diktatúra¹ fn 6A

1. ’vmely személy v. közösség által gyakorolt, főként erőszakra támaszkodó, tekintélyelvű, korlátlan parancsuralom, ill. ilyen politikai berendezkedés(ű állam)’ ❖ A diktatúra közbenjárásunkra megengedte öt filológiai folyóirat fönntartását, a Magyar Nyelvét, a Magyar Nyelvőrét stb. (1919 Simonyi Zsigmond CD10) | A diktatúrák sajtójáról csak annyit, hogy […] a valóságot még csak megközelítőleg sem tárhatják olvasóik elé s harci céljukból szükségképpen következik az ellenfél egészen brutális megrágalmazása (1937 Nagy Lajos 2045037, 95) | [Ausztriában] 1932-ben uralomra került a Dolfuss-kormány, felfüggesztette az alkotmányt, betiltotta a kommunista pártot, s így előkészítette a fasiszta diktatúrát (1979 Verő Mária CD52) | diktatúrára törekvő párt (1997 Magyar Hírlap CD09) | a korábbi hatalom kemény diktatúrát gyakorolt (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’a diktatórikus politikai rendszer korszaka, időszaka’ ❖ A vörös diktatúra alatt, mint jóhiszemű, egyszerű lélek, hirdette tanítványai előtt a kommunista társadalom eszméit (1922 Rab Gusztáv CD10) | A diktatúra utáni időket nem tartottuk alkalmasnak, hogy a Vörösmarty Akadémia működését újra megkezdjük. Hiányzott ekkor az a közéleti levegő, amely lehetővé tette volna vélemény-szabadságunk zavartalan nyilvánítását s hiányoztak a munkához szükséges eszközök is (1925 Schöpflin Aladár CD10) | Hatalmas kihívást jelentett a kommunista diktatúra éveiben írni (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég v. Tört) ’rendkívüli állapotban, kül. háború(s veszély) esetén átmenetileg életbe léptetett kormányzási rendszer, amelyben az ezzel megbízott politikus v. hadvezér korlátlan hatalommal rendelkezik, ill. ennek időszaka’ ❖ [Spanyolországban] Rodil tábornoknak ministerelnökké lett kineveztetése csak bizodalmatlanabbá tevé a’ coalitiót a’ Regens iránt, kiről most azt hiszik a’ radicalok, hogy katonai dictaturát akar felállitani (1842 Pesti Hírlap CD61) | háborúban és veszélyes körülmények közt diktaturára van szükség (1880 Századok CD57) | A római köztársaság válsága, a 40-es évek elejének polgárháborúi szükségképpen vezettek a katonai diktatúra kialakulásához (1997 Hoffmann Zsuzsanna CD17).

2a. (rég v. Tört) ’diktátori, azaz átmenetileg rendkívüli (telj)hatalommal rendelkező vezetői tisztség’ ❖ a’ pénzügyi ministert […] ideig óráig financziai dictaturával akarja felruháztatni (1846 Szalay László 8419020, 223) | [a parlamenti javaslat] a köztársaság elnöki hatalmával együtt diktaturát ruházott volna Gambettára (1894 PallasLex. CD02) | 1849 júniusában harminc-negyven képviselő Perczelnek ajánlotta fel a diktatúrát (1998 Hermann Róbert CD17).

3. (pejor is) ’〈a szellemi, a gazdasági v. a politikai élet vmely területén:〉 vmely személynek, csoportnak (túlságosan) nagy tekintélye v. hatalma, ill. ennek révén az akaratát kizárólagosan érvényesítő vezetés, irányítás’ ❖ Mit tsinált Klopstock, Gőthe, Vieland, Schiller a’ Német nyelvvel, pillét e hernyóbúl, vagy ebbül amazt? abba már nem szóllok, mert oda már tökélletes nyelv-tudomány kell: abba pedig higyd el, hogy bele nem szóllok, a’ mihez nem tudok, sem most, sem soha; sem senkinek az ollyasban gyakorlott dictaturáját sem irigylem (1806 Pálóczi Horváth Ádám C2557, 256) | Mint Mátyásban, mint minden nagy hadvezérben, kit nagy tömegek ragaszkodása vitt az uralomra, benne [ti. Báthory Istvánban] is megvolt a dictaturára való hajlam (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Tisza Kálmán ismét felajánlotta a pénzügyi tárcát Széll Kálmánnak. Széll hajlandó volt azt elfogadni, de csak egy feltétel alatt s ez a feltétel az volt: pénzügyi diktatúra (1915 Halász Imre CD10) | a T. Ház működésében a Fidesz diktatúrája volt érzékelhető (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. (birtokszóként) ’vminek széles körű, túlzott, uralkodó hatása’ ❖ a kapitalista fejlődés elérte az imperializmus fokát s a gazdasági élet domináns megnyilvánulásává a kiskereskedők szabadversenyéből – a tőke akkumulációja folytán – a bankok és a nagyipar trösztjeinek diktaturája lett (1927 József Attila C2453, 283) | a gépkultúra diktatúrája (1936 Szabó Dezső 9623008, 24) | a gondos és izgatott előkészületek, a főzés és tálalás rítusai […] sajátos gesztusnak tetszenek, lázadásnak a gyorséttermek diktatúrája, a mindent megölő uniformizálás, végső soron a hamburgerkultúra ellen (1996 Magyar Hírlap CD09) | az ideológia diktatúráját a pénz diktatúrája váltotta föl (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: proletár~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. diktátor; ÉKsz.; IdSz.

diktatúra¹ főnév 6A
1.
vmely személy v. közösség által gyakorolt, főként erőszakra támaszkodó, tekintélyelvű, korlátlan parancsuralom, ill. ilyen politikai berendezkedés(ű állam)
A diktatúra közbenjárásunkra megengedte öt filológiai folyóirat fönntartását, a Magyar Nyelvét, a Magyar Nyelvőrét stb.s a többi
(1919 Simonyi Zsigmond)
A diktatúrák sajtójáról csak annyit, hogy […] a valóságot még csak megközelítőleg sem tárhatják olvasóik elé s harci céljukból szükségképpen következik az ellenfél egészen brutális megrágalmazása
(1937 Nagy Lajos)
[Ausztriában] 1932-ben uralomra került a Dolfuss-kormány, felfüggesztette az alkotmányt, betiltotta a kommunista pártot, s így előkészítette a fasiszta diktatúrát
(1979 Verő Mária)
diktatúrára törekvő párt
(1997 Magyar Hírlap)
a korábbi hatalom kemény diktatúrát gyakorolt
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
a diktatórikus politikai rendszer korszaka, időszaka
A vörös diktatúra alatt, mint jóhiszemű, egyszerű lélek, hirdette tanítványai előtt a kommunista társadalom eszméit
(1922 Rab Gusztáv)
A diktatúra utáni időket nem tartottuk alkalmasnak, hogy a Vörösmarty Akadémia működését újra megkezdjük. Hiányzott ekkor az a közéleti levegő, amely lehetővé tette volna vélemény-szabadságunk zavartalan nyilvánítását s hiányoztak a munkához szükséges eszközök is
(1925 Schöpflin Aladár)
Hatalmas kihívást jelentett a kommunista diktatúra éveiben írni
(1997 Magyar Hírlap)
2. (rég v. Tört)
rendkívüli állapotban, kül. háború(s veszély) esetén átmenetileg életbe léptetett kormányzási rendszer, amelyben az ezzel megbízott politikus v. hadvezér korlátlan hatalommal rendelkezik, ill. ennek időszaka
[Spanyolországban] Rodil tábornoknak ministerelnökké lett kineveztetése csak bizodalmatlanabbá tevé a’ coalitiót a’ Regens iránt, kiről most azt hiszik a’ radicalok, hogy katonai dictaturát akar felállitani
(1842 Pesti Hírlap)
háborúban és veszélyes körülmények közt diktaturára van szükség
(1880 Századok)
A római köztársaság válsága, a 40-es évek elejének polgárháborúi szükségképpen vezettek a katonai diktatúra kialakulásához
(1997 Hoffmann Zsuzsanna)
2a. (rég v. Tört)
diktátori, azaz átmenetileg rendkívüli (telj)hatalommal rendelkező vezetői tisztség
a’ pénzügyi ministert […] ideig óráig financziai dictaturával akarja felruháztatni
(1846 Szalay László)
[a parlamenti javaslat] a köztársaság elnöki hatalmával együtt diktaturát ruházott volna Gambettára
(1894 PallasLex.)
1849 júniusában harminc-negyven képviselő Perczelnek ajánlotta fel a diktatúrát
(1998 Hermann Róbert)
3. (pejor is)
〈a szellemi, a gazdasági v. a politikai élet vmely területén:〉 vmely személynek, csoportnak (túlságosan) nagy tekintélye v. hatalma, ill. ennek révén az akaratát kizárólagosan érvényesítő vezetés, irányítás
Mit tsinált Klopstock, Gőthe, Vieland, Schiller a’ Német nyelvvel, pillét e hernyóbúl, vagy ebbül amazt? abba már nem szóllok, mert oda már tökélletes nyelv-tudomány kell: abba pedig higyd el, hogy bele nem szóllok, a’ mihez nem tudok, sem most, sem soha; sem senkinek az ollyasban gyakorlott dictaturáját sem irigylem
(1806 Pálóczi Horváth Ádám)
Mint Mátyásban, mint minden nagy hadvezérben, kit nagy tömegek ragaszkodása vitt az uralomra, benne [ti. Báthory Istvánban] is megvolt a dictaturára való hajlam
(1901 Nagy képes világtörténet)
Tisza Kálmán ismét felajánlotta a pénzügyi tárcát Széll Kálmánnak. Széll hajlandó volt azt elfogadni, de csak egy feltétel alatt s ez a feltétel az volt: pénzügyi diktatúra
(1915 Halász Imre)
a T.tisztelt Ház működésében a Fidesz diktatúrája volt érzékelhető
(2000 Magyar Hírlap)
3a. (birtokszóként)
vminek széles körű, túlzott, uralkodó hatása
a kapitalista fejlődés elérte az imperializmus fokát s a gazdasági élet domináns megnyilvánulásává a kiskereskedők szabadversenyéből – a tőke akkumulációja folytán – a bankok és a nagyipar trösztjeinek diktaturája lett
(1927 József Attila)
a gépkultúra diktatúrája
(1936 Szabó Dezső)
a gondos és izgatott előkészületek, a főzés és tálalás rítusai […] sajátos gesztusnak tetszenek, lázadásnak a gyorséttermek diktatúrája, a mindent megölő uniformizálás, végső soron a hamburgerkultúra ellen
(1996 Magyar Hírlap)
az ideológia diktatúráját a pénz diktatúrája váltotta föl
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. diktátor; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások