általános iskolások számára] (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435003, 217) | A túlméretezett állami tulajdon nem hatékony, az állam tulajdonosi jogosítványai diffúz módon oszlanak meg különböző állami szervek között (1990 Tények könyve CD37) | Most világlik ki, mennyire diffúz ez a koalíció, mennyire sokféle érdek, szemlélet, rivalizálás szakítja szét (1999 Magyar Hírlap CD09) | Az „osztály” fogalma túl nagy és diffúz társadalmi alakzatok (a középosztály, felső osztály, alsó osztály), státuscsoportok és presztízssorrendek leírására szolgált (2006 Kovách Imre et al. 3184001, 23).

1a. (vál) ’nem összpontosított, ill. körvonalazatlan 〈érzelmi v. mentális állapot, érzés, megnyilvánulás〉’ ❖ a diffúz értelem rettentő és fel nem fogható erőfeszítéssel az anyag bizonyos meghatározott atomrendszereiben fellobbantotta az öntudatot (1926 Marsovszky Miklós CD10) | A szellemtest alaktalansága talán arra vezethető vissza, hogy enyhe érzékelés azért van: arra nem elég, hogy pontosan jelezze a test körvonalait és felületeit, de arra igen, hogy a test létének diffúz érzését kiváltsa (1995 Természet Világa CD50) | [a bűnözésre hajlamos fiatalokat] a városi miliőben egy kifejezett státusbizonytalanság jellemzi, melynek pszichikai visszahatása többé-kevésbé diffúz identitásban mutatkozik meg (1997 PedagógiaiLex. C6810, 22) | [a] mindent viszonylagossá, megfoghatatlanná homályosító, diffúz életérzés (1998 Magyar Hírlap CD09) | diffúz tudást és világtapasztalatot (1998 MagyarNagyLex. C5820, 216).

2. (Tud) ’Vmilyen módon terjedő v. kiterjedt folyamat, jelenség.’

2a. (Fiz) ’olyan 〈(nap)fény v. sugárzás〉, amely a légkör gázmolekuláiba ütközve szóródva érkezik vmely felületre, ill. olyan 〈érdes, egyenetlen felület〉, amelyről a rávetülő fény minden irányba szóródik’ ❖ Ha mesterséges fényt vagy diffuz napfényt használunk [a gége megvilágításához], homoru tükröt alkalmazunk reflektorként (1894 PallasLex. CD02) | [a] Fertő hatalmas víztükrének fényvisszaverése olyan diffuz sugárzást idézhet elő, mely kompenzálja a rövidebb sugárzástartamot s ezért a bor mégis kellemes zamatú lesz (1955 Csapody István CD52) | A diffúz vetítőfelület jellemző tulajdonsága, hogy látószöge nagy, ezen belül a fény visszaverődése megközelítőleg egyenletes (1997 PedagógiaiLex. C6811, 633) | A diakeretet diffúz fénnyel átvilágítják, és három-négyszeres nagyítású lencsén keresztül szemlélik (1998 MagyarNagyLex. C5819, 633).

2b. (Csill) ’elmosódott körvonalú, szabálytalan alakú, halványan fénylő’ ❖ Amerikai köd, a Hattyú csillagképében közvetlenül Deneb (α Cygni) alatt terül el és nevét jellegzetes, Észak-Amerikáéra emlékeztető alakja után nyerte. A nagyobb diffúz ködök sorába tartozik (1935 RévaiNagyLex. C5717, 60) | a csillagközi anyag nem más, mint egy diffúz, a kozmoszban egyenletesen szétterülő, végtelen kiterjedésű hidrogén- és héliumfelhő (1995 Magyar Hírlap CD09) | Három évtizedes kutatás után csillagászati bizonyíték vetődött fel az ősrobbanás maradványát képező diffúz intergalaktikus gáz létezése ügyében (1996 Természet Világa ford. CD50) | Kisebb távcsőben az extragalaxisok diffúz, ködszerű fényfoltnak tűnnek, emiatt régebben galaktikus ködöknek is nevezték őket (1998 MagyarNagyLex. C5820, 626).

2c. (Körny) ’olyan 〈folyamat v. jelenség〉, amelyben vmely anyag eloszlik, szétterjed vhol v. vmiben’ ❖ Sajnos, itt [ti. a Szigetközben] a 60 méternél magasabban fekvő rétegekben a vizet a diffúz mezőgazdasági környezetszennyezés már részben tönkretette (1991 Országgyűlési Napló CD62) | A holtág egyik fő problémája a feliszapolódás, amin mederkotrással lehetne segíteni. A diffúz szennyezések eltüntetésében lényeges szerepe van a parti sávnak, a nád-, sás-, hínárállománynak, amelyek képesek a bejutó szennyező anyagok jó részét megkötni, visszatartani (1997 Természet Világa CD50) | Lefolyóvíz: az egyébként száraz felületről a csapadék, valamint az öntözés vagy locsolás következtében (hidrológiai körforgás) eltávozó víztömeg, amely a lemosott felület (erózió) természete szerint több-kevesebb hordalékot és oldott anyagot tartalmaz és felszíni vízbe jutva, diffúz szennyezést okoz (1998 Tények könyve CD37).

2d. (Orvos is) ’vmely testrészen, szerven egyenletesen megvalósuló, annak egészére kiterjedő v. kiterjedt 〈jelenség, folyamat〉’ ❖ a vörös vérsejtek szétesése következtében a vérfestenyek diffuz szétoszlása által a tüdő szürke szinü lesz (1895 PallasLex. CD02) | az egész pajzsmirigy megduzzadását, a diffuz golyvát jóddal szokták gyógyítani (1927 Budapesti Hírlap nov. 27. C4715, 8) | [a gyermekben] az új inger már nemcsak diffúz, az egész agykérget elárasztó izgalmat ébreszt, hanem mobilizálja az azonos vagy hasonló inger kapcsán elraktározott tapasztalatokat is (1973 Ranschburg Jenő 1130001, 21) | diffúz vérzések (1994 Mérei F. Tibor CD30) | diffúz fejfájás (1997 PedagógiaiLex. C6809, 34) | A hashártyagyulladás lehet diffúz és körülírt. A diffúz hashártyagyulladás az egész hashártyára kiterjedő, életveszélyes megbetegedés (1999 MagyarNagyLex. C5822, 256).

2e. (Pszich is) ’kiterjedt, rendsz. több tünettel jellemezhető 〈állapot, folyamat v. jelenség〉’ ❖ Szülés közben különböző súlyossággal sérült (alig járó, mozgó, diffúz figyelemzavarral küszködő) gyereknél is nagyon jó eredményeket lehet elérni a kidolgozójáról elnevezett Ayres-terápiával (1997 Magyar Hírlap CD09) | Szorongás, depresszió, diffúz szomatikus és szomatizációs tünetek (2002 Gáti Ágnes 3267001, 18) | meg kell különböztetni diffúz és fókuszált emóciókat (2004 Oláh Attila 3262001, 655).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

diffúz melléknév 3A
1. (vál)
több kisebb részre tagolódó, egységet nem alkotó elemekből álló, ill. kiterjedt, éles határ nélküli 〈jelenség, dolog〉
[a nemzet fogalmának meghatározásai] mutatják, hogy a vizsgált időszak kezdetén ezeknek a fogalmaknak még diffúz, gyakran személyes jelentése van [ti. az általános iskolások számára]
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
A túlméretezett állami tulajdon nem hatékony, az állam tulajdonosi jogosítványai diffúz módon oszlanak meg különböző állami szervek között
(1990 Tények könyve)
Most világlik ki, mennyire diffúz ez a koalíció, mennyire sokféle érdek, szemlélet, rivalizálás szakítja szét
(1999 Magyar Hírlap)
Az „osztály” fogalma túl nagy és diffúz társadalmi alakzatok (a középosztály, felső osztály, alsó osztály), státuscsoportok és presztízssorrendek leírására szolgált
(2006 Kovách Imre et al.)
1a. (vál)
nem összpontosított, ill. körvonalazatlan 〈érzelmi v. mentális állapot, érzés, megnyilvánulás〉
a diffúz értelem rettentő és fel nem fogható erőfeszítéssel az anyag bizonyos meghatározott atomrendszereiben fellobbantotta az öntudatot
(1926 Marsovszky Miklós)
A szellemtest alaktalansága talán arra vezethető vissza, hogy enyhe érzékelés azért van: arra nem elég, hogy pontosan jelezze a test körvonalait és felületeit, de arra igen, hogy a test létének diffúz érzését kiváltsa
(1995 Természet Világa)
[a bűnözésre hajlamos fiatalokat] a városi miliőben egy kifejezett státusbizonytalanság jellemzi, melynek pszichikai visszahatása többé-kevésbé diffúz identitásban mutatkozik meg
(1997 PedagógiaiLex.)
[a] mindent viszonylagossá, megfoghatatlanná homályosító, diffúz életérzés
(1998 Magyar Hírlap)
diffúz tudást és világtapasztalatot
(1998 MagyarNagyLex.)
2. (Tud)
Vmilyen módon terjedő v. kiterjedt folyamat, jelenség.
2a. (Fiz)
olyan (nap)fény v. sugárzás〉, amely a légkör gázmolekuláiba ütközve szóródva érkezik vmely felületre, ill. olyan 〈érdes, egyenetlen felület〉, amelyről a rávetülő fény minden irányba szóródik
Ha mesterséges fényt vagy diffuz napfényt használunk [a gége megvilágításához], homoru tükröt alkalmazunk reflektorként
(1894 PallasLex.)
[a] Fertő hatalmas víztükrének fényvisszaverése olyan diffuz sugárzást idézhet elő, mely kompenzálja a rövidebb sugárzástartamot s ezért a bor mégis kellemes zamatú lesz
(1955 Csapody István)
A diffúz vetítőfelület jellemző tulajdonsága, hogy látószöge nagy, ezen belül a fény visszaverődése megközelítőleg egyenletes
(1997 PedagógiaiLex.)
A diakeretet diffúz fénnyel átvilágítják, és három-négyszeres nagyítású lencsén keresztül szemlélik
(1998 MagyarNagyLex.)
2b. (Csill)
elmosódott körvonalú, szabálytalan alakú, halványan fénylő
Amerikai köd, a Hattyú csillagképében közvetlenül Deneb (α Cygni) alatt terül el és nevét jellegzetes, Észak-Amerikáéra emlékeztető alakja után nyerte. A nagyobb diffúz ködök sorába tartozik
(1935 RévaiNagyLex.)
a csillagközi anyag nem más, mint egy diffúz, a kozmoszban egyenletesen szétterülő, végtelen kiterjedésű hidrogén- és héliumfelhő
(1995 Magyar Hírlap)
Három évtizedes kutatás után csillagászati bizonyíték vetődött fel az ősrobbanás maradványát képező diffúz intergalaktikus gáz létezése ügyében
(1996 Természet Világa ford.)
Kisebb távcsőben az extragalaxisok diffúz, ködszerű fényfoltnak tűnnek, emiatt régebben galaktikus ködöknek is nevezték őket
(1998 MagyarNagyLex.)
2c. (Körny)
olyan 〈folyamat v. jelenség〉, amelyben vmely anyag eloszlik, szétterjed vhol v. vmiben
Sajnos, itt [ti. a Szigetközben] a 60 méternél magasabban fekvő rétegekben a vizet a diffúz mezőgazdasági környezetszennyezés már részben tönkretette
(1991 Országgyűlési Napló)
A holtág egyik fő problémája a feliszapolódás, amin mederkotrással lehetne segíteni. A diffúz szennyezések eltüntetésében lényeges szerepe van a parti sávnak, a nád-, sás-, hínárállománynak, amelyek képesek a bejutó szennyező anyagok jó részét megkötni, visszatartani
(1997 Természet Világa)
Lefolyóvíz: az egyébként száraz felületről a csapadék, valamint az öntözés vagy locsolás következtében (hidrológiai körforgás) eltávozó víztömeg, amely a lemosott felület (erózió) természete szerint több-kevesebb hordalékot és oldott anyagot tartalmaz és felszíni vízbe jutva, diffúz szennyezést okoz
(1998 Tények könyve)
2d. (Orvos is)
vmely testrészen, szerven egyenletesen megvalósuló, annak egészére kiterjedő v. kiterjedt 〈jelenség, folyamat〉
a vörös vérsejtek szétesése következtében a vérfestenyek diffuz szétoszlása által a tüdő szürke szinü lesz
(1895 PallasLex.)
az egész pajzsmirigy megduzzadását, a diffuz golyvát jóddal szokták gyógyítani
(1927 Budapesti Hírlap nov. 27.)
[a gyermekben] az új inger már nemcsak diffúz, az egész agykérget elárasztó izgalmat ébreszt, hanem mobilizálja az azonos vagy hasonló inger kapcsán elraktározott tapasztalatokat is
(1973 Ranschburg Jenő)
diffúz vérzések
(1994 Mérei F. Tibor)
diffúz fejfájás
(1997 PedagógiaiLex.)
A hashártyagyulladás lehet diffúz és körülírt. A diffúz hashártyagyulladás az egész hashártyára kiterjedő, életveszélyes megbetegedés
(1999 MagyarNagyLex.)
2e. (Pszich is)
kiterjedt, rendsz. több tünettel jellemezhető 〈állapot, folyamat v. jelenség〉
Szülés közben különböző súlyossággal sérült (alig járó, mozgó, diffúz figyelemzavarral küszködő) gyereknél is nagyon jó eredményeket lehet elérni a kidolgozójáról elnevezett Ayres-terápiával
(1997 Magyar Hírlap)
Szorongás, depresszió, diffúz szomatikus és szomatizációs tünetek
(2002 Gáti Ágnes)
meg kell különböztetni diffúz és fókuszált emóciókat
(2004 Oláh Attila)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások