diszciplína fn 6A (vál)

1. ’vmely szűkebb értelemben vett tudomány; szaktudomány’ ❖ [Pozsony iparának] kutatására jöttünk ide az ország egyik legdúsabb bányájába, első ipartelepei és fészkei egyikébe, hogy felvehessük azt s felemelhessük ennek történetét hazai történelmi egyéb tanulmányaink és disciplináink magaslatára (1877 Századok CD57) | a zenetudomány megszilárdult és méltóvá vált a minden követelményt kielégítő diszciplína nevére (1931 ZeneiLex. CD49) | Napjainkban a természettudomány nem elszigetelt diszciplínák egymás melletti halmaza, hanem összefonódott egység, ahol a távol fekvő területek (biológia és magfizika, híradástechnika és csillagászat, matematika és lélektan) befolyásolják egymást (1969 Marx György 9428003, 110) | a lexikográfia a nyelvtudomány egyik igen fontos, de rendkívül munkaigényes, olykor szinte már szerzetesi önfeláldozást követelő, s csak ritkán méltányolt diszciplínája (1999 Kiss Lajos² CD30).

2. (kissé rég) ’〈kül. egyházi, iskolai és katonai életre vonatkoztatva:〉(ön)fegyelem, rend, ill. fegyelmezés’ ❖ nem vétettek a’ militaris disciplina ellen (1790 Őz Pál 7033006, 220) | Disciplina […] (a mai értelemben) az iskolai fegyelmet és rendet nevezték igy (1893 PallasLex. CD02) | Te, a patikusné félti tőled az urát, a járásorvos azt mondta, hogy szép vagy, de nincs disciplinád. Miért nincs disciplinád? (1908 Bródy Sándor C1191, 63) | [az egyházi férfiak] egyházi diszciplinájára az érsek szinte vasszigorral ügyel fel (1929 Szekfű Gyula CD42) | laza volt a börtönbeli diszciplína (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2a. (rég) ’ostor mint (ön)fegyelmezési eszköz’ ❖ Bár tsak eggy Disciplinám vólna! Ezer, meg ezer sebet vagdalnék magamon, hogy a’ fájdalom nagy vólta alatt veszíttsem-el azt a’ kevés érzést, a’ mit nyomorúságom meg-hagyott (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 136).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

diszciplína főnév 6A (vál)
1.
vmely szűkebb értelemben vett tudomány; szaktudomány
[Pozsony iparának] kutatására jöttünk ide az ország egyik legdúsabb bányájába, első ipartelepei és fészkei egyikébe, hogy felvehessük azt s felemelhessük ennek történetét hazai történelmi egyéb tanulmányaink és disciplináink magaslatára
(1877 Századok)
a zenetudomány megszilárdult és méltóvá vált a minden követelményt kielégítő diszciplína nevére
(1931 ZeneiLex.)
Napjainkban a természettudomány nem elszigetelt diszciplínák egymás melletti halmaza, hanem összefonódott egység, ahol a távol fekvő területek (biológia és magfizika, híradástechnika és csillagászat, matematika és lélektan) befolyásolják egymást
(1969 Marx György)
a lexikográfia a nyelvtudomány egyik igen fontos, de rendkívül munkaigényes, olykor szinte már szerzetesi önfeláldozást követelő, s csak ritkán méltányolt diszciplínája
(1999 Kiss Lajos²)
2. (kissé rég)
〈kül. egyházi, iskolai és katonai életre vonatkoztatva:〉 (ön)fegyelem, rend, ill. fegyelmezés
nem vétettek a’ militaris disciplina ellen
(1790 Őz Pál)
Disciplina […] (a mai értelemben) az iskolai fegyelmet és rendet nevezték igy
(1893 PallasLex.)
Te, a patikusné félti tőled az urát, a járásorvos azt mondta, hogy szép vagy, de nincs disciplinád. Miért nincs disciplinád?
(1908 Bródy Sándor)
[az egyházi férfiak] egyházi diszciplinájára az érsek szinte vasszigorral ügyel fel
(1929 Szekfű Gyula)
laza volt a börtönbeli diszciplína
(2000 Országgyűlési Napló)
2a. (rég)
ostor mint (ön)fegyelmezési eszköz
Bár tsak eggy Disciplinám vólna! Ezer, meg ezer sebet vagdalnék magamon, hogy a’ fájdalom nagy vólta alatt veszíttsem-el azt a’ kevés érzést, a’ mit nyomorúságom meg-hagyott
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások