díszesít ts ige 4b4

1. (/ritk)(vmivel mint) dísszel, díszítéssel ellát vmit’ ❖ [a trón] Királyi módon vagyon díſzesítve, Veres bársony, ’s arany prémmel ékesítve (1790 Gvadányi József 7125004, 201) | [a] szülék épen most díszesítik a karácsoni fát (1851 Nagy Ignác C2928, 95) | [a parasztember] templomát nem a parádé kedvéért diszesíti. Teremtőjének hálálkodik, hitet vall véle (1907 Malonyay Dezső CD07) | virágokkal díszesített királyi pálca (1990 Magyar néprajz CD47).

1a. (/ritk, átv is) ’vmi (díszként) széppé, mutatóssá tesz vmit’ ❖ A’ nagy Udvarokot, Fényes Kaſtélyokot A’ Zöld-Fák ékeſitik. Kapunkba tétetvén, Formáſon nyeſetvén Felettébb diſzeſitik (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225007, 62) | Diszesíti e könyvet […] még három rajzolat (1832 Berzsenyi Dániel C1072, 224) | [A királyné] fejét ezuttal csak természetes ékesség diszesité – szép és dús szőke haja (1867 Salamon Ferenc 8402003, 174) | A várost több szemre való épület díszesíti (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Forgács Antal költészetében] az expresszionista versvázakat azonban már szürrealista képfoszlányok díszesitik (1966 Illés László CD53).

2. (kissé rég) ’〈vmely címmel, ranggal〉 elismerését kifejezve kitüntet vkit’ ❖ a’ Nemest-is tsak a Fejedelem tészi, és Nemesi Méltósággal diszesiti (1791 Balia Sámuel C0747, 44) | [Rákóczi József, erdélyi trónkövetelő] 1707-ben, hogy a jeles hazafit [ti. Bercsényit] magának is lekösse, altábornagyi ranggal díszesítette (1899 Magyar írók élete CD27) | A fordító Budáról keltezte előszavát. Magát a „Mars zászlója alatt vitézkedőknek egyik hű tagja” névvel díszesíti (1931 Pintér Jenő CD44).

3. (rég) ’〈vmely pozitív dolog, kül. tulajdonság, cselekedet (által vki)〉 értékesebbé, becsesebbé, ill. rangosabbá, jelentősebbé tesz vkit v. vmit’ ❖ Kedves dolgot fog […] tselekedni, ha azon jeles fel-szenteltetést jelen-létével díszesíténdi (1780 Magyar Hírmondó C0268, 404) | Jobb avval meg-elégedni, Mivel engem Az Istenem Akart díszesítteni (1801 Endrődy János C1578, 62) | ezen hazafi Innepet nagyon diszesitette a Hunyadi hollója czimere alatt ki álott Insurgensi szép serege azon Vár-megyének (1807 Cserey Farkas² C2558, 211) | azon Tudós Hazafiak, kik e […] Zsebkönyvet munkáikkal diszesíteni szándékoznak (1834 Bajza József C0716, 147) | kit diszesít már Ifju korában a hős jellem s vérbéli nemesség (1879 Szabó Dávid C3764, 78).

J: díszít.

ÖU: fel~, ki~.

Sz: díszesítés.

Vö. CzF. díszesít · diszesit; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. díszesített; ÚMTsz.

díszesít tárgyas ige 4b4
1. (/ritk)
(vmivel mint) dísszel, díszítéssel ellát vmit
[a trón] Királyi módon vagyon díſzesítve, Veres bársony, ’s arany prémmel ékesítve
(1790 Gvadányi József)
[a] szülék épen most díszesítik a karácsoni fát
(1851 Nagy Ignác)
[a parasztember] templomát nem a parádé kedvéért diszesíti. Teremtőjének hálálkodik, hitet vall véle
(1907 Malonyay Dezső)
virágokkal díszesített királyi pálca
(1990 Magyar néprajz)
1a. (/ritk, átv is)
vmi (díszként) széppé, mutatóssá tesz vmit
A’ nagy Udvarokot, Fényes Kaſtélyokot A’ Zöld-Fák ékeſitik. Kapunkba tétetvén, Formáſon nyeſetvén Felettébb diſzeſitik
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Diszesíti e könyvet […] még három rajzolat
(1832 Berzsenyi Dániel)
[A királyné] fejét ezuttal csak természetes ékesség diszesité – szép és dús szőke haja
(1867 Salamon Ferenc)
A várost több szemre való épület díszesíti
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Forgács Antal költészetében] az expresszionista versvázakat azonban már szürrealista képfoszlányok díszesitik
(1966 Illés László)
2. (kissé rég)
〈vmely címmel, ranggal〉 elismerését kifejezve kitüntet vkit
a’ Nemest-is tsak a Fejedelem tészi, és Nemesi Méltósággal diszesiti
(1791 Balia Sámuel)
[Rákóczi József, erdélyi trónkövetelő] 1707-ben, hogy a jeles hazafit [ti. Bercsényit] magának is lekösse, altábornagyi ranggal díszesítette
(1899 Magyar írók élete)
A fordító Budáról keltezte előszavát. Magát a „Mars zászlója alatt vitézkedőknek egyik hű tagja” névvel díszesíti
(1931 Pintér Jenő)
3. (rég)
〈vmely pozitív dolog, kül. tulajdonság, cselekedet (által vki) értékesebbé, becsesebbé, ill. rangosabbá, jelentősebbé tesz vkit v. vmit
Kedves dolgot fog […] tselekedni, ha azon jeles fel-szenteltetést jelen-létével díszesíténdi
(1780 Magyar Hírmondó)
Jobb avval meg-elégedni, Mivel engem Az Istenem Akart díszesítteni
(1801 Endrődy János)
ezen hazafi Innepet nagyon diszesitette a Hunyadi hollója czimere alatt ki álott Insurgensi szép serege azon Vár-megyének
(1807 Cserey Farkas²)
azon Tudós Hazafiak, kik e […] Zsebkönyvet munkáikkal diszesíteni szándékoznak
(1834 Bajza József)
kit diszesít már Ifju korában a hős jellem s vérbéli nemesség
(1879 Szabó Dávid)
ÖU: feldíszesít, kidíszesít
Sz: díszesítés
Vö. CzF. díszesít · diszesit; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. díszesített; ÚMTsz.

Beállítások