direktórium fn 3A8

1. ’vmely intézményt, szervezetet irányító választott v. kinevezett testület, igazgatóság’ ❖ A’ Ts. K. Direktorium mellett, Gróf Straſſoldó, Statshauptbuchhalter [= állami főkönyvelő] tituluſſal ſzolgált (1794 Magyar Hírmondó 7444100, 96) | [Mária Terézia] a szász hivatalnokoknak fizetéseiken felül törvényellenesen felcsikarni szokott naturalék és szolgálmányok kierőszakolását betiltotta, s a szász nemzeti vagyon kezelését […] egy négytagú directoriumra bízta (1873 Orbán Balázs 8340020, 17) | Márpedig egy színháznak a szellemi vezetését csakis egy ember végezheti; nem végezheti alternációk nélkül egy két-három tagból álló direktórium sem (1911 Ambrus Zoltán CD10) | Az üggyel kapcsolatban a „legfelső hely” döntött és a döntésről az irodalmi ügyek Directoriumát is értesítette (1997 Kókay György CD40).

1a. (Tört) ’〈a francia polgári forradalom idején 1795–1799-ig a legfőbb államhatalmat gyakorló kormányzó testület megnevezéseként〉’ ❖ [a francia népet képviselő komisszáriusok] párját kívánták Wiselius’ Levelének az Amsterdámi Magiſtrátustól, hadd tudósíthassák arról a’ Párisi Direktóriumot (1795 Magyar Hírmondó 7444130, 713) | Történelmileg legjelentékenyebb volt az a directorium, mely a francia forradalom idejében az 1795 szeptember 22. francia alkotmány értelmében 1795 okt. 27. kezdte meg működését, és mely az állami fő- és végrehajtó hatalmat 1799 november 8-ig gyakorolta (1893 PallasLex. CD02) | XIV. Lajos sem bánt durvábban a nemzetközi joggal, mint a directorium, melynek pénzsovárgása egész meztelenül nyilatkozott minden alkudozásban (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Amikor a Direktórium és az empire korszakának ruhái nem adnak elég meleget, divatba jönnek a sálak és vállgallérok (1982 D. Hoffmann Márta ford.–Bigg 1080001, 42).

1b. ’e testület működésének időszaka’ ❖ [madame Hamelin] arca három korszakot ragyogott be, a directoriumot, a konzulátust és a császárságot (1882 Jókai Mór CD18) | Ilyen [ti. viganószabású] volt az empíre-szoknya is, mely a directorium alatti, antik formákat hajhászó párisi viseletből ered s a XIX. század elején nálunk is divatba jött (1900 Nagy Géza CD20) | Ezután különös szabású frakkot öltött, amilyent a direktórium alatt viseltek a párizsi gavallérok (1917 Krúdy Gyula CD54).

1c. (Tört) ’az 1919-es magyar Tanácsköztársaság munkástanácsainak vezető testülete, ill. vmely helyi (szakmai) szervezetének intézőbizottsága’ ❖ ismét kocsin utaznak Magyarországon; akinek valami bélyeges írás van a zsebében, a községházán, a „direktóriumnál” rekvirál előfogatot (1919 Krúdy Gyula CD54) | A közoktatásügyi népbiztosság tizenkét tagú írói direktóriumot szervezett, hogy segítségükkel kiirtsa az irodalomból a magyar szellemet (1940 Pintér Jenő CD44) | A Tanácsköztársaság bukását követő zűrzavaros napokban Égető Ferenc nem térhet vissza Újpestre, ahol a városi direktórium tagja, a forradalmi törvényszék jegyzője volt (1958 Koczkás Sándor 2025101, 701) | Wajditsnak sikerül a direktóriumban május 3-án magához ragadnia a hatalmat, de Kun Béla közbelépése eltávolította a vezetésből, újra Sopronba kerül mint kormányzótanácsi biztos (1968 Simkovics Gyula CD52).

2. ’hivatalos végrehajtási határozat v. azok rendszerezett gyűjteménye’ ❖ Felolvastatott ezután a Directorium, mely Ő Felségének szerencsés megérkezésére kiadatott (1847 Kossuth Lajos CD32) | 1993-ban a Keresztények Egységét Támogató Pápai Tanács ún. direktóriumot adott ki az ökumenizmust érintő normák és szabályok ügyében (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. (katol) ’évenként kiadott, országonként és rendenként eltérő egyházi naptár, amely részletes útmutatást tartalmaz az egyházi ünnepekre, a miserendre, a breviáriumolvasásra stb. vonatk.-an’ ❖ a sok irtt, és kinyomtatott Agendákból lehetne egy Egész Liturgiáskönyvet, a jobbakat kiválogatván késziteni, a melly a Tudós Egyházi szolgákra nézve Directorium lenne tsak (1813 Kazinczy Ferenc C2563, 376) | Directorium (Ordo divini officii, Kalendarium liturgi cum; fr. cartabelle); a katolikus lelkészek számára a püspökök vagy a rendi főnökök által évenkint kiadott naptár, mely minden napra megszabja a brevarium imádságokat és mise-szolgáltatást (1893 PallasLex. CD02) | direktórium […] egyházi naptár […]. Jelzi az illető év változó ünnepeinek dátum szerinti sorát, a világnapokat, a könyörgő napokat és megemlékezéseket; jelöli a bűnbánati, a szigorú böjti és a hústilalom alá eső napokat (1998 MagyarNagyLex. C5819, 636).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

direktórium főnév 3A8
1.
vmely intézményt, szervezetet irányító választott v. kinevezett testület, igazgatóság
A’ Ts. K.császári és királyi Direktorium mellett, Gróf Straſſoldó, Statshauptbuchhalter [= állami főkönyvelő] tituluſſal ſzolgált
(1794 Magyar Hírmondó)
[Mária Terézia] a szász hivatalnokoknak fizetéseiken felül törvényellenesen felcsikarni szokott naturalék és szolgálmányok kierőszakolását betiltotta, s a szász nemzeti vagyon kezelését […] egy négytagú directoriumra bízta
(1873 Orbán Balázs)
Márpedig egy színháznak a szellemi vezetését csakis egy ember végezheti; nem végezheti alternációk nélkül egy két-három tagból álló direktórium sem
(1911 Ambrus Zoltán)
Az üggyel kapcsolatban a „legfelső hely” döntött és a döntésről az irodalmi ügyek Directoriumát is értesítette
(1997 Kókay György)
1a. (Tört)
〈a francia polgári forradalom idején 1795–1799-ig a legfőbb államhatalmat gyakorló kormányzó testület megnevezéseként〉
[a francia népet képviselő komisszáriusok] párját kívánták Wiselius’ Levelének az Amsterdámi Magiſtrátustól, hadd tudósíthassák arról a’ Párisi Direktóriumot
(1795 Magyar Hírmondó)
Történelmileg legjelentékenyebb volt az a directorium, mely a francia forradalom idejében az 1795 szeptember 22. francia alkotmány értelmében 1795 okt.október 27. kezdte meg működését, és mely az állami fő- és végrehajtó hatalmat 1799 november 8-ig gyakorolta
(1893 PallasLex.)
XIV. Lajos sem bánt durvábban a nemzetközi joggal, mint a directorium, melynek pénzsovárgása egész meztelenül nyilatkozott minden alkudozásban
(1904 Nagy képes világtörténet)
Amikor a Direktórium és az empire korszakának ruhái nem adnak elég meleget, divatba jönnek a sálak és vállgallérok
(1982 D. Hoffmann Márta ford.Bigg)
1b.
e testület működésének időszaka
[madame Hamelin] arca három korszakot ragyogott be, a directoriumot, a konzulátust és a császárságot
(1882 Jókai Mór)
Ilyen [ti. viganószabású] volt az empíre-szoknya is, mely a directorium alatti, antik formákat hajhászó párisi viseletből ered s a XIX. század elején nálunk is divatba jött
(1900 Nagy Géza)
Ezután különös szabású frakkot öltött, amilyent a direktórium alatt viseltek a párizsi gavallérok
(1917 Krúdy Gyula)
1c. (Tört)
az 1919-es magyar Tanácsköztársaság munkástanácsainak vezető testülete, ill. vmely helyi (szakmai) szervezetének intézőbizottsága
ismét kocsin utaznak Magyarországon; akinek valami bélyeges írás van a zsebében, a községházán, a „direktóriumnál” rekvirál előfogatot
(1919 Krúdy Gyula)
A közoktatásügyi népbiztosság tizenkét tagú írói direktóriumot szervezett, hogy segítségükkel kiirtsa az irodalomból a magyar szellemet
(1940 Pintér Jenő)
A Tanácsköztársaság bukását követő zűrzavaros napokban Égető Ferenc nem térhet vissza Újpestre, ahol a városi direktórium tagja, a forradalmi törvényszék jegyzője volt
(1958 Koczkás Sándor)
Wajditsnak sikerül a direktóriumban május 3-án magához ragadnia a hatalmat, de Kun Béla közbelépése eltávolította a vezetésből, újra Sopronba kerül mint kormányzótanácsi biztos
(1968 Simkovics Gyula)
2.
hivatalos végrehajtási határozat v. azok rendszerezett gyűjteménye
Felolvastatott ezután a Directorium, mely Ő Felségének szerencsés megérkezésére kiadatott
(1847 Kossuth Lajos)
1993-ban a Keresztények Egységét Támogató Pápai Tanács ún.úgynevezett direktóriumot adott ki az ökumenizmust érintő normák és szabályok ügyében
(1996 Magyar Hírlap)
2a. (katol)
évenként kiadott, országonként és rendenként eltérő egyházi naptár, amely részletes útmutatást tartalmaz az egyházi ünnepekre, a miserendre, a breviáriumolvasásra stb. vonatk.-an
a sok irtt, és kinyomtatott Agendákból lehetne egy Egész Liturgiáskönyvet, a jobbakat kiválogatván késziteni, a melly a Tudós Egyházi szolgákra nézve Directorium lenne tsak
(1813 Kazinczy Ferenc)
Directorium (Ordo divini officii, Kalendarium liturgi cum; fr.francia cartabelle); a katolikus lelkészek számára a püspökök vagy a rendi főnökök által évenkint kiadott naptár, mely minden napra megszabja a brevarium imádságokat és mise-szolgáltatást
(1893 PallasLex.)
direktórium […] egyházi naptár […]. Jelzi az illető év változó ünnepeinek dátum szerinti sorát, a világnapokat, a könyörgő napokat és megemlékezéseket; jelöli a bűnbánati, a szigorú böjti és a hústilalom alá eső napokat
(1998 MagyarNagyLex.)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások