diszkrimináció fn 1A

1. (Pol v. sajtó) ’vmely társadalmi csoport v. ahhoz tartozó személy esélyegyenlőségét érintő megkülönböztetés’ ❖ A magyar közvélemény joggal bélyegzi meg […] az újabb amerikai kihívást, alaptalannak tartja az ENSZ-re ráerőszakolt irreális határozatot, tiltakozik a jogsértő diszkrimináció ellen (1958 Népszabadság aug. 24. C1499, 2) | nem szabad az országok közötti negatív diszkriminációt érvényesíteni (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Lettországban] hátrányos diszkrimináció éri az orosz anyanyelvű állampolgárokat (1999 Figyelő CD2601) | egy közintézménynél politikai nézetek alapján pozitív vagy negatív diszkriminációnak sincs helye (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Szoc) ’az a vmely társadalmi csoportot v. annak tagját sújtó (faji, etnikai, szexuális, vallási stb. alapú) megkülönböztetés, amely(nek tudatos alkalmazása) sérti a jogegyenlőség elvét és a társadalmi normákat’ ❖ ne szabadjon az írónak […] faji diszkriminációkra […] bújtogatni (1956 Irodalmi Újság szept. 8. C5231, 1) | Talán nincs még egy nép földrészünkön, amelyet már több mint fél évezrede, Európában történt első megjelenése óta oly határozott előítéletekkel ruháztak volna fel és oly diszkriminációkkal sújtottak volna, mint a cigányság, ez a hányatott sorsú népcsoport (1987 Soós István² CD52) | A szervezet [ti. a Zsidó Világkongresszus] célja a zsidó nép egységének előmozdítása, […] az ellenük irányuló diszkrimináció és jogsértések felszámolása (1989 Tények könyve CD37) | fellépés a nők, a mozgássérültek, a melegek, a kis egyházak, az ateisták stb. diszkriminációja ellen (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Pol v. sajtó) ’〈kül. gazdasági versenyhelyzetben:〉 vmely személy, csoport, vállalkozás, intézmény stb. iránt megnyilvánuló jogellenes, az esélyegyenlőség és a versenysemlegesség elvét sértő megkülönböztetés’ ❖ A KGST-országok nehézségeit növeli, hogy a világkereskedelembe való bekapcsolódásukat diszkrimináció is sújtja (1987 Tények könyve CD37) | A piaci diszkrimináció […] a mezőgazdasági termékek világpiacának minden külső szereplőjét zavarja (1995 Magyar Hírlap CD09) | [az építőiparban érzékelhetővé vált egyfajta] helyi, területi diszkrimináció a versenyeztetések során. Vagyis egyes megyékben kialakult, hogy a helybéli cégeknek egy-egy munkáért folyó versenyben kedvezményeket biztosítanak (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (Pszich) ’ingerek közötti különbségek észlelésére és az ezeknek megfelelő reagálásra való képesség’ ❖ A Mach-féle kontraszttörvényt a hanginger és a hallásérzet kapcsolatára alkalmazva Békésy [György] képes az egymástól csak kissé eltérő frekvenciák hallásmezőbeli diszkriminációját megindokolni (1990 Dániel József CD30) | Az ingertanulás során […] az állat fokozatosan megtanulja, hogy csak bizonyos fajta inger bír jelentőséggel […], és más, hozzá hasonló ingerek következmény nélkül maradnak. Ezekre a hasonló ingerekre fokozatosan eltűnik a válaszadás is; e folyamatot hívják diszkriminációnak (1997 PedagógiaiLex. C6811, 479) | az igen finom perceptuális diszkriminációk, a hang területen a gyors hangváltozások, a néhány milliszekundumos változások felismerésének képessége (2000 Természet Világa CD50).

Fr: pozitív.

ÖE: ~ellenes, ~mentesség.

Sz: diszkriminációs.

Vö. ÉKsz.; IdSz.

diszkrimináció főnév 1A
1. (Pol v. sajtó)
vmely társadalmi csoport v. ahhoz tartozó személy esélyegyenlőségét érintő megkülönböztetés
A magyar közvélemény joggal bélyegzi meg […] az újabb amerikai kihívást, alaptalannak tartja az ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete-re ráerőszakolt irreális határozatot, tiltakozik a jogsértő diszkrimináció ellen
(1958 Népszabadság aug. 24.)
nem szabad az országok közötti negatív diszkriminációt érvényesíteni
(1994 Magyar Hírlap)
[Lettországban] hátrányos diszkrimináció éri az orosz anyanyelvű állampolgárokat
(1999 Figyelő)
egy közintézménynél politikai nézetek alapján pozitív vagy negatív diszkriminációnak sincs helye
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (Szoc)
az a vmely társadalmi csoportot v. annak tagját sújtó (faji, etnikai, szexuális, vallási stb. alapú) megkülönböztetés, amely(nek tudatos alkalmazása) sérti a jogegyenlőség elvét és a társadalmi normákat
ne szabadjon az írónak […] faji diszkriminációkra […] bújtogatni
(1956 Irodalmi Újság szept. 8.)
Talán nincs még egy nép földrészünkön, amelyet már több mint fél évezrede, Európában történt első megjelenése óta oly határozott előítéletekkel ruháztak volna fel és oly diszkriminációkkal sújtottak volna, mint a cigányság, ez a hányatott sorsú népcsoport
(1987 Soós István²)
A szervezet [ti. a Zsidó Világkongresszus] célja a zsidó nép egységének előmozdítása, […] az ellenük irányuló diszkrimináció és jogsértések felszámolása
(1989 Tények könyve)
fellépés a nők, a mozgássérültek, a melegek, a kis egyházak, az ateisták stb. diszkriminációja ellen
(2000 Magyar Hírlap)
1b. (Pol v. sajtó)
〈kül. gazdasági versenyhelyzetben:〉 vmely személy, csoport, vállalkozás, intézmény stb. iránt megnyilvánuló jogellenes, az esélyegyenlőség és a versenysemlegesség elvét sértő megkülönböztetés
A KGSTKölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa-országok nehézségeit növeli, hogy a világkereskedelembe való bekapcsolódásukat diszkrimináció is sújtja
(1987 Tények könyve)
A piaci diszkrimináció […] a mezőgazdasági termékek világpiacának minden külső szereplőjét zavarja
(1995 Magyar Hírlap)
[az építőiparban érzékelhetővé vált egyfajta] helyi, területi diszkrimináció a versenyeztetések során. Vagyis egyes megyékben kialakult, hogy a helybéli cégeknek egy-egy munkáért folyó versenyben kedvezményeket biztosítanak
(1997 Magyar Hírlap)
2. (Pszich)
ingerek közötti különbségek észlelésére és az ezeknek megfelelő reagálásra való képesség
A Mach-féle kontraszttörvényt a hanginger és a hallásérzet kapcsolatára alkalmazva Békésy [György] képes az egymástól csak kissé eltérő frekvenciák hallásmezőbeli diszkriminációját megindokolni
(1990 Dániel József)
Az ingertanulás során […] az állat fokozatosan megtanulja, hogy csak bizonyos fajta inger bír jelentőséggel […], és más, hozzá hasonló ingerek következmény nélkül maradnak. Ezekre a hasonló ingerekre fokozatosan eltűnik a válaszadás is; e folyamatot hívják diszkriminációnak
(1997 PedagógiaiLex.)
az igen finom perceptuális diszkriminációk, a hang területen a gyors hangváltozások, a néhány milliszekundumos változások felismerésének képessége
(2000 Természet Világa)
Fr: pozitív
ÖE: diszkriminációellenes, diszkriminációmentesség
Sz: diszkriminációs
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások