direkte hsz és partikula 0

I. hsz

1. ’〈az indirektével szemben is:〉 közvetlenül, más személy v. dolog közreműködése, közvetítése nélkül’ ❖ az első ki jövetelben [ti. színpadi jelenetben], nem tsak Fillisnek boszonkodó szerető-féltése van benne, hanem maga a’ Pántlika is, a’ boszonkodásnak oka; miért hát, hogy az elsőben meg van; a’ többiben is mind meg van kibe directe, kiben indirecte; ’s tsak éppen a’ másodikban nints? (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 494) | ha az annexió megtörténik, s az osztrák magát elhatározná directe közbelépni (1860 Kossuth Lajos CD32) | A kormányzót, valamint a főbb tisztviselőket a nép direkte választja [az Egyesült Államokban] (1893 PallasLex. CD02) | [a második törvénytervezetben] kimondatott volna, hogy a megyék csak a helytartótanács közbenjárásával (tehát direkte a fejedelemtől, az osztrák kormány közbeeső beavatkozásának mellőzésével) hallják a fejedelmi szót (1913 Halász Imre CD10) | a benzin egy olyan termék, amelyik minden állampolgárt szinte valamilyen módon érint, általában direkte, de akiket nem direkte, azokat indirekte (1996 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (kissé rég) ’egyenes útvonalon, közbeeső állomás v. kitérő nélkül’ ❖ [a hajók] Cagliariból hetenként háromszor mennek Livornóba; egyszer direkte, egyszer Maddalena és a K-i part kikötőinek érintésével (1897 PallasLex. CD02) | hát honnan jön az úr, ha szabad kérdenem, csak nem Amerikából. Ügynök: Pestről. Direkte Pestről (1912 Kertész István CD10) | A magyar csapatoknak Eszterházy terve szerint a mai lánchídfő tájától a pesti kapuig húzott […] falat, melyen rés törve nem volt s melyre közelítő árkok nem vezettek, nem directe megrohanni, hanem a vízmű és a Duna közt levő földszoroson keresztül megkerülni kellett volna (1940 Bánlaky József CD16).

2. ’világosan, egyértelműen, ill. köntörfalazás v. szépítés nélkül’ ❖ Directe kellett volna […] azt megmutatni, hogy a’ Mondolat íróji jót rosszal össze kevervén, némellyeknek a’ nevetésre, másoknak pedig a’ nyelv javítástól való elidegenedésre nyomós okot szolgáltattak (1816 Nagyváthy János C2567, 31) | És ha [Bethlen Miklós] meg volt győződve, hogy Bánfyval együtt nem lehetett az országot tovább kormányozni, […] mért nem beszél directe Önéletírásában is, a posteritas [= utókor] és fiai előtt miért akarja csavarni facsarni az igazságot? (1887 Deák Farkas CD55) | Október 22-én Károlyi újabb 10 pontba foglalt követeléseit adta be és direkte felszólította a kormányt, hogy adja át neki a hatalmat (1925 Bánlaky József CD16) | „Mondd, Kálmán bácsi, te önként vállalkoztál bizonyos feladatokra vagy a miniszterelnöki sajtóiroda főnöke, Bercsik Árpád szólított fel?” Így, direkte a közepébe! (1979 Esterházy Péter 9129002, 306).

3. ’tervszerű döntés alapján, tudatosan, ill. szándékosan, készakarva’ ❖ hogy directe ’s tudva ellenök nem vagy, azt hiszem, mert mindegyikhez adakozál; hanem indirecte és sejdítlen nem vagy e ellenök? (1831 Széchenyi István 8429010, 336) | Megesett, hogy minden ok nélkül csináltunk nevetést. Direkte úgy, hogy egyik a másiknak mondta: – Na, kezdj el kacagni! (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Én kérem direkte korán jöttem, felelte Cselényi néni, jöhettem volna ebéd után is, de akkor szunyókálni szoktam (1998 Magyar Hírlap CD09).

II. partikula (biz)

1. ’〈vmely szerkezetes véghatározóval jelölt körülmény nyomatékosítására:〉 kifejezetten, kimondottan’ ❖ De arra aztán én fektetem a legnagyobb súlyt, hogy a megbízás directe csak a Te személyednek szóljon (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | milyen bőséges, olcsó, változatos és titokzatos ez a budapesti emberpiac! Külföldiek direkte ezért járnak ide (1910 Bródy Sándor 8068004, 269) | Direkte erre megy ki a játék (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈az utána következő szó által jelölt tulajdonság, állapot elérésének kif-ére:〉 egyenesen, valósággal’ ❖ – Magamnak kell lemennem, – mondotta Kresz úr, – direkte lehetetlenség, hogy ez az ember megint kijöjjön a szobájából, hiszen összeesik a lépcsőn. Nem szabad megengedni, direkte lelkiismeretlenség (1910 Karinthy Frigyes CD10) | Ott van például Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc, Mikszáth és még mások, akiknél direkte kínos az, hogy míg az élet egyéb jelenségeiről zsenik éleslátásával írnak, mihelyt a szerelemről van szó, olyan hangba csapnak, mint az apácanöveldék (1932 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | direkte jól fog állni neked (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz. direkt; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

direkte határozószó és partikula 0
I. határozószó
1.
〈az indirektével szemben is:〉 közvetlenül, más személy v. dolog közreműködése, közvetítése nélkül
az első ki jövetelben [ti. színpadi jelenetben], nem tsak Fillisnek boszonkodó szerető-féltése van benne, hanem maga a’ Pántlika is, a’ boszonkodásnak oka; miért hát, hogy az elsőben meg van; a’ többiben is mind meg van kibe directe, kiben indirecte; ’s tsak éppen a’ másodikban nints?
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
ha az annexió megtörténik, s az osztrák magát elhatározná directe közbelépni
(1860 Kossuth Lajos)
A kormányzót, valamint a főbb tisztviselőket a nép direkte választja [az Egyesült Államokban]
(1893 PallasLex.)
[a második törvénytervezetben] kimondatott volna, hogy a megyék csak a helytartótanács közbenjárásával (tehát direkte a fejedelemtől, az osztrák kormány közbeeső beavatkozásának mellőzésével) hallják a fejedelmi szót
(1913 Halász Imre)
a benzin egy olyan termék, amelyik minden állampolgárt szinte valamilyen módon érint, általában direkte, de akiket nem direkte, azokat indirekte
(1996 Országgyűlési Napló)
1a. (kissé rég)
egyenes útvonalon, közbeeső állomás v. kitérő nélkül
[a hajók] Cagliariból hetenként háromszor mennek Livornóba; egyszer direkte, egyszer Maddalena és a K-ikeleti part kikötőinek érintésével
(1897 PallasLex.)
hát honnan jön az úr, ha szabad kérdenem, csak nem Amerikából. Ügynök: Pestről. Direkte Pestről
(1912 Kertész István)
A magyar csapatoknak Eszterházy terve szerint a mai lánchídfő tájától a pesti kapuig húzott […] falat, melyen rés törve nem volt s melyre közelítő árkok nem vezettek, nem directe megrohanni, hanem a vízmű és a Duna közt levő földszoroson keresztül megkerülni kellett volna
(1940 Bánlaky József)
2.
világosan, egyértelműen, ill. köntörfalazás v. szépítés nélkül
Directe kellett volna […] azt megmutatni, hogy a’ Mondolat íróji jót rosszal össze kevervén, némellyeknek a’ nevetésre, másoknak pedig a’ nyelv javítástól való elidegenedésre nyomós okot szolgáltattak
(1816 Nagyváthy János)
És ha [Bethlen Miklós] meg volt győződve, hogy Bánfyval együtt nem lehetett az országot tovább kormányozni, […] mért nem beszél directe Önéletírásában is, a posteritas [= utókor] és fiai előtt miért akarja csavarni facsarni az igazságot?
(1887 Deák Farkas)
Október 22-én Károlyi újabb 10 pontba foglalt követeléseit adta be és direkte felszólította a kormányt, hogy adja át neki a hatalmat
(1925 Bánlaky József)
„Mondd, Kálmán bácsi, te önként vállalkoztál bizonyos feladatokra vagy a miniszterelnöki sajtóiroda főnöke, Bercsik Árpád szólított fel?” Így, direkte a közepébe!
(1979 Esterházy Péter)
3.
tervszerű döntés alapján, tudatosan, ill. szándékosan, készakarva
hogy directe ’s tudva ellenök nem vagy, azt hiszem, mert mindegyikhez adakozál; hanem indirecte és sejdítlen nem vagy e ellenök?
(1831 Széchenyi István)
Megesett, hogy minden ok nélkül csináltunk nevetést. Direkte úgy, hogy egyik a másiknak mondta: – Na, kezdj el kacagni!
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
Én kérem direkte korán jöttem, felelte Cselényi néni, jöhettem volna ebéd után is, de akkor szunyókálni szoktam
(1998 Magyar Hírlap)
II. partikula (biz)
1.
〈vmely szerkezetes véghatározóval jelölt körülmény nyomatékosítására:〉 kifejezetten, kimondottan
De arra aztán én fektetem a legnagyobb súlyt, hogy a megbízás directe csak a Te személyednek szóljon
(1905 Mikszáth Kálmán)
milyen bőséges, olcsó, változatos és titokzatos ez a budapesti emberpiac! Külföldiek direkte ezért járnak ide
(1910 Bródy Sándor)
Direkte erre megy ki a játék
(1994 Magyar Hírlap)
2.
〈az utána következő szó által jelölt tulajdonság, állapot elérésének kif-ére:〉 egyenesen, valósággal
– Magamnak kell lemennem, – mondotta Kresz úr, – direkte lehetetlenség, hogy ez az ember megint kijöjjön a szobájából, hiszen összeesik a lépcsőn. Nem szabad megengedni, direkte lelkiismeretlenség
(1910 Karinthy Frigyes)
Ott van például Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc, Mikszáth és még mások, akiknél direkte kínos az, hogy míg az élet egyéb jelenségeiről zsenik éleslátásával írnak, mihelyt a szerelemről van szó, olyan hangba csapnak, mint az apácanöveldék
(1932 Tersánszky Józsi Jenő)
direkte jól fog állni neked
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz. direkt; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások