diktatórikus mn 15A

1. ’vmely személy v. csoport erőszakra támaszkodó, korlátlan, önkényes hatalmán alapuló 〈állam, rendszer (intézménye)〉’ ❖ a mai politika legnagyobb paradoxiája: az elvben demokratikus Angliában az élite uralkodik, a diktatórikus államokban pedig a tömeg (1936 Szerb Antal CD10) | nevelés útján bármelyik diktatorikus rendszer saját érdekében változtathatja meg a társadalmat, ártatlan embereket vérengző gyilkosokká változtathat, amint erre századunk folyamán nem egy példa volt már (1983 Szabó T. E. Attila ford.–Szent-Györgyi 9661003, 253) | 1956-ot a szomszéd országok diktatórikus kormányai ítélték el, a népek körében […] rokonszenvet keltett (1986 Szalai Pál 2003014, 408) | [1956 végén] a pártvezetés megosztott volt a politikai rendszert, a politikai stratégiát és a módszereket illetően. A „puha” elképzelés híveinek szeme előtt demokratikusabb politikai intézményrendszer és működési mechanizmus célja lebegett. A „kemény” elképzelés a diktatórikusabb berendezkedés felé hajlott (1993 Sipos Levente CD17).

1a. ’ilyen rendszerre, szervezetre, ill. ilyenben működő, ilyet működtető személyre v. csoportra jellemző 〈módszer, eszköz, intézkedés stb.〉’ ❖ [A tatabányai taggyűlés] a legerélyesebben tiltakozik a bányatársulatok azon törekvése ellen, hogy a bányamunkások munkabéreit egyoldaluan, diktatórikus módon állapitsák meg (1921 Népszava 2136001, 7) | A nyomor ellen lázadó mob [= csőcselék] nyugtalanságának letörése az állam sorsának intézőit diktatórikus eszközök alkalmazására kényszeríthetik (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | a jobboldali radikalizmus, a nyilas irányzat és a német nemzeti szocializmus nálunk tért foglalt, a maga diktatórikus szabadságellenes irányzatával (1944 Bethlen István 9055003, 139) | a demokrácia szabályait súlyosan sértő, diktatórikus intézkedések készülnek Magyarországon a gazdák ellen (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈vmely intézményben, közösségben, emberi kapcsolatban:〉 erősebbként v. felettesként kényszerítő erővel adott, ill. alkalmazott, ellentmondást nem tűrő 〈utasítás, ill. módszer〉’ ❖ Igazuk van azoknak az elefántcsonttorony lakóknak, akik tiltakoznak a közösség „diktatórikus” parancsai ellen (1935 Kassák Lajos CD10) | Egyetlen felnőttnek sincs joga többé diktatórikusan ráoktrojálni a maga felnőtt életét [a gyerekre] (1946 Karácsony Sándor 9302001, 9) | azok a pedagógusok, akik agresszív, diktatorikus módszerekkel próbálják engedelmességre kényszeríteni tanítványaikat, ellenállást váltanak ki, amely órák alatti sustorgásban, firkálásban, figyelmetlenségben, esetleg közvetlen szembeszegülésben nyilvánul meg (1973 Ranschburg Jenő 1130003, 146) | a szabályok túl liberálisak, egy hadseregben sokkal szigorúbb, diktatórikusabb szabályoknak kellene uralkodni (1996 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; TESz. diktátor; ÉKsz.; IdSz.

diktatórikus melléknév 15A
1.
vmely személy v. csoport erőszakra támaszkodó, korlátlan, önkényes hatalmán alapuló 〈állam, rendszer (intézménye)
a mai politika legnagyobb paradoxiája: az elvben demokratikus Angliában az élite uralkodik, a diktatórikus államokban pedig a tömeg
(1936 Szerb Antal)
nevelés útján bármelyik diktatorikus rendszer saját érdekében változtathatja meg a társadalmat, ártatlan embereket vérengző gyilkosokká változtathat, amint erre századunk folyamán nem egy példa volt már
(1983 Szabó T. E. Attila ford.Szent-Györgyi)
1956-ot a szomszéd országok diktatórikus kormányai ítélték el, a népek körében […] rokonszenvet keltett
(1986 Szalai Pál)
[1956 végén] a pártvezetés megosztott volt a politikai rendszert, a politikai stratégiát és a módszereket illetően. A „puha” elképzelés híveinek szeme előtt demokratikusabb politikai intézményrendszer és működési mechanizmus célja lebegett. A „kemény” elképzelés a diktatórikusabb berendezkedés felé hajlott
(1993 Sipos Levente)
1a.
ilyen rendszerre, szervezetre, ill. ilyenben működő, ilyet működtető személyre v. csoportra jellemző 〈módszer, eszköz, intézkedés stb.〉
[A tatabányai taggyűlés] a legerélyesebben tiltakozik a bányatársulatok azon törekvése ellen, hogy a bányamunkások munkabéreit egyoldaluan, diktatórikus módon állapitsák meg
(1921 Népszava)
A nyomor ellen lázadó mob [= csőcselék] nyugtalanságának letörése az állam sorsának intézőit diktatórikus eszközök alkalmazására kényszeríthetik
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
a jobboldali radikalizmus, a nyilas irányzat és a német nemzeti szocializmus nálunk tért foglalt, a maga diktatórikus szabadságellenes irányzatával
(1944 Bethlen István)
a demokrácia szabályait súlyosan sértő, diktatórikus intézkedések készülnek Magyarországon a gazdák ellen
(2000 Országgyűlési Napló)
2.
〈vmely intézményben, közösségben, emberi kapcsolatban:〉 erősebbként v. felettesként kényszerítő erővel adott, ill. alkalmazott, ellentmondást nem tűrő 〈utasítás, ill. módszer〉
Igazuk van azoknak az elefántcsonttorony lakóknak, akik tiltakoznak a közösség „diktatórikus” parancsai ellen
(1935 Kassák Lajos)
Egyetlen felnőttnek sincs joga többé diktatórikusan ráoktrojálni a maga felnőtt életét [a gyerekre]
(1946 Karácsony Sándor)
azok a pedagógusok, akik agresszív, diktatorikus módszerekkel próbálják engedelmességre kényszeríteni tanítványaikat, ellenállást váltanak ki, amely órák alatti sustorgásban, firkálásban, figyelmetlenségben, esetleg közvetlen szembeszegülésben nyilvánul meg
(1973 Ranschburg Jenő)
a szabályok túl liberálisak, egy hadseregben sokkal szigorúbb, diktatórikusabb szabályoknak kellene uralkodni
(1996 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; TESz. diktátor; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások