áldott mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → áld.

II. mn 12A

1. ’áldva magasztalt, dicsért, ill. hálával emlegetett’ ❖ A’ gonoſz lelkü Irás-túdók, és Farizeuſok meg-nem ſzünnek vala az áldott JESUS után leſelkedni, és ellenkedni véle (1773 Vajda Sámuel 7365002, 111) | áldott Húnyadi Jánosunk (1830 Szőke József 8454027, 21) | áldott emlékű édesatyja (1854 Jókai Mór C2244, 327) | – Lám, lám, megsegítette az Isten. – Meg, meg. Áldott legyen a neve (1903 Benedek Elek 8041009, 89) | az ő műve, hogy ott a pult alatt egymásra találtunk, nem átkozott, hanem áldott legyen az az óra (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 67).

1a. ’gondoskodása, segítsége, magatartása miatt szeretett, tisztelt 〈személy(t jelképező v. rá jellemző dolog)〉’ ❖ ſajnálom, hogy nem olvashatom, Ez az áldott jámbor ki volt, nem tudhatom (1776 Kónyi János ford.–Gellert 7190018, 21) | áldott természetü, tökéletes szivü, szorgalmatos, emberséges ember (1818 Naláczy József 7240007, 125) | Rólad tudom áldott lélek, hogy miattad nem lesz egy bánatos órám (1879 Lukácsy Sándor C2944, 10) | Arcomon ma is áldott tekintetét Szemeidnek érzem (1909 Ady Endre 9003174, 36) | Nagyon jó, nagyon áldott kéz az. Sok betűt, sok mintát fogott meg azzal kegyelmed a nemzet jobbulására (1946 Németh László² 9485008, 37) | áldott jóságosságot (2000 Bárány Attila CD17).

1b. ’olyan 〈dolog〉, amiből vmi jó, haszon, öröm származik, áldás fakad’ ❖ kivánnyam ama mennyei eſsöt, a’ mellyböl ha valaki iſzik, ſoha örökké meg-nem ſzomjúhozik; és illendöképen betsüllyem azokat-is, a’ kik ezt az áldott vizet én velem közleni igyekezik (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384015, 18) | Szent, áldott, és jó Dolog a’ Nyelvenn magán dolgozni (1794 Kármán József² 7165023, 296) | áldott közeputat (1885 Rózsaági Antal C3643, 87) | jótékony, áldott menedék az ágy (1921 Tersánszky Józsi Jenő 9706001, 99) | Július vad tüzében áldott volt e fa (1954 Nagy László² 9473050, 59) | az áldott búza a kártékony dudvával (1970 Keresztury Dezső 9326024, 364).

2. ’istentől kegyelmi ajándékokkal gazdagon elhalmozott, megáldott(, ezért boldog, megelégedett) 〈személy, közösség〉’ ❖ O áldott Árnyék! menj ’s érdem ſzékedet üljed: Szép erköltsiddel nyert jutalomnak örlj (1774 Révai Miklós ford. 7283005, 17) | Oh, Kegyes szűz, méhben áldott! (1855 Arany János C0646, 317) | átkozott, aki emberi erőben bízik, áldott, aki az Úrba veti bizodalmát (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2a. ’természeti kincsekben, értékekben, javakban bővelkedő 〈terület, vidék〉’ ❖ A Tiſzánn túl-is, azonn az úgy nevezett áldott fldönn, ezer ſzántó fldeket láttam (1781 Magyar Hírmondó 7444014, 243) | Az áldott Dunántulnak kövér földjén (1865 Vas Gereben C4384, 106) | [Magyarország] nagyon áldott és gazdag ország (1915 Nyugat ford. CD10) | Huszonkettedszer jövök én ilyen munkásbandában a mi szűkös földjeinkről ezekre a tágasabb, áldottabb vidékre, nyárára, megkeresni a télirevalót (1972 Illyés Gyula 9274056, 32).

2b. ’örömökben, áldásban gazdag, áldást hozó 〈időszak, korszak, ill. állapot, helyzet stb.〉’ ❖ arany ’s áldott órák (1773 Faludi Ferenc C1665, 139) | [követek], a kik az áldott békeſég körl fáradoznak (1782 Magyar Hírmondó 7444033, 796) | áldott szabadság (1791 Batsányi János CD01) | Férj, feleség, ketten egyek: – Légyen áldott frigyetek! (1807 Kisfaludy Sándor CD01) | Boldog uj évet, áldott új esztendőt! (1858 Erdélyi János² 8131117, 179) | A sír nyugalma áldott nyugalom (1924 Juhász Gyula¹ CD01) | Bár a föltámadott Krisztus áldott békéje uralkodna minél hamarább ezen a véres földön! (1940 A Fehér Barát 2125001, 8) | áldott bőségben (1994 Új Könyvek CD29) áldott állapot ’terhesség, másállapot’ ❖ [Benyovszky Móricot] hazavonta szíve: Európába; elhagyott hitvese után: akit áldott állapotban felejtett, midőn a harcmezőre elindult (1860 Jókai Mór CD18) | [a varróleány] környezete előtt tagadta áldott állapotát (1889 Pesti Hírlap 8657001, 10) | én, aki […] sohasem maradtam terhes, most áldott állapotba kerültem (1983 Polgár András 1121002, 87).

3. ’〈nyomatékosításként, fokozásként〉’ ❖ Ah áldott jó gyermek (1809 e. Báróczi Sándor ford.–Korn C0802, 126) | Oh kedves pamlagom, Be áldott puha vagy! (1844 Petőfi Sándor CD01) | áldott szép volt a gabona (1858 Szendrey Júlia ford.–Andersen 8440015, 79) | Áldott jó meleg volt a kis moziban (1929 Bodó Béla CD10) | Áldott szép hangod van (1956 Sánta Ferenc 9585003, 18) | [egy] nagy csülköt adtam neki. „Áldott jó étel!” – mondta (1974 Galsai Pongrác 9171003, 132) | Áldott szerencse, hogy egy ilyen itthon ülő jött a Pösner bácsi helyére (1987 Békés Pál 1014001, 32) | Áldott jószívű hapsi (1989 Csalog Zsolt 1024022, 131).

3a. ’〈az egész v. a minden jelző nyomatékosítására, kül. időhatározó előtt〉’ ❖ egész áldott nap fel s alá futkoz (1786 Kónyi János ford.–Tessedik C2734, 436) | egész áldott éjjel nem volt nyugodalmom a tenger-sok szekér zörgésétől (1864 Zilahy Károly 8539018, 109) | minden áldott hetivásár ott találta a lutris-boltban [a gazdát] (1890 Mikszáth Kálmán C3156, 118) | minden áldott csöppje (1938 Riadó! 2138001, 321) | csendesen átkozódott, hogy neki minden áldott reggel ilyen cirkuszt kell végigcsinálnia (1986 Nádas Péter 9466003, 225).

III. fn 2A2 (rendsz. birtokszóként) (rég)

’az a személy, akit az Isten, a sors javakkal gazdagon elhalmozott’ ❖ Jertek el Atyámnak áldottai, birjátok az rkséget, az Orſzágot (1786 e. Szigeti György ford.–Pictet 7329001, 111) | Ez [ti. János] a’ Jéſusnak Áldotta, Ki Kereſzt-vízre tartotta (1819 Farkas András 7333009, 27) | az élet áldottjainak tánczoló kedvök van (1890 Tolnai Lajos C4203, 35) | Ti áldottak, akik embert nem láttatok, s kiket nem látott ember! (1931 Pap Károly CD10) | mint Isten áldottjai, az Ő iránta való hűségben élünk (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

áldott melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenéváld
II. melléknév 12A
1.
áldva magasztalt, dicsért, ill. hálával emlegetett
A’ gonoſz lelkü Irás-túdók, és Farizeuſok meg-nem ſzünnek vala az áldott JESUS után leſelkedni, és ellenkedni véle
(1773 Vajda Sámuel)
áldott Húnyadi Jánosunk
(1830 Szőke József)
áldott emlékű édesatyja
(1854 Jókai Mór)
– Lám, lám, megsegítette az Isten. – Meg, meg. Áldott legyen a neve
(1903 Benedek Elek)
az ő műve, hogy ott a pult alatt egymásra találtunk, nem átkozott, hanem áldott legyen az az óra
(1964 Rónay György ford.Kafka)
1a.
gondoskodása, segítsége, magatartása miatt szeretett, tisztelt 〈személy(t jelképező v. rá jellemző dolog)
ſajnálom, hogy nem olvashatom, Ez az áldott jámbor ki volt, nem tudhatom
(1776 Kónyi János ford.Gellert)
áldott természetü, tökéletes szivü, szorgalmatos, emberséges ember
(1818 Naláczy József)
Rólad tudom áldott lélek, hogy miattad nem lesz egy bánatos órám
(1879 Lukácsy Sándor)
Arcomon ma is áldott tekintetét Szemeidnek érzem
(1909 Ady Endre)
Nagyon jó, nagyon áldott kéz az. Sok betűt, sok mintát fogott meg azzal kegyelmed a nemzet jobbulására
(1946 Németh László²)
áldott jóságosságot
(2000 Bárány Attila)
1b.
olyan 〈dolog〉, amiből vmi jó, haszon, öröm származik, áldás fakad
kivánnyam ama mennyei eſsöt, a’ mellyböl ha valaki iſzik, ſoha örökké meg-nem ſzomjúhozik; és illendöképen betsüllyem azokat-is, a’ kik ezt az áldott vizet én velem közleni igyekezik
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
Szent, áldott, és jó Dolog a’ Nyelvenn magán dolgozni
(1794 Kármán József²)
áldott közeputat
(1885 Rózsaági Antal)
jótékony, áldott menedék az ágy
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
Július vad tüzében áldott volt e fa
(1954 Nagy László²)
az áldott búza a kártékony dudvával
(1970 Keresztury Dezső)
2.
istentől kegyelmi ajándékokkal gazdagon elhalmozott, megáldott(, ezért boldog, megelégedett) 〈személy, közösség〉
O áldott Árnyék! menj ’s érdem ſzékedet üljed: Szép erköltsiddel nyert jutalomnak örlj
(1774 Révai Miklós ford.)
Oh, Kegyes szűz, méhben áldott!
(1855 Arany János)
átkozott, aki emberi erőben bízik, áldott, aki az Úrba veti bizodalmát
(1995 Jubileumi kommentár)
2a.
természeti kincsekben, értékekben, javakban bővelkedő 〈terület, vidék〉
A Tiſzánn túl-is, azonn az úgy nevezett áldott fldönn, ezer ſzántó fldeket láttam
(1781 Magyar Hírmondó)
Az áldott Dunántulnak kövér földjén
(1865 Vas Gereben)
[Magyarország] nagyon áldott és gazdag ország
(1915 Nyugat ford.)
Huszonkettedszer jövök én ilyen munkásbandában a mi szűkös földjeinkről ezekre a tágasabb, áldottabb vidékre, nyárára, megkeresni a télirevalót
(1972 Illyés Gyula)
2b.
örömökben, áldásban gazdag, áldást hozó 〈időszak, korszak, ill. állapot, helyzet stb.〉
arany ’s áldott órák
(1773 Faludi Ferenc)
[követek], a kik az áldott békeſég körl fáradoznak
(1782 Magyar Hírmondó)
áldott szabadság
(1791 Batsányi János)
Férj, feleség, ketten egyek: – Légyen áldott frigyetek!
(1807 Kisfaludy Sándor)
Boldog uj évet, áldott új esztendőt!
(1858 Erdélyi János²)
A sír nyugalma áldott nyugalom
(1924 Juhász Gyula¹)
Bár a föltámadott Krisztus áldott békéje uralkodna minél hamarább ezen a véres földön!
(1940 A Fehér Barát)
áldott bőségben
(1994 Új Könyvek)
áldott állapot
[Benyovszky Móricot] hazavonta szíve: Európába; elhagyott hitvese után: akit áldott állapotban felejtett, midőn a harcmezőre elindult
(1860 Jókai Mór)
[a varróleány] környezete előtt tagadta áldott állapotát
(1889 Pesti Hírlap)
én, aki […] sohasem maradtam terhes, most áldott állapotba kerültem
(1983 Polgár András)
3.
〈nyomatékosításként, fokozásként〉
Ah áldott jó gyermek
(1809 e. Báróczi Sándor ford.Korn)
Oh kedves pamlagom, Be áldott puha vagy!
(1844 Petőfi Sándor)
áldott szép volt a gabona
(1858 Szendrey Júlia ford.Andersen)
Áldott jó meleg volt a kis moziban
(1929 Bodó Béla)
Áldott szép hangod van
(1956 Sánta Ferenc)
[egy] nagy csülköt adtam neki. „Áldott jó étel!” – mondta
(1974 Galsai Pongrác)
Áldott szerencse, hogy egy ilyen itthon ülő jött a Pösner bácsi helyére
(1987 Békés Pál)
Áldott jószívű hapsi
(1989 Csalog Zsolt)
3a.
〈az egész v. a minden jelző nyomatékosítására, kül. időhatározó előtt〉
egész áldott nap fel s alá futkoz
(1786 Kónyi János ford.Tessedik)
egész áldott éjjel nem volt nyugodalmom a tenger-sok szekér zörgésétől
(1864 Zilahy Károly)
minden áldott hetivásár ott találta a lutris-boltban [a gazdát]
(1890 Mikszáth Kálmán)
minden áldott csöppje
(1938 Riadó!)
csendesen átkozódott, hogy neki minden áldott reggel ilyen cirkuszt kell végigcsinálnia
(1986 Nádas Péter)
III. főnév 2A2 (rendsz. birtokszóként) (rég)
az a személy, akit az Isten, a sors javakkal gazdagon elhalmozott
Jertek el Atyámnak áldottai, birjátok az rkséget, az Orſzágot
(1786 e. Szigeti György ford.Pictet)
Ez [ti. János] a’ Jéſusnak Áldotta, Ki Kereſzt-vízre tartotta
(1819 Farkas András)
az élet áldottjainak tánczoló kedvök van
(1890 Tolnai Lajos)
Ti áldottak, akik embert nem láttatok, s kiket nem látott ember!
(1931 Pap Károly)
mint Isten áldottjai, az Ő iránta való hűségben élünk
(1995 Jubileumi kommentár)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások