diszkriminál ige 1a (Pol v. sajtó)

1. ts ’〈vmely személy, csoport, intézmény, rendelkezés stb. vmely társadalmi csoportot v. ahhoz tartozó személyt〉 faji, etnikai, szexuális, vallási stb. alapon, a társadalmi normákat és az esélyegyenlőséget sértő módon megkülönböztet’ ❖ a magyar Parlament nem diszkriminálhatja a vidéki Magyarországon élő munkavállalókat (1990 Országgyűlési Napló CD62) | sok embert diszkriminálnak faja, neme, nemzetisége vagy éppen szegénysége miatt (1997 Magyar Hírlap CD09) | egyre gyakrabban fordul elő, hogy kiközösítik, diszkriminálják a homoszexuálisokat (2000 Magyar Hírlap CD09) | a továbbtanulásból korábban kizárt „osztályidegen” csoportok […] leszármazottjait a hatvanas évek elejétől már nem diszkriminálták (2000 Standeisky Éva CD17).

1a. tn ’〈vmely személy, csoport, rendelkezés stb. társadalmi csoportok v. azokhoz tartozó személyek vonatkozásában〉 a jogegyenlőséget és a társadalmi normákat figyelmen kívül hagyva különbséget tesz, ill. megkülönböztető intézkedéseket alkalmaz’ ❖ [ha] a diszkrimináló nacionalizmus beivódott a köztudatba, akkor az intézmények már céljukat nyíltan hangoztatva diszkriminálhatnak (1986 Öllős László 2003015, 412) | a törvény előterjesztése diszkriminál bérlő és bérlő között. Ugyanis a magántulajdonú ingatlanban levő bérlőkre nem vonatkozik (1990 Országgyűlési Napló CD62) | a politikai közösség egy adott területen együttélésre ítélt emberek közössége, ennélfogva nem diszkriminálhat az ott lakók között etnikai, faji vagy ősiségi alapon (1994 Új Könyvek CD29) | A bíróságok is diszkriminálnak? Másképpen viselkednek egy cigány és egy nem cigány ember analóg esetében? (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ts ’〈kül. gazdasági versenyhelyzetben személyt, csoportot, vállalkozást, intézményt stb.〉 jogellenes módon, a versenysemlegesség elvét megsértve (hátrányosan) megkülönböztet’ ❖ [a] törvény igen széles körben, feleslegesen diszkriminálja a magyar magántulajdont az állami tulajdonnal szemben (1990 Országgyűlési Napló CD62) | [a kamarai törvényben] végeredményben diszkriminálják azokat a cégeket, azokat az érdekszövetségeket, amelyeknek a munkássága 1990-től a piacgazdaság irányát maximálisan kielégítette (1993 Országgyűlési Napló CD62) | A módosító indítvány sérti a versenysemlegesség elvét. Jelenlegi formájában a dohányipart kétszeresen diszkriminálja (1995 Országgyűlési Napló CD62) | [a vállalat] a magánfuvarozókat diszkrimináló szerződést kötött (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. tn ’〈kül. gazdasági versenyhelyzetben:〉 a versenysemlegesség elvét megsértve a gazdasági élet szereplői között (az egyik fél javára) különbséget tesz’ ❖ Mi indokolja azt, hogy a vállalkozások között […] diszkrimináljunk? (1995 Országgyűlési Napló CD62) | [a törvénymódosítási javaslat] nem szektorsemleges vagy – másképpen fogalmazva – diszkriminál a gazdasági élet különböző szereplői között (1996 Országgyűlési Napló CD62).

3. ts ’háttérbe szorít v. mellőz, ill. figyelmen kívül hagy vmit’ ❖ [a fennálló helyzet] csak arra volt alkalmas, hogy az egész kérdésfeltevést diszkriminálja polgári radikális és szocialista erők előtt (1974 Szűcs Jenő 9688001, 297) | felszólalhatott volna mellettem, amikor a kisgazdapárti felszólalást diszkriminálták (1995 Országgyűlési Napló CD62) | az Európai Unióhoz való csatlakozás után jogellenes lesz diszkriminálni a külföldi nyelvtudásról számot adó bizonyítványt (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: diszkriminálás.

Vö. IdSz.

diszkriminál ige 1a (Pol v. sajtó)
1. tárgyas
〈vmely személy, csoport, intézmény, rendelkezés stb. vmely társadalmi csoportot v. ahhoz tartozó személyt〉 faji, etnikai, szexuális, vallási stb. alapon, a társadalmi normákat és az esélyegyenlőséget sértő módon megkülönböztet
a magyar Parlament nem diszkriminálhatja a vidéki Magyarországon élő munkavállalókat
(1990 Országgyűlési Napló)
sok embert diszkriminálnak faja, neme, nemzetisége vagy éppen szegénysége miatt
(1997 Magyar Hírlap)
egyre gyakrabban fordul elő, hogy kiközösítik, diszkriminálják a homoszexuálisokat
(2000 Magyar Hírlap)
a továbbtanulásból korábban kizárt „osztályidegen” csoportok […] leszármazottjait a hatvanas évek elejétől már nem diszkriminálták
(2000 Standeisky Éva)
1a. tárgyatlan
〈vmely személy, csoport, rendelkezés stb. társadalmi csoportok v. azokhoz tartozó személyek vonatkozásában〉 a jogegyenlőséget és a társadalmi normákat figyelmen kívül hagyva különbséget tesz, ill. megkülönböztető intézkedéseket alkalmaz
[ha] a diszkrimináló nacionalizmus beivódott a köztudatba, akkor az intézmények már céljukat nyíltan hangoztatva diszkriminálhatnak
(1986 Öllős László)
a törvény előterjesztése diszkriminál bérlő és bérlő között. Ugyanis a magántulajdonú ingatlanban levő bérlőkre nem vonatkozik
(1990 Országgyűlési Napló)
a politikai közösség egy adott területen együttélésre ítélt emberek közössége, ennélfogva nem diszkriminálhat az ott lakók között etnikai, faji vagy ősiségi alapon
(1994 Új Könyvek)
A bíróságok is diszkriminálnak? Másképpen viselkednek egy cigány és egy nem cigány ember analóg esetében?
(1997 Magyar Hírlap)
2. tárgyas
〈kül. gazdasági versenyhelyzetben személyt, csoportot, vállalkozást, intézményt stb.〉 jogellenes módon, a versenysemlegesség elvét megsértve (hátrányosan) megkülönböztet
[a] törvény igen széles körben, feleslegesen diszkriminálja a magyar magántulajdont az állami tulajdonnal szemben
(1990 Országgyűlési Napló)
[a kamarai törvényben] végeredményben diszkriminálják azokat a cégeket, azokat az érdekszövetségeket, amelyeknek a munkássága 1990-től a piacgazdaság irányát maximálisan kielégítette
(1993 Országgyűlési Napló)
A módosító indítvány sérti a versenysemlegesség elvét. Jelenlegi formájában a dohányipart kétszeresen diszkriminálja
(1995 Országgyűlési Napló)
[a vállalat] a magánfuvarozókat diszkrimináló szerződést kötött
(1999 Magyar Hírlap)
2a. tárgyatlan
〈kül. gazdasági versenyhelyzetben:〉 a versenysemlegesség elvét megsértve a gazdasági élet szereplői között (az egyik fél javára) különbséget tesz
Mi indokolja azt, hogy a vállalkozások között […] diszkrimináljunk?
(1995 Országgyűlési Napló)
[a törvénymódosítási javaslat] nem szektorsemleges vagy – másképpen fogalmazva – diszkriminál a gazdasági élet különböző szereplői között
(1996 Országgyűlési Napló)
3. tárgyas
háttérbe szorít v. mellőz, ill. figyelmen kívül hagy vmit
[a fennálló helyzet] csak arra volt alkalmas, hogy az egész kérdésfeltevést diszkriminálja polgári radikális és szocialista erők előtt
(1974 Szűcs Jenő)
felszólalhatott volna mellettem, amikor a kisgazdapárti felszólalást diszkriminálták
(1995 Országgyűlési Napló)
az Európai Unióhoz való csatlakozás után jogellenes lesz diszkriminálni a külföldi nyelvtudásról számot adó bizonyítványt
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: diszkriminálás
Vö. IdSz.

Beállítások