diktátor fn 4A

1. (pejor) ’〈parancsuralmi rendszerben:〉 az állam ügyeit a maga önkénye szerint, a demokratikus intézmények teljes mellőzésével intéző, korlátlan hatalommal rendelkező vezető politikus, kül. államfő’ ❖ a diktátor azért diktátor, mert a parlamentet vagy már felrúgta, vagy a parlament követi, mint a kezes bárány (1926 Ignotus CD10) | a különböző fasiszta diktátorok állandó békeszózatai (1937 Gáspár Zoltán 2045021, 88) | [Paraguay] 1954 augusztusa óta Alfredo Stroessner tábornok irányítása alatt áll. A diktátor 1958 óta ötévenként választásokat rendez. A legutolsón, 1983 februárjában a szavazatok 90%-át szerzi meg (1987 Tények könyve CD37) | Ennek a századnak a nagy, véreskezű diktátorai – Hitlertől, Sztálinon keresztül Pol Potig – mind modernizátorok voltak (1994 Országgyűlési Napló CD62).

2. (rég v. Tört) ’válságos helyzetben átmenetileg rendkívüli teljhatalommal megbízott politikus v. hadvezér’ ❖ Be ſzép vólt a’ világ, míg Diktátort talált Róma az ekénél (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267008, 133) | Ha még tíz olly embere volna a hazának mint Te: meg volna mentve. […] Dictátornak szeretnélek (1849 Kossuth Lajos CD32) | [1860.] szeptember 7-én Garibaldit Nápoly diktátorának kiáltják ki (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | A dictatura intézménye azon a bölcs felismerésen alapult, hogy amennyiben az állam léte, működése veszélybe kerül, fontosabb az állam megmentése, mint a hatalommal való visszaélés garanciáinak fenntartása. És hogy a garanciákból is maradjon valami, a dictator teljhatalma legfeljebb hat hónapig tartott (1996 Földi András CD17).

3. (pejor is) ’〈a szellemi v. a gazdasági élet vmely területén:〉 nagy hatású (és hatalmú), megfellebbezhetetlen tekintélyű személy’ ❖ Végye az Úr a’ legszívesebb barátság és becsűlés jeléűl, hogy az ide zárt jegyzéseket küldöm. Nem vagyok én Dictátor: de érzem, mennyit kellett volna Annak köszönnöm, a’ ki mikor pályámat futni kezdettem, így kapott volna hónom alá (1802 Kazinczy Ferenc C2555, 530) | Szent volt a protestáns Róma [= Genf] s Calvin János volt a dictator benne (1878 Vértesi Károly C4516, 138) | Uram, miért tapasztalhat lenézést Magyarországon a pénzügyi diktátorok rendje iránt? (1937 Ignotus Pál 2045033, 48) | a tb-vagyon rafinált diktátorai (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (gúny is) ’〈kisebb közösségben:〉 hatalommal rendelkező, a maga akaratát és érdekeit mindenáron érvényesítő, zsarnokoskodó személy’ ❖ [Az újoncállítás] terhe is könnyebb most, mert szétoszlik; hajdan csak az volt viselni kénytelen, kinek becsipését földesuri boszúság, vagy a’ községi dictatorok, nem mindig a’ leghelyesebb ösztönből, jó eleve elhatározák (1841 Pesti Hírlap CD61) | A körtvélyesi diktátor homloka ráncba vonódék (1897 Mikszáth Kálmán 8312012, 145) | érdekkel olvasta az élelmezési diktátor lopásainak terjedelmes leirását (1927 Markovits Rodion 9423003, 103) | Molnár Piroska szórakoztató és félelmetes is Übü mamaként, piti diktátor, a kisszerű világban (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: divat~.

ÖU: eszme~, ízlés~.

Sz: diktátori, diktátorkodik, diktátorság.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

diktátor főnév 4A
1. (pejor)
〈parancsuralmi rendszerben:〉 az állam ügyeit a maga önkénye szerint, a demokratikus intézmények teljes mellőzésével intéző, korlátlan hatalommal rendelkező vezető politikus, kül. államfő
a diktátor azért diktátor, mert a parlamentet vagy már felrúgta, vagy a parlament követi, mint a kezes bárány
(1926 Ignotus)
a különböző fasiszta diktátorok állandó békeszózatai
(1937 Gáspár Zoltán)
[Paraguay] 1954 augusztusa óta Alfredo Stroessner tábornok irányítása alatt áll. A diktátor 1958 óta ötévenként választásokat rendez. A legutolsón, 1983 februárjában a szavazatok 90%-át szerzi meg
(1987 Tények könyve)
Ennek a századnak a nagy, véreskezű diktátorai – Hitlertől, Sztálinon keresztül Pol Potig – mind modernizátorok voltak
(1994 Országgyűlési Napló)
2. (rég v. Tört)
válságos helyzetben átmenetileg rendkívüli teljhatalommal megbízott politikus v. hadvezér
Be ſzép vólt a’ világ, míg Diktátort talált Róma az ekénél
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
Ha még tíz olly embere volna a hazának mint Te: meg volna mentve. […] Dictátornak szeretnélek
(1849 Kossuth Lajos)
[1860.] szeptember 7-én Garibaldit Nápoly diktátorának kiáltják ki
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
A dictatura intézménye azon a bölcs felismerésen alapult, hogy amennyiben az állam léte, működése veszélybe kerül, fontosabb az állam megmentése, mint a hatalommal való visszaélés garanciáinak fenntartása. És hogy a garanciákból is maradjon valami, a dictator teljhatalma legfeljebb hat hónapig tartott
(1996 Földi András)
3. (pejor is)
〈a szellemi v. a gazdasági élet vmely területén:〉 nagy hatású (és hatalmú), megfellebbezhetetlen tekintélyű személy
Végye az Úr a’ legszívesebb barátság és becsűlés jeléűl, hogy az ide zárt jegyzéseket küldöm. Nem vagyok én Dictátor: de érzem, mennyit kellett volna Annak köszönnöm, a’ ki mikor pályámat futni kezdettem, így kapott volna hónom alá
(1802 Kazinczy Ferenc)
Szent volt a protestáns Róma [= Genf] s Calvin János volt a dictator benne
(1878 Vértesi Károly)
Uram, miért tapasztalhat lenézést Magyarországon a pénzügyi diktátorok rendje iránt?
(1937 Ignotus Pál)
a tbtársadalombiztosítás-vagyon rafinált diktátorai
(1999 Magyar Hírlap)
4. (gúny is)
〈kisebb közösségben:〉 hatalommal rendelkező, a maga akaratát és érdekeit mindenáron érvényesítő, zsarnokoskodó személy
[Az újoncállítás] terhe is könnyebb most, mert szétoszlik; hajdan csak az volt viselni kénytelen, kinek becsipését földesuri boszúság, vagy a’ községi dictatorok, nem mindig a’ leghelyesebb ösztönből, jó eleve elhatározák
(1841 Pesti Hírlap)
A körtvélyesi diktátor homloka ráncba vonódék
(1897 Mikszáth Kálmán)
érdekkel olvasta az élelmezési diktátor lopásainak terjedelmes leirását
(1927 Markovits Rodion)
Molnár Piroska szórakoztató és félelmetes is Übü mamaként, piti diktátor, a kisszerű világban
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: eszmediktátor, ízlésdiktátor
Sz: diktátori, diktátorkodik, diktátorság
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások