direkt mn, fn, hsz és partikula 

I. mn 13B6

1. ’〈az indirekttel szemben is:〉 vmely más dolog, személy közreműködése, közvetítése nélküli, ill. nem áttételes, közvetlen 〈jelenség, megnyilvánulás, módszer stb.〉’ ❖ a direct választás is még nem a nép’ nagykoruságának jele (1843 Kemény Zsigmond C2602, 56) | [ha az elmeorvos nem személyesen vizsgálja a beteget, akkor] a kórisme számos felette fontos direct tünetet kénytelen nélkülözni (arczkifejezés, magatartás, testalkat stb.) (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267002, 260) | a mű legigazibb tartalma rendszerint nem is az író direkt vallomásaiban található meg, hanem a mű azon elemeiben, amelyekben az író indirekt módon vall önmagáról: hangjában, stílusában, alakjaiban (1932 Komlós Aladár CD10) | Beképzelhetjük-e tehát mi szépirók magunknak a müvelt szórakoztatáson tul azt az elhivatottságot, hogy direkt reáhatásokat gyakorolhassunk környezetünk sorsának kialakulására? (1939 Független Újság 2126001, 11) | A francia nagyromantika megítélésében egyre inkább direkt politikai szempontok is érvényesültek (1981 Kerényi Ferenc 1077002, 270) | A cél az, hogy felületi atomok mozgását, diffúzióját, később rotációs, vibrációs gerjesztésüket, végső soron pedig magukat a reakciókat is minél direktebb módszerekkel figyelhessük meg (1998 Természet Világa CD50).

1a. (Közg v. Pénz) ’〈az indirekttel szemben:〉 olyan 〈adó v. adóz(tat)ás〉, amelynek adófizetésre kötelezett adóalanya megegyezik azzal a személlyel, akit gazdasági értelemben az adó ténylegesen terhel’ ❖ A’ mellékes (indirect) adók mindég terhesebbek mint az egyenesek (directek) (1831 Wesselényi Miklós C4549, 187) | 1848 előtt tehát évenkint direkt adóban mintegy 26 millióval, indirekt adókkal együtt pedig 60 vagy 70 millióval kevesebbet fizettek évenkint az ország polgárai, mint jelenleg fizetniök kell (1868 Deák Ferenc CD51) | Magyarország direkt adózás útján kevéssel járult a monarchia költségeihez (1931 Szekfű Gyula CD42) | a direkt adóztatás alól kikerülő ásványolajtermékekre az úgynevezett felhasználói engedélyes rendszer kerül bevezetésre (2003 Országgyűlési Napló CD62).

1b. (kissé rég) ’egyenes ági 〈származás, átöröklés stb.〉, ill. ilyen 〈leszármazott〉’ ❖ Az ilyféle [ti. az időszakos elmezavarban szenvedő] betegek legnagyobb része terhelt és pedig legtöbbször öröklés útján. A direkt, családi hajlamosítás csak nagy rítkán hiányzik (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267005, 238) | [a római juhoknak] az északi szigeteken (Izland, Farő) még ma is élnek direkt származékai (1929 Az állatok világa ford. CD46).

1c. (Gépk is) ’áttétel nélküli’ ❖ A motor egyenletesen dohogva, direkt sebességgel húz (1962 Népszabadság okt. 6. C4814, 6) | A váltókarnak csúfolt csonkkal szinte érintésre kapcsolhatók a fokozatok; a kormányzás direkt, az autó rátapad az útra (1998 Magyar Hírlap CD09).

1d. (Közl) ’olyan 〈közlekedési eszköz, járat stb.〉, amellyel közvetlenül, átszállás nélkül lehet eljutni a célállomásra’ ❖ [a Nemzetközi Vasúti Hálókocsi Társaság] nemzetközi viszonylatokban direkt hálókocsik és vasúti étkezőkocsik közlekedtetését eszközli (1913 RévaiNagyLex. C5705, 420) | Berlinbe utaztunk s én egy dohányzó szakaszba ültem, úgynevezett direkt kocsiba (1933 Török Sophie CD10) | [a repülőtársaságnak] direkt járatai közlekednek Ausztráliába (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (Média) ’nem felvételről zajló, hanem az eseménnyel egy időben történő, élő, egyenes 〈adás, közvetítés〉’ ❖ A televízió legizgalmasabb, nálunk eléggé ki nem aknázott műsora a direkt helyszíni közvetítés. Az egyenes adásokat nem lehet befolyásolni, kivonatolni (1972 Marx György 9428001, 74) | a parlamenti direkt közvetítést (1996 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’világos, egyértelmű, ill. köntörfalazás v. szépítés nélküli 〈megnyilvánulás, megnyilatkozás stb.〉’ ❖ Ötödnapja, hogy tudja kivánságomat, tőle direct feleletet kapni azon eszközökre nézve, melyek az organisatio fentartására szükségesek (1861 Pulszky Ferenc CD32) | [az újságíró] rátapintott a lényegre. Amire mások is utalgattak már rajta kívül, csak ők nem mondták ki ilyen direkten (1999 Magyar Hírlap CD09) | Az elmúlt két évben azonban a korábbi árnyaltabb ösztökélést gyakorta direkt utasítások váltották fel (2001 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 3B1

1. (-ben raggal, hsz-szerűen) ’egyenesen, közvetítő eszköz v. személy nélkül, közvetlen úton, módon, ill. élő adásban’ ❖ Már a tavasszal direktbe közvetítették a nyanyát a televízión (1966 Örkény István 9500017, 361) | A ma használatban levő tesztek a vérben keringő antitestek kimutatásán alapulnak, a „direktben” a vírusra irányuló módszerek még kísérleti stádiumban vannak (1989 Fehér Ferenc 1046002, 19) | Minthogy munkatársainak zöme tagja volt a reformot előkészítő bizottságoknak, „direktben” kapták az információkat (1995 Figyelő CD2601) | az önkormányzatoknál nem az 5 százaléka marad az szja-nak, hanem a 40 százaléka, csak a direktben felhasználható rész az, ami 5 százalék (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (-ben raggal, hsz-szerűen) ’nyíltan, mellébeszélés v. szépítés nélkül’ ❖ Azt hiszem, ma már nyugodtan lehet egyenesben, direktben, szemtől szemben beszélni arról, ami a fejünkben van (1994 Országgyűlési Napló CD62) | Korábban nem látta aggályosnak a privatizációt? Miért csak most szólal meg? – Ilyen „direktben” ezt a kérdést még senki nem tette fel nekem (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (Gépk) ’áttétel nélküli, közvetlen kapcsolás, sebesség stb.’ ❖ Gépiesen indította el a kocsit, mélyen rádűlt a kormányra. Direktbe kapcsolt, majd levette a gázt (1965 Polgár András 1121006, 96) | [a bal pedál felengedése] a második sebességet, a direktet kapcsolta (1995 Magyar Hírlap CD09).

III. hsz 0

1. ’〈az indirekttel szemben is:〉 közvetlenül, más személy v. dolog közreműködése, közvetítése nélkül’ ❖ azon boldogító meggyőződésben él, hogy ő maga, utódai és rokonai soha bűnvád-kereset alá esni nem fognak, s hogy eszerint a fegyházaknak humánusabb berendezése direkt nem illeti [őket] (1868 Eötvös József 8126054, 408) | Sokat nevettek azon mulatságos dolgon, hogy vénasszonynyal se direkt, se indirekt soha szóba nem állott (1897 Lakatos Károly 8264001, 5) | Ez a tébolyító pocséklás, ami életekben, munkában, pénzben, kereskedelem elakadtában, direkt és indirekt végbe megy (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 52) | Mivel a Rubia növény biológiailag aktív vörösbarna színanyagai a földbeni szervek parenchima [= alapszövet] sejtjeinek vakuólumában [= üregében] halmozódnak fel, így izolálásuk direkt ezekből történik (1996 Természet Világa CD50).

1a. ’egyenes útvonalon, kitérő nélkül’ ❖ a sah Marienbadba megy s onnan előreláthatólag direkt az osztrák császárvárosba utazik (1900 Budapesti Hírlap aug. 25. C0055, 4) | gurultam Direkt Debrecenbe (1912 Tóth Árpád CD01) | Képzelje, az ember egyenesen bemegy a lépcsőházból, direkt, egyenesen be, és csoda az, ami ott az ember szeme elé tárul (1960 Bernáth Aurél 9052001, 361).

2. (pejor is) ’tervszerű döntés alapján, tudatosan, ill. szándékosan, készakarva’ ❖ a pointeur [= játékos] direct azt a számot teszi meg, melyre ahndungja van (1888 Porzsolt Kálmán C3429, 149) | Szinte elhiszem, hogy a sofförök direkt tartogatják és ide készitik a benzinbüzt, hogy ezeken az utcákon teljes erőből kibocsássák s füstfelhős büzbe boritsák a járókelőket (1911 Újság 2112001, 7) | a nagy áriáknál zörgött a papirossal, amitől dühbe jöttem, és rásziszegtem: „Mit zörgeti azt a büdös zacskót, egyetlenem?!” Paula – Direkt zörgette? Orbánné – Dehogy direkt (1972 Örkény István 9500037, 294) | Tíz évvel akar öregebb lenni, mint amilyen – direkt görnyedten jár – amikor tudja, hogy nézik (1985 Spiró György 1143003, 491) | nem direkt csinálta (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3233001, 192).

IV. partikula 0

1. ’〈vmely szerkezetes véghatározóval jelölt körülmény nyomatékosítására:〉 kifejezetten, kimondottan’ ❖ [Nyárai] egy borzasztóan zilált hajú, őrült muzsikust játszott, aki egy csöppet sem csodálkoznék rajta, ha a nap megállna az égen direkt az ő bámulatára (1901 Ady Endre CD0801) | A kultuszminiszter hivatja, aki itt van a tanáriban, direkt miatta jött (1916 Karinthy Frigyes 9309005, 72) | Ha lehet, [a napfogyatkozás megfigyeléséhez] szerezzünk be direkt erre a célra gyártott szűrőket (1999 Természet Világa CD50) | Direkt neked vettem ezt a löttyöt (2009 Rakovszky Zsuzsa 3271004, 304).

2. ’〈az utána következő szó által jelölt tulajdonság, állapot elérésének kif-ére:〉 egyenesen, valósággal’ ❖ Csinos-kis szezon-vers, Direkt megható ez (1912 Tóth Árpád CD01) | Úgy imádom magát, édes kicsi, kicsi kis Vali, hogy az direkt őrület (1917 Móricz Zsigmond C3221, 35) | [Pinner] beszéd közben gyakran köpködött; ha filozofált, direkt undorító volt (1940 Vaszary Gábor 9765001, 157) | A tévé előtt ülve néha direkt várom, hogy jöjjön egy kis reklámszünet, úgy kiismertem a csatornák szokásait, hogy tudom mikor jut idő akár egy film közbeni komplett zuhanyzásra (2007 Zalai Hírlap 3343001, 3).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

direkt melléknév, főnév, határozószó és partikula
I. melléknév 13B6
1.
〈az indirekttel szemben is:〉 vmely más dolog, személy közreműködése, közvetítése nélküli, ill. nem áttételes, közvetlen 〈jelenség, megnyilvánulás, módszer stb.〉
a direct választás is még nem a nép’ nagykoruságának jele
(1843 Kemény Zsigmond)
[ha az elmeorvos nem személyesen vizsgálja a beteget, akkor] a kórisme számos felette fontos direct tünetet kénytelen nélkülözni (arczkifejezés, magatartás, testalkat stb.s a többi)
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
a mű legigazibb tartalma rendszerint nem is az író direkt vallomásaiban található meg, hanem a mű azon elemeiben, amelyekben az író indirekt módon vall önmagáról: hangjában, stílusában, alakjaiban
(1932 Komlós Aladár)
Beképzelhetjük-e tehát mi szépirók magunknak a müvelt szórakoztatáson tul azt az elhivatottságot, hogy direkt reáhatásokat gyakorolhassunk környezetünk sorsának kialakulására?
(1939 Független Újság)
A francia nagyromantika megítélésében egyre inkább direkt politikai szempontok is érvényesültek
(1981 Kerényi Ferenc)
A cél az, hogy felületi atomok mozgását, diffúzióját, később rotációs, vibrációs gerjesztésüket, végső soron pedig magukat a reakciókat is minél direktebb módszerekkel figyelhessük meg
(1998 Természet Világa)
1a. (Közg v. Pénz)
〈az indirekttel szemben:〉 olyan 〈adó v. adóz(tat)ás〉, amelynek adófizetésre kötelezett adóalanya megegyezik azzal a személlyel, akit gazdasági értelemben az adó ténylegesen terhel
A’ mellékes (indirect) adók mindég terhesebbek mint az egyenesek (directek)
(1831 Wesselényi Miklós)
1848 előtt tehát évenkint direkt adóban mintegy 26 millióval, indirekt adókkal együtt pedig 60 vagy 70 millióval kevesebbet fizettek évenkint az ország polgárai, mint jelenleg fizetniök kell
(1868 Deák Ferenc)
Magyarország direkt adózás útján kevéssel járult a monarchia költségeihez
(1931 Szekfű Gyula)
a direkt adóztatás alól kikerülő ásványolajtermékekre az úgynevezett felhasználói engedélyes rendszer kerül bevezetésre
(2003 Országgyűlési Napló)
1b. (kissé rég)
egyenes ági 〈származás, átöröklés stb.〉, ill. ilyen 〈leszármazott〉
Az ilyféle [ti. az időszakos elmezavarban szenvedő] betegek legnagyobb része terhelt és pedig legtöbbször öröklés útján. A direkt, családi hajlamosítás csak nagy rítkán hiányzik
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
[a római juhoknak] az északi szigeteken (Izland, Farő) még ma is élnek direkt származékai
(1929 Az állatok világa ford.)
1c. (Gépk is)
áttétel nélküli
A motor egyenletesen dohogva, direkt sebességgel húz
(1962 Népszabadság okt. 6.)
A váltókarnak csúfolt csonkkal szinte érintésre kapcsolhatók a fokozatok; a kormányzás direkt, az autó rátapad az útra
(1998 Magyar Hírlap)
1d. (Közl)
olyan 〈közlekedési eszköz, járat stb.〉, amellyel közvetlenül, átszállás nélkül lehet eljutni a célállomásra
[a Nemzetközi Vasúti Hálókocsi Társaság] nemzetközi viszonylatokban direkt hálókocsik és vasúti étkezőkocsik közlekedtetését eszközli
(1913 RévaiNagyLex.)
Berlinbe utaztunk s én egy dohányzó szakaszba ültem, úgynevezett direkt kocsiba
(1933 Török Sophie)
[a repülőtársaságnak] direkt járatai közlekednek Ausztráliába
(1999 Magyar Hírlap)
2. (Média)
nem felvételről zajló, hanem az eseménnyel egy időben történő, élő, egyenes 〈adás, közvetítés〉
A televízió legizgalmasabb, nálunk eléggé ki nem aknázott műsora a direkt helyszíni közvetítés. Az egyenes adásokat nem lehet befolyásolni, kivonatolni
(1972 Marx György)
a parlamenti direkt közvetítést
(1996 Országgyűlési Napló)
3.
világos, egyértelmű, ill. köntörfalazás v. szépítés nélküli 〈megnyilvánulás, megnyilatkozás stb.〉
Ötödnapja, hogy tudja kivánságomat, tőle direct feleletet kapni azon eszközökre nézve, melyek az organisatio fentartására szükségesek
(1861 Pulszky Ferenc)
[az újságíró] rátapintott a lényegre. Amire mások is utalgattak már rajta kívül, csak ők nem mondták ki ilyen direkten
(1999 Magyar Hírlap)
Az elmúlt két évben azonban a korábbi árnyaltabb ösztökélést gyakorta direkt utasítások váltották fel
(2001 Magyar Hírlap)
II. főnév 3B1
1. (-ben raggal, hsz-szerűen)
egyenesen, közvetítő eszköz v. személy nélkül, közvetlen úton, módon, ill. élő adásban
Már a tavasszal direktbe közvetítették a nyanyát a televízión
(1966 Örkény István)
A ma használatban levő tesztek a vérben keringő antitestek kimutatásán alapulnak, a „direktben” a vírusra irányuló módszerek még kísérleti stádiumban vannak
(1989 Fehér Ferenc)
Minthogy munkatársainak zöme tagja volt a reformot előkészítő bizottságoknak, „direktben” kapták az információkat
(1995 Figyelő)
az önkormányzatoknál nem az 5 százaléka marad az szjaszemélyi jövedelemadó-nak, hanem a 40 százaléka, csak a direktben felhasználható rész az, ami 5 százalék
(2000 Országgyűlési Napló)
1a. (-ben raggal, hsz-szerűen)
nyíltan, mellébeszélés v. szépítés nélkül
Azt hiszem, ma már nyugodtan lehet egyenesben, direktben, szemtől szemben beszélni arról, ami a fejünkben van
(1994 Országgyűlési Napló)
Korábban nem látta aggályosnak a privatizációt? Miért csak most szólal meg? – Ilyen „direktben” ezt a kérdést még senki nem tette fel nekem
(1996 Magyar Hírlap)
2. (Gépk)
áttétel nélküli, közvetlen kapcsolás, sebesség stb.
Gépiesen indította el a kocsit, mélyen rádűlt a kormányra. Direktbe kapcsolt, majd levette a gázt
(1965 Polgár András)
[a bal pedál felengedése] a második sebességet, a direktet kapcsolta
(1995 Magyar Hírlap)
III. határozószó 0
1.
〈az indirekttel szemben is:〉 közvetlenül, más személy v. dolog közreműködése, közvetítése nélkül
azon boldogító meggyőződésben él, hogy ő maga, utódai és rokonai soha bűnvád-kereset alá esni nem fognak, s hogy eszerint a fegyházaknak humánusabb berendezése direkt nem illeti [őket]
(1868 Eötvös József)
Sokat nevettek azon mulatságos dolgon, hogy vénasszonynyal se direkt, se indirekt soha szóba nem állott
(1897 Lakatos Károly)
Ez a tébolyító pocséklás, ami életekben, munkában, pénzben, kereskedelem elakadtában, direkt és indirekt végbe megy
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
Mivel a Rubia növény biológiailag aktív vörösbarna színanyagai a földbeni szervek parenchima [= alapszövet] sejtjeinek vakuólumában [= üregében] halmozódnak fel, így izolálásuk direkt ezekből történik
(1996 Természet Világa)
1a.
egyenes útvonalon, kitérő nélkül
a sah Marienbadba megy s onnan előreláthatólag direkt az osztrák császárvárosba utazik
(1900 Budapesti Hírlap aug. 25.)
gurultam Direkt Debrecenbe
(1912 Tóth Árpád)
Képzelje, az ember egyenesen bemegy a lépcsőházból, direkt, egyenesen be, és csoda az, ami ott az ember szeme elé tárul
(1960 Bernáth Aurél)
2. (pejor is)
tervszerű döntés alapján, tudatosan, ill. szándékosan, készakarva
a pointeur [= játékos] direct azt a számot teszi meg, melyre ahndungja van
(1888 Porzsolt Kálmán)
Szinte elhiszem, hogy a sofförök direkt tartogatják és ide készitik a benzinbüzt, hogy ezeken az utcákon teljes erőből kibocsássák s füstfelhős büzbe boritsák a járókelőket
(1911 Újság)
a nagy áriáknál zörgött a papirossal, amitől dühbe jöttem, és rásziszegtem: „Mit zörgeti azt a büdös zacskót, egyetlenem?!” Paula – Direkt zörgette? Orbánné – Dehogy direkt
(1972 Örkény István)
Tíz évvel akar öregebb lenni, mint amilyen – direkt görnyedten jár – amikor tudja, hogy nézik
(1985 Spiró György)
nem direkt csinálta
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
IV. partikula 0
1.
〈vmely szerkezetes véghatározóval jelölt körülmény nyomatékosítására:〉 kifejezetten, kimondottan
[Nyárai] egy borzasztóan zilált hajú, őrült muzsikust játszott, aki egy csöppet sem csodálkoznék rajta, ha a nap megállna az égen direkt az ő bámulatára
(1901 Ady Endre)
A kultuszminiszter hivatja, aki itt van a tanáriban, direkt miatta jött
(1916 Karinthy Frigyes)
Ha lehet, [a napfogyatkozás megfigyeléséhez] szerezzünk be direkt erre a célra gyártott szűrőket
(1999 Természet Világa)
Direkt neked vettem ezt a löttyöt
(2009 Rakovszky Zsuzsa)
2.
〈az utána következő szó által jelölt tulajdonság, állapot elérésének kif-ére:〉 egyenesen, valósággal
Csinos-kis szezon-vers, Direkt megható ez
(1912 Tóth Árpád)
Úgy imádom magát, édes kicsi, kicsi kis Vali, hogy az direkt őrület
(1917 Móricz Zsigmond)
[Pinner] beszéd közben gyakran köpködött; ha filozofált, direkt undorító volt
(1940 Vaszary Gábor)
A tévé előtt ülve néha direkt várom, hogy jöjjön egy kis reklámszünet, úgy kiismertem a csatornák szokásait, hogy tudom mikor jut idő akár egy film közbeni komplett zuhanyzásra
(2007 Zalai Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások