áldozás fn 4A

1. (katol) ’részesülés az oltáriszentségben’ ❖ Gyónás, Áldozás-által meg-köſzönöm az Istennek, hogy fiunkat ismét láttyuk (1802 Molnár János 7445032, 56) | Tudtam, hogy mint a többi udvari leányok, nagyon buzgó az imádságban és a hetenként való szent áldozásban (1907 Csáth Géza 9085004, 56) | A [börtönbe] becsempészett liszt és bor azonban olyan kevés volt, hogy áldozáskor szinte csak érintették az ajkukkal (1978 Fehérváry István 1047001, 146).

1a. (katol) ’a misének az a része, ill. az a szertartás, amelyben ez történik’ ❖ a’ Kommúnio-alatt, avagy áldozáskor, a’ Király […] az Óltár’ lábához vezettetik (1790 Lambach Elek ford.–Barits Adalbert C2881, 43) | A papok aztán csendesen folytatják az áldozást az oltároknál mindaddig, míg csak a csata tart (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 298) | Külön szépsége a szertartásnak az áldozás. A ministránsok leveszik az oltár két szélső gyertyáját, lejönnek vele a templom közepéig, s onnan „kísérik fel” az oltárhoz az áldozókat (1963 Pilinszky János 9531169, 208).

2. ’az a cselekvés, hogy vki (fel)áldoz, felajánl vmit, áldozat bemutatása’ ❖ És áldozásukat akként teljesítik, Hogy a szent pohárt nem iszszák, csak ürítik (1851 Szemere Pál C3948, 167) | Itt tartották [az elődök] áldozásaikat ős-időkben (1882 Jókai Mór C2299, 119) | Fogadd el, uram, áldozásomat (1906 Ady Endre C4959, 586).

2a. ’nagy munka, megterhelés (vállalása)’ ❖ mind azokat, a’ kiknek ezen Nemzetek’ Áldozásai – a’ Tudományok Szíveken feküſznek (1794 Kármán József² 7165023, 267) | alig látunk az öszves irodalom javára annyi áldozást, mint […] a dráma érdekében (1863 Kazinczy Gábor ford.–Molière C3171, VII).

Ö: első~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

áldozás főnév 4A
1. (katol)
részesülés az oltáriszentségben
Gyónás, Áldozás-által meg-köſzönöm az Istennek, hogy fiunkat ismét láttyuk
(1802 Molnár János)
Tudtam, hogy mint a többi udvari leányok, nagyon buzgó az imádságban és a hetenként való szent áldozásban
(1907 Csáth Géza)
A [börtönbe] becsempészett liszt és bor azonban olyan kevés volt, hogy áldozáskor szinte csak érintették az ajkukkal
(1978 Fehérváry István)
1a. (katol)
a misének az a része, ill. az a szertartás, amelyben ez történik
a’ Kommúnio-alatt, avagy áldozáskor, a’ Király […] az Óltár’ lábához vezettetik
(1790 Lambach Elek ford.Barits Adalbert)
A papok aztán csendesen folytatják az áldozást az oltároknál mindaddig, míg csak a csata tart
(1901 Gárdonyi Géza)
Külön szépsége a szertartásnak az áldozás. A ministránsok leveszik az oltár két szélső gyertyáját, lejönnek vele a templom közepéig, s onnan „kísérik fel” az oltárhoz az áldozókat
(1963 Pilinszky János)
2.
az a cselekvés, hogy vki (fel)áldoz, felajánl vmit, áldozat bemutatása
És áldozásukat akként teljesítik, Hogy a szent pohárt nem iszszák, csak ürítik
(1851 Szemere Pál)
Itt tartották [az elődök] áldozásaikat ős-időkben
(1882 Jókai Mór)
Fogadd el, uram, áldozásomat
(1906 Ady Endre)
2a.
nagy munka, megterhelés (vállalása)
mind azokat, a’ kiknek ezen Nemzetek’ Áldozásai – a’ Tudományok Szíveken feküſznek
(1794 Kármán József²)
alig látunk az öszves irodalom javára annyi áldozást, mint […] a dráma érdekében
(1863 Kazinczy Gábor ford.Molière)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások