áldoz ige 4aáldozik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. ts (tárgy n. is) ’természetfölötti hatalomnak vallásos szertartás keretében engesztelésül, hálából stb. felajánl vmit’ ❖ nem áldozom Uram idegen Istennek (1774 Vesmás Márton C4461, 34) | víg csoport, Áldoz, toroz máglyák körül (1850 Arany János C0646, 163) | Gyermekded kost, fehér gerléket, […] áldoztam már négyéves koromban Száz-arcú Hágár előtt (1909 Ady Endre C0536, 279) | Varázsló nők jártak ide, kik mezítláb feltűrt fekete ruhában a gazdátlan sírokat keresték, bakvért áldoztak, melyből valaha Caligula császárnak bájitalt főztek és az eszét vesztette tőle (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | ősi ritus szerint áldoztak a trónjavesztett öreg Istennek (1934 Móra Ferenc C3203, 98) | jóba’ volt Istennel. Ha a juh kövérjéből áldozott Neki, mindig fölfelé szállott a füstje (1991 Kertész Imre² CD41).

1a. tn áldoz vmivel ’vminek a felajánlásával áldozatot mutat be’ ❖ ’S búsúlt Iſteninek mindég vérrel áldoz (1772 Bessenyei György¹ 7044019, 13) | ha […] mi böjtölünk és gyászolunk […] akkor is Borral áldoztok, s nevettek (1880 Arany János ford.–Arisztophanész C0658, 140) | Lásd, rémes éjen áldozok neked sötét bárány sötét vérével (1910 Babits Mihály CD10) | Zeusznak például olajjal áldoztak a krétai Dikté-barlangban, ott, ahol az istenek atyja a homéroszi Zeusz-himnusz szerint született (2000 Rubicon CD17).

2. ts (vál) ’önként odaadja, felajánlja vkijét, vmijét vkinek, ill. vmely ügyért, közösségért lemond vkijéről, vmijéről’ ❖ drága Nagy Jó Aszszonyom Anyámnak ezen fordításomat […] ajánlom, áldozom, szentelem (1776 Kazinczy Ferenc C2554, 5) | anyagi önösségtől szabadon, egy magas czélnak áldozá életét (1843 Eötvös József C1595, 3) | Egy Shakespeare-apostol, aki nem átallotta az operettnek áldozni egyetlen leányát (1907 Ady Endre C0538, 54) | Manet és Monet egész életüket áldozták arra, hogy megnyugtató választ adhassanak, hogyan lehet a levegő remegését, az anyagtalan napfoltokat festőileg visszaadni, anélkül, hogy értelmetlenül megbontsák a formák összefüggését (1941 Hoffmann Edith CD10) | szüksége van egy öccséért tisztaságát áldozó s mégis tisztán maradó munkáslány házasságára (1972 Mészáros Vilma 2018017, 496).

2a. (Sp) ’〈sakkban〉 önként elveszíti vmely bábuját későbbi előny v. cél érdekében’ ❖ ÉrtSz.

3. ts (tárgy n. is) áldoz vkire v. vmire vmit (vál) ’〈kül. pénzt〉 fordít, költ vkire, vmire’ ❖ örömestebb áldoz könnyebb élvezetekre, mint színházra (1899 Ady Endre C0534, 179) | Egy forint a szokásos áldozati obulus [= hozzájárulás], csak egyszer, az Egressy-emlékre áldoz két forintot (1905 Mikszáth Kálmán C3137, 306) | A nőre áldozni kell, de áldozatot hozni érte, túl súlyos áldozatot nem szabad (1928 Móricz Zsigmond C5101, 144) | Esterházy Pál herceg, aki tudományos és művészeti célokra évről évre jelentékeny összegeket áldoz, ismét nagy díjakat tűzött ki történelmi és magyar zsánerképek jutalmazására (1941 Farkas Zoltán CD10) | A méltóságos asszony sokat áldozott a templomra (1987 Márton László 1107003, 134) | A tehetősebb polgárok azonban 10–12 ezer koronát vagy annál is többet áldoztak leányuk stafírungjára (2000 Magyar néprajz CD47).

3a. ts áldoz vkinek v. vminek vmit ’〈időt, fáradságot〉 fordít, szentel vkire, vmire’ ❖ Mikor valaki magát mindenek felett szereti, tsak magáról gondolkodik, tsak magának áldozik, tsak maga körül foglalatoskodik (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252012, 14) | fölösleges idejének egy részét a múzsának áldozza (1908 Ambrus Zoltán C0600, 147) | estefelé értek a telkemre, tehát egy egész napot áldoztak nekem (1920 Benedek Elek 8041006, 103) | mennyi munkát áldozott Kniezsa a magyar tudomány iránt érdeklődő külföldi szakkörök helyes tájékoztatására (1994 Kiss Lajos² CD30).

3b. tn áldoz vkinek v. vminek ’hódol vkinek, elismerését, tiszteletét fejezi ki vki, vmi iránt, kegyelettel gondol rá’ ❖ Áldozni fogsz a’ Barcsay Ábrahám árnyékának vele (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 125) | szeretettel áldozott a gyönyörű multnak (1885 Tolnai Lajos C4202, 89) | a […] lovasszakasz augusztus 14-én […] ünnepség keretében áldozott Semsey Andor emlékezetének (1930 Budapesti Hírlap aug. 17. C4718, 14) | Annyit tett nyelvünkért [Szabó T. Attila], hogy ezentúl, születése januáriusi napján, néma csönddel kellene áldoznunk emlékének (1987 Bodor Pál 1019061, 184).

Ö: fel~, meg~, rá~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. áldozik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. áldoz¹

áldoz ige 4a
áldozik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1. tárgyas (tárgy n. is)
természetfölötti hatalomnak vallásos szertartás keretében engesztelésül, hálából stb. felajánl vmit
nem áldozom Uram idegen Istennek
(1774 Vesmás Márton)
víg csoport, Áldoz, toroz máglyák körül
(1850 Arany János)
Gyermekded kost, fehér gerléket, […] áldoztam már négyéves koromban Száz-arcú Hágár előtt
(1909 Ady Endre)
Varázsló nők jártak ide, kik mezítláb feltűrt fekete ruhában a gazdátlan sírokat keresték, bakvért áldoztak, melyből valaha Caligula császárnak bájitalt főztek és az eszét vesztette tőle
(1921 Kosztolányi Dezső)
ősi ritus szerint áldoztak a trónjavesztett öreg Istennek
(1934 Móra Ferenc)
jóba’ volt Istennel. Ha a juh kövérjéből áldozott Neki, mindig fölfelé szállott a füstje
(1991 Kertész Imre²)
1a. tárgyatlan áldoz vmivel
vminek a felajánlásával áldozatot mutat be
’S búsúlt Iſteninek mindég vérrel áldoz
(1772 Bessenyei György¹)
ha […] mi böjtölünk és gyászolunk […] akkor is Borral áldoztok, s nevettek
(1880 Arany János ford.Arisztophanész)
Lásd, rémes éjen áldozok neked sötét bárány sötét vérével
(1910 Babits Mihály)
Zeusznak például olajjal áldoztak a krétai Dikté-barlangban, ott, ahol az istenek atyja a homéroszi Zeusz-himnusz szerint született
(2000 Rubicon)
2. tárgyas (vál)
önként odaadja, felajánlja vkijét, vmijét vkinek, ill. vmely ügyért, közösségért lemond vkijéről, vmijéről
drága Nagy Jó Aszszonyom Anyámnak ezen fordításomat […] ajánlom, áldozom, szentelem
(1776 Kazinczy Ferenc)
anyagi önösségtől szabadon, egy magas czélnak áldozá életét
(1843 Eötvös József)
Egy Shakespeare-apostol, aki nem átallotta az operettnek áldozni egyetlen leányát
(1907 Ady Endre)
Manet és Monet egész életüket áldozták arra, hogy megnyugtató választ adhassanak, hogyan lehet a levegő remegését, az anyagtalan napfoltokat festőileg visszaadni, anélkül, hogy értelmetlenül megbontsák a formák összefüggését
(1941 Hoffmann Edith)
szüksége van egy öccséért tisztaságát áldozó s mégis tisztán maradó munkáslány házasságára
(1972 Mészáros Vilma)
2a. (Sp)
〈sakkban〉 önként elveszíti vmely bábuját későbbi előny v. cél érdekében
ÉrtSz.
3. tárgyas (tárgy n. is) áldoz vkire v. vmire vmit (vál)
〈kül. pénzt〉 fordít, költ vkire, vmire
örömestebb áldoz könnyebb élvezetekre, mint színházra
(1899 Ady Endre)
Egy forint a szokásos áldozati obulus [= hozzájárulás], csak egyszer, az Egressy-emlékre áldoz két forintot
(1905 Mikszáth Kálmán)
A nőre áldozni kell, de áldozatot hozni érte, túl súlyos áldozatot nem szabad
(1928 Móricz Zsigmond)
Esterházy Pál herceg, aki tudományos és művészeti célokra évről évre jelentékeny összegeket áldoz, ismét nagy díjakat tűzött ki történelmi és magyar zsánerképek jutalmazására
(1941 Farkas Zoltán)
A méltóságos asszony sokat áldozott a templomra
(1987 Márton László)
A tehetősebb polgárok azonban 10–12 ezer koronát vagy annál is többet áldoztak leányuk stafírungjára
(2000 Magyar néprajz)
3a. tárgyas áldoz vkinek v. vminek vmit
〈időt, fáradságot〉 fordít, szentel vkire, vmire
Mikor valaki magát mindenek felett szereti, tsak magáról gondolkodik, tsak magának áldozik, tsak maga körül foglalatoskodik
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
fölösleges idejének egy részét a múzsának áldozza
(1908 Ambrus Zoltán)
estefelé értek a telkemre, tehát egy egész napot áldoztak nekem
(1920 Benedek Elek)
mennyi munkát áldozott Kniezsa a magyar tudomány iránt érdeklődő külföldi szakkörök helyes tájékoztatására
(1994 Kiss Lajos²)
3b. tárgyatlan áldoz vkinek v. vminek
hódol vkinek, elismerését, tiszteletét fejezi ki vki, vmi iránt, kegyelettel gondol rá
Áldozni fogsz a’ Barcsay Ábrahám árnyékának vele
(1806 Kazinczy Ferenc)
szeretettel áldozott a gyönyörű multnak
(1885 Tolnai Lajos)
a […] lovasszakasz augusztus 14-én […] ünnepség keretében áldozott Semsey Andor emlékezetének
(1930 Budapesti Hírlap aug. 17.)
Annyit tett nyelvünkért [Szabó T. Attila], hogy ezentúl, születése januáriusi napján, néma csönddel kellene áldoznunk emlékének
(1987 Bodor Pál)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. áldozik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. áldoz¹

Beállítások