diktátum fn 3A8

1. (vál, átv is) ’vmire vonatk. rendelkezés, előírás, parancs, utasítás’ ❖ Az én két öregeim az Úr dictatumait, mellyeket Nekik írva adtam által, igazságosnak találták, ’s az Úrnak személye eránt szíves tiszteletre indítattak (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 202) | A’ józan ész dictatuma hozza magával, hogy a’ melly nemzet, erő- ’s nagyságnak kiván elibe menni, az érdekegyesités, hasonlósitás processusához kell hajlania (1843 Pesti Hírlap CD61) | eljárásomban nem dictatumokkal lépnék fel, hanem valamely olly eljárási modort keresnék, mely arról biztositson, hogy sem a közvélemény, sem az elmozditott egyén maga sem vádolhasson önkényről (1849 Kossuth Lajos CD32) | a művészeti ízlést diktátummal megszabó új kulturális politika (1982 Berend T. Iván 9049005, 344).

1a. (Pol v. Tört) ’győztes v. erősebb fél által vkire v. vmely népre rákényszerített megállapodás’ ❖ az arisztokratikus körök, ha nem is nevezték a [trianoni] békeszerződést „szégyenteljes diktátumnak”, politikai hibának tartották (1939 Független Újság 2126001, 3) | [Churchill 1940. szeptember 5-én alsóházi beszédében kijelentette, hogy a második bécsi] döntést diktátumnak tekinti, ezért azt Nagy-Britannia nem ismerheti el (1997 Bán D. András CD17) | A pápaság politikai befolyása II. András uralkodásának végén minden korábbi mértéket felülmúlt. Ennek bizonyítéka az egyházi diktátumnak minősülő beregi egyezmény (1998 Makk Ferenc CD17) | Diktátumról pedig már csak azért sem lehet szó, mivel mindkét félnek jogában állt bármikor megszakítani a tárgyalásokat (2000 Sallai Gergely CD58).

2. (ritk) ’diktált, ill. diktálás alapján lejegyzett szöveg (mint oktatási célú kiadvány); diktandó’ ❖ No, soltész uram […] tessék kiigazítani a diktátumot (1879 Jókai Mór CD18) | Logika és a philosophia encyclopaediája. Lotze Hermann előadásainak dictatumai, ford. (1884 Magyar írók élete CD27) | Arany az irodalomtörténetet teljesen a mai módszer szerint, induktíve, olvasmányok alapján tanította, s a diktátum csak végleges, megjegyzésre szánt összefoglalás akart lenni (1910 Babits Mihály CD10) | Ortodox zsidó és keresztyén felfogás szerint a Biblia olyan formában Isten igéje, hogy a szentírók Isten szó szerinti diktátumát írták le (1993 BibliaiLex. CD1207).

Ö: béke~.

ÖU: ízlés~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. diktál; ÉKsz.; IdSz.

diktátum főnév 3A8
1. (vál, átv is)
vmire vonatk. rendelkezés, előírás, parancs, utasítás
Az én két öregeim az Úr dictatumait, mellyeket Nekik írva adtam által, igazságosnak találták, ’s az Úrnak személye eránt szíves tiszteletre indítattak
(1807 Kazinczy Ferenc)
A’ józan ész dictatuma hozza magával, hogy a’ melly nemzet, erő- ’s nagyságnak kiván elibe menni, az érdekegyesités, hasonlósitás processusához kell hajlania
(1843 Pesti Hírlap)
eljárásomban nem dictatumokkal lépnék fel, hanem valamely olly eljárási modort keresnék, mely arról biztositson, hogy sem a közvélemény, sem az elmozditott egyén maga sem vádolhasson önkényről
(1849 Kossuth Lajos)
a művészeti ízlést diktátummal megszabó új kulturális politika
(1982 Berend T. Iván)
1a. (Pol v. Tört)
győztes v. erősebb fél által vkire v. vmely népre rákényszerített megállapodás
az arisztokratikus körök, ha nem is nevezték a [trianoni] békeszerződést „szégyenteljes diktátumnak”, politikai hibának tartották
(1939 Független Újság)
[Churchill 1940. szeptember 5-én alsóházi beszédében kijelentette, hogy a második bécsi] döntést diktátumnak tekinti, ezért azt Nagy-Britannia nem ismerheti el
(1997 Bán D. András)
A pápaság politikai befolyása II. András uralkodásának végén minden korábbi mértéket felülmúlt. Ennek bizonyítéka az egyházi diktátumnak minősülő beregi egyezmény
(1998 Makk Ferenc)
Diktátumról pedig már csak azért sem lehet szó, mivel mindkét félnek jogában állt bármikor megszakítani a tárgyalásokat
(2000 Sallai Gergely)
2. (ritk)
diktált, ill. diktálás alapján lejegyzett szöveg (mint oktatási célú kiadvány); diktandó
No, soltész uram […] tessék kiigazítani a diktátumot
(1879 Jókai Mór)
Logika és a philosophia encyclopaediája. Lotze Hermann előadásainak dictatumai, ford.fordítás
(1884 Magyar írók élete)
Arany az irodalomtörténetet teljesen a mai módszer szerint, induktíve, olvasmányok alapján tanította, s a diktátum csak végleges, megjegyzésre szánt összefoglalás akart lenni
(1910 Babits Mihály)
Ortodox zsidó és keresztyén felfogás szerint a Biblia olyan formában Isten igéje, hogy a szentírók Isten szó szerinti diktátumát írták le
(1993 BibliaiLex.)
ÖU: ízlésdiktátum
Vö. ÉrtSz.; TESz. diktál; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások