dinár¹ fn 4A9dénár (rég)

1. ’〈bizonyos arab és délszláv országokban, ill. egykori államalakulatokban haszn. pénznemek elnevezéseként〉’ ❖ A római arany dénárt a bizanciaiaktól átvették az arabok és dínarnak nevezték el. Az araboktól több keleti néphez jutott el, Persiában ma is megvan. Szerbia 1873. törvény alapján a dinart pénzrendszere alapegységeül választá (1893 PallasLex. CD02) | Nem menve most bele mélyebben a szerb valutával kapcsolatban kiadott rendelkezések bírálatába, […] csak egy körülményre utalunk, arra jelesül, hogy a koronának jelentékeny disagiója [= névértékénél alacsonyabb tőzsdei árfolyama] van a dinárral szemben (1917 Fekete Miklós CD10) | eddig négy különböző valutát (német márka, bosnyák dinár, jugoszláv dinár, horvát kuna) […] alkalmaztak egymás mellett [Boszniában] (1996 Figyelő CD2601) | A válság enyhülésével le is értékelődött az amerikai valuta az iraki dinárhoz képest (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’e pénznemek vmelyikéből vmennyi egység, ill. vminek abban kifejezett értéke’ ❖ [egy nő] kére egyet a drágakövekből, melynek értéke öt száz dinár (1858 Mátyás Flórián ford. 8301002, 24) | A főbb árucsoportok forgalma [Szerbiában] 1000 dinárokban a következő volt (1897 PallasLex. CD02) | [a 634–644 között uralkodó Omar kalifa a meghódított tartományokban] minden felnőtt ép testű férfiutól (gyermekek, aggastyánok és betegek kizárásával) vagyoni viszonyai szerint évenkint 1–4 denárt követelt (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A 805 millió forint másfél millió kuvaiti dinár (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. (jelzőként) ’e pénznemek vmelyikével kifejezett vhány egységnyi 〈érték〉, ill. vhány ilyen egységnyi értékű 〈dolog〉’ ❖ minden 30 éves szerb, aki 30 dinár évi adót fizet, választható [szenátusi tagnak] (1897 PallasLex. CD02) | [A Szerb–Horvát–Szlovén királyságban a] főbb beviteli cikkek: mezőgazdasági termékek 287, állati termékek 71, vegyi 175, gépek 474 millió dinár értékben (1925 RévaiNagyLex. C5713, 544) | Az elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy tavaly 18,7 milliárd dinár veszteséget könyvelt el a jugoszláv gazdaság (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’e pénznemek vmelyikéből vhány egységet érő pénzérme v. bankjegy’ ❖ Vedd e tevét, avval együtt, mi rajta van. – Vevé; s ime rajta selyemszegélyes öltönyök, s ezer dinár (1858 Mátyás Flórián ford.–Mokri 8301002, 20) | kiszórta maga elé a pénzt. Volt abban mindenféle fajta magyar pénz, szerb dénár, piaszter, török para (1893 Tömörkény István 8493001, 213) | Allah nevében verték ezt a dinárt el-Kahirában (Kairóban) (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A képen látható jordán pénzváltó nagy köteg iraki dinárt ölelget (1996 Magyar Hírlap CD09) | Belgrádban ismét fedezet nélküli dinár nyomtatásába kezdtek, és aligha kerülhető el a hiperinfláció (2000 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: arany~.

Sz: dinárnyi, dináros.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dénár; ÉKsz.; IdSz.

dinár¹ főnév 4A9
dénár 4A9 (rég)
1.
〈bizonyos arab és délszláv országokban, ill. egykori államalakulatokban haszn. pénznemek elnevezéseként〉
A római arany dénárt a bizanciaiaktól átvették az arabok és dínarnak nevezték el. Az araboktól több keleti néphez jutott el, Persiában ma is megvan. Szerbia 1873. törvény alapján a dinart pénzrendszere alapegységeül választá
(1893 PallasLex.)
Nem menve most bele mélyebben a szerb valutával kapcsolatban kiadott rendelkezések bírálatába, […] csak egy körülményre utalunk, arra jelesül, hogy a koronának jelentékeny disagiója [= névértékénél alacsonyabb tőzsdei árfolyama] van a dinárral szemben
(1917 Fekete Miklós)
eddig négy különböző valutát (német márka, bosnyák dinár, jugoszláv dinár, horvát kuna) […] alkalmaztak egymás mellett [Boszniában]
(1996 Figyelő)
A válság enyhülésével le is értékelődött az amerikai valuta az iraki dinárhoz képest
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
e pénznemek vmelyikéből vmennyi egység, ill. vminek abban kifejezett értéke
[egy nő] kére egyet a drágakövekből, melynek értéke öt száz dinár
(1858 Mátyás Flórián ford.)
A főbb árucsoportok forgalma [Szerbiában] 1000 dinárokban a következő volt
(1897 PallasLex.)
[a 634–644 között uralkodó Omar kalifa a meghódított tartományokban] minden felnőtt ép testű férfiutól (gyermekek, aggastyánok és betegek kizárásával) vagyoni viszonyai szerint évenkint 1–4 denárt követelt
(1900 Nagy képes világtörténet)
A 805 millió forint másfél millió kuvaiti dinár
(1996 Magyar Hírlap)
1b. (jelzőként)
e pénznemek vmelyikével kifejezett vhány egységnyi 〈érték〉, ill. vhány ilyen egységnyi értékű 〈dolog〉
minden 30 éves szerb, aki 30 dinár évi adót fizet, választható [szenátusi tagnak]
(1897 PallasLex.)
[A Szerb–Horvát–Szlovén királyságban a] főbb beviteli cikkek: mezőgazdasági termékek 287, állati termékek 71, vegyi 175, gépek 474 millió dinár értékben
(1925 RévaiNagyLex.)
Az elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy tavaly 18,7 milliárd dinár veszteséget könyvelt el a jugoszláv gazdaság
(1998 Magyar Hírlap)
2.
e pénznemek vmelyikéből vhány egységet érő pénzérme v. bankjegy
Vedd e tevét, avval együtt, mi rajta van. – Vevé; s ime rajta selyemszegélyes öltönyök, s ezer dinár
(1858 Mátyás Flórián ford.Mokri)
kiszórta maga elé a pénzt. Volt abban mindenféle fajta magyar pénz, szerb dénár, piaszter, török para
(1893 Tömörkény István)
Allah nevében verték ezt a dinárt el-Kahirában (Kairóban)
(1900 Nagy képes világtörténet)
A képen látható jordán pénzváltó nagy köteg iraki dinárt ölelget
(1996 Magyar Hírlap)
Belgrádban ismét fedezet nélküli dinár nyomtatásába kezdtek, és aligha kerülhető el a hiperinfláció
(2000 Magyar Hírlap)
ÖU: aranydinár
Sz: dinárnyi, dináros
Vö. ÉrtSz.; TESz. dénár; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások