dinár² (4A9) l. dénár¹

dénár¹ fn 4A9 (rég v. Tört)dinár

1. (Pénz) ’először a Római Birodalomban, majd a közép- és újkorban széles körben haszn. pénznem, ill. váltópénz’ ❖ [volt] már ennekelőtte is olly pénzünk, melly a forintnak századrészét tette, a hajdani dénár vagyis magyarul az ugynevezett kispénz (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A bécsi denár árfolyamának alacsony meghatározásával a magyar király nyilván az idegen pénznem beözönlését akarta meggátolni (1916 Hóman Bálint CD42) | A pénzek közt a sekel (ezüst), a drachma (egy napi napszámnak felelt meg), a státer és a dénár voltak a leghasználatosabb pénznemek [az ókori Izráelben] (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209).

1a. ’e pénznemből v. váltópénzből vmennyi egység, ill. vminek abban kifejezett értéke’ ❖ Romában a Varro’ idejében […] egy páva-tojás öt denáron, a’ mi pénzünk ſzerint más-fél Magyar-forinton; a’ páva maga 50. denáron el-kél-vala (1787 Mátyus István C3069, 188) | A háziadó 1740-ben 12,004 forint 14 denárt tőn (1841 Kossuth Lajos CD32) | A Merovingok korában 1 arany solidusra 40 frank denárt számítottak (1916 Hóman Bálint CD42) | Egy mérő búza egy dénár, három mérő árpa egy dénár (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

1b. (jelzőként) ’e pénznemmel v. váltópénzzel kifejezett vhány egységnyi 〈érték〉, ill. vhány ilyen egységnyi értékű 〈dolog〉’ ❖ Kaó-tsung uralkodása alatt 1160-ban ismét ujabb papirpénz lőn kibocsátva, mit hoei-tsű-nek neveztek. […] Az első hoei-tsű 1000 dénár értékü volt (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Károly Róbert] minden jobbágykapu (porta) után 18 dinár adót vetett ki (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 102) | Az 1546:5. tc. a király részére egy forint, a királyné részére pedig ötven dénár védelmi segély felajánlását rögzítette (2000 Deák Ferenc munkái CD51).

2. ’e pénznem, ill. váltópénz vmelyikéből vhány egységet érő, ezüstből, bronzból v. rézből vert pénzérme’ ❖ a’ krajczáron kivül denárok is veressenek (1843 Pesti Hírlap CD61) | azt a tömérdek hamis dénárt, értéktelen ezüstpénzt, amit Szerencsés Imre veretett (1892 Jókai Mór CD18) | Bián 1796-ban 600 római denár került napfényre (1902 ÓkoriLex. CD28) | a dénár nemesfém-összetétele (1995 Makkay János CD58).

3. (rendsz. tagadó szerkezetben) (rég) ’〈jelentéktelen, csekély pénzösszeg jelképeként〉’ ❖ Százezreket áldoznak messzeeső országokban e czélokra [ti. hittérítésre], s a londoni szegények számára nincsenek denáraik! (1855 Rónay Jácint 8396008, 276) | Egy denár haszonért képes lett volna a szúnyogot is megnyúzni (1901 Mikszáth Kálmán CD04) | tizenhét hónapja egy dénárt nem adtatok a végváraknak. Miből éljünk? (1926 Krúdy Gyula CD54).

ÖU: ezüst~, réz~.

Sz: dénárnyi.

Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. dénár¹; IdSz.

dinár² lásd dénár¹
dénár¹ főnév 4A9 (rég v. Tört)
dinár 4A9
1. (Pénz)
először a Római Birodalomban, majd a közép- és újkorban széles körben haszn. pénznem, ill. váltópénz
[volt] már ennekelőtte is olly pénzünk, melly a forintnak századrészét tette, a hajdani dénár vagyis magyarul az ugynevezett kispénz
(1858 Vasárnapi Újság)
A bécsi denár árfolyamának alacsony meghatározásával a magyar király nyilván az idegen pénznem beözönlését akarta meggátolni
(1916 Hóman Bálint)
A pénzek közt a sekel (ezüst), a drachma (egy napi napszámnak felelt meg), a státer és a dénár voltak a leghasználatosabb pénznemek [az ókori Izráelben]
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
1a.
e pénznemből v. váltópénzből vmennyi egység, ill. vminek abban kifejezett értéke
Romában a Varro’ idejében […] egy páva-tojás öt denáron, a’ mi pénzünk ſzerint más-fél Magyar-forinton; a’ páva maga 50. denáron el-kél-vala
(1787 Mátyus István)
A háziadó 1740-ben 12,004 forint 14 denárt tőn
(1841 Kossuth Lajos)
A Merovingok korában 1 arany solidusra 40 frank denárt számítottak
(1916 Hóman Bálint)
Egy mérő búza egy dénár, három mérő árpa egy dénár
(1996 Katolikus Biblia ford.)
1b. (jelzőként)
e pénznemmel v. váltópénzzel kifejezett vhány egységnyi 〈érték〉, ill. vhány ilyen egységnyi értékű 〈dolog〉
Kaó-tsung uralkodása alatt 1160-ban ismét ujabb papirpénz lőn kibocsátva, mit hoei-tsű-nek neveztek. […] Az első hoei-tsű 1000 dénár értékü volt
(1854 Vasárnapi Újság)
[Károly Róbert] minden jobbágykapu (porta) után 18 dinár adót vetett ki
(1928 TolnaiÚjLex.)
Az 1546:5. tc.törvénycikk a király részére egy forint, a királyné részére pedig ötven dénár védelmi segély felajánlását rögzítette
(2000 Deák Ferenc munkái)
2.
e pénznem, ill. váltópénz vmelyikéből vhány egységet érő, ezüstből, bronzból v. rézből vert pénzérme
a’ krajczáron kivül denárok is veressenek
(1843 Pesti Hírlap)
azt a tömérdek hamis dénárt, értéktelen ezüstpénzt, amit Szerencsés Imre veretett
(1892 Jókai Mór)
Bián 1796-ban 600 római denár került napfényre
(1902 ÓkoriLex.)
a dénár nemesfém-összetétele
(1995 Makkay János)
3. (rendsz. tagadó szerkezetben) (rég)
〈jelentéktelen, csekély pénzösszeg jelképeként〉
Százezreket áldoznak messzeeső országokban e czélokra [ti. hittérítésre], s a londoni szegények számára nincsenek denáraik!
(1855 Rónay Jácint)
Egy denár haszonért képes lett volna a szúnyogot is megnyúzni
(1901 Mikszáth Kálmán)
tizenhét hónapja egy dénárt nem adtatok a végváraknak. Miből éljünk?
(1926 Krúdy Gyula)
ÖU: ezüstdénár, rézdénár
Sz: dénárnyi
Vö. ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. dénár¹; IdSz.

Beállítások