disznófülű mn és fn 1C3

I. mn

1. ’a disznóéhoz hasonló fülű 〈állat〉’ ❖ [az ún. páncélos állatoknak] fejük megnyúlt, arcorruk hosszú, disznófülűek, farkuk erős, lábaik rövidek (1929 Az állatok világa ford. CD46).

2. (rég, pejor) ’〈emberre vonatkoztatva becsmérlő, megvető kifejezésként〉’ ❖ Disznófülű vad oláj [= oláh]! (1899 Magyar Nyelvőr C5295, 335).

II. fn (tréf)

’〈rossz, haszontalan személy, kül. gyerek kedveskedő v. szidalmazó megszólításaként〉’ ❖ Te disznófülű! Mond meg annak a disznófülűnek, hogy gyüjjön má (1909 Bacsó Gyula C5851, 430) | Hiába kapálódzol. Fogva vagy, disznófülű. Nem szabadulsz (1928 F. Kernách Ilona CD10) | Lapajkám, te disznófülű. El akartál hagyni, drága gazemberem (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 75).

Vö. ÉKsz.

disznófülű melléknév és főnév 1C3
I. melléknév
1.
a disznóéhoz hasonló fülű 〈állat〉
[az ún. páncélos állatoknak] fejük megnyúlt, arcorruk hosszú, disznófülűek, farkuk erős, lábaik rövidek
(1929 Az állatok világa ford.)
2. (rég, pejor)
〈emberre vonatkoztatva becsmérlő, megvető kifejezésként〉
Disznófülű vad oláj [= oláh]!
(1899 Magyar Nyelvőr)
II. főnév (tréf)
〈rossz, haszontalan személy, kül. gyerek kedveskedő v. szidalmazó megszólításaként〉
Te disznófülű! Mond meg annak a disznófülűnek, hogy gyüjjön má
(1909 Bacsó Gyula)
Hiába kapálódzol. Fogva vagy, disznófülű. Nem szabadulsz
(1928 F. Kernách Ilona)
Lapajkám, te disznófülű. El akartál hagyni, drága gazemberem
(1978 Kabdebó Tamás)
Vö. ÉKsz.

Beállítások