dokumentál ts ige 1a

1. (vál) ’〈könyv, könyvtár, gyűjtemény, ill. ebben vki személyekre, dolgokra vonatk. adatokat〉(szabályozott módon) gyűjt, nyilvántart és megőriz’ ❖ ősseimet documentálva Hat századok olta egészen az édes Apámig katonáknak tudom (1812 Cserey Farkas² C2563, 43) | 1976-ra elkészült a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépesítése, hiszen a nemzeti könyvtár feladata az is, hogy dokumentálja az egész ország könyvtermését (1994 Magyar Hírlap CD09) | dokumentálták a vámkönyvekben az árucikkeket (1997 Szvák Gyula CD58) | A kiállítást két részből álló katalógus is dokumentálja (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely folyamatot, tevékenységet〉(szabályozott módon,) mozzanatonként (leírva) rögzít vki’ ❖ kiválóan dokumentált ásatás (1982 Gömöri János CD52) | [a vírus] állatokra gyakorolt hatását első ízben német állatorvosok dokumentálták több mint egy évszázaddal ezelőtt (1995 Magyar Hírlap CD09) | úgy kell dokumentálni a kutatást, hogy minden momentumában ellenőrizhető, kísérleti kutatás esetén reprodukálható legyen (1997 PedagógiaiLex. C6810, 333).

1b. ’〈készülék, adathordozó, ill. vmely adathordozó létrehozásával vki〉 rögzít és (későbbi korok számára) megőriz vmit’ ❖ kutatásaim egyik előkészítő terepjárásán 1960-ban Eszterházán-Fertődön még többet láttam [ezekből az épületekből], 1967-ben sajnos már elpusztultak, mire dokumentálhattam volna (1976 Filep Antal CD52) | Az Európa Kiadótól viszont olyan felvételek jelennek meg, amelyek frissen készülnek, ilyen ez a dupla koncert-CD is, amely az 1994. januári, Katona József színházi előadásukat dokumentálja (1994 Magyar Hírlap CD09) | A készülékek a forgalomról videófelvételt készítenek, tehát a szabálysértést dokumentálni is képesek (1995 Magyar Hírlap CD09).

1c. (tárgy n. is) ’〈vminek, es. vkinek létezését, folyamatát v. milyenségét〉(későbbi korok számára) bemutatja’ ❖ Próza kell és vers is, kép kell és ornamentika is, hogy [Lesznai Anna] magát kifejezze, dokumentálja (1910 Balázs Béla CD10) | Az író nem tanít, hanem tényeket szögez le. Nem magyaráz, hanem dokumentál (1934 Gró Lajos CD10) | 1996 nyarán nyílik meg a Nemzeti Múzeum új történeti kiállítása, amely 1990-ig dokumentálja majd a magyarság történetét (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (tárgy n. is) (vál) ’〈adat, (ok)irat, ill. vki tárggyal, adattal v. (ok)irattal〉 igazol, alátámaszt, bizonyít vmit’ ❖ az  birtokát talán jobban documentálhattja, mint más némelly Fejedelmek (1803 Molnár János C0309, 97) | Az anyakönyveknek hivatása documentálni azt, hogy ez és ez mikor született, és hogy kik voltak szülei (1893 Kossuth Lajos CD32) | [a kiállításon] Stornóéknak két gótikus női szent szobrát lehetett látni, ezzel a kormányzatunk olyan törekvését is dokumentáltuk, hogy jelentős műtárgyakat restauráltat (1964 Soproni Szemle CD52) | Katonai és politikai források elérhető adatai dokumentálják a fiatal [izraeli] állam fegyverkezési nehézségeit (1994 Új Könyvek CD29).

2a. ’〈szöveges információt képekkel〉 alátámaszt, kísér’ ❖ képekkel és facsimilékkel dokumentált terjedelmes könyv (1930 Schöpflin Aladár CD10) | A Kaukázust átszelő, a Kaspi-tengerig tartó hosszú, kalandos út során a településekről, lakóikról, esetleges magyar vonatkozásaikról rengeteg feljegyzés készült sok rajzzal, és fényképpel dokumentálva a leírtakat (2000 Új Könyvek CD29).

2b. (vál)(vmely cselekedettel) tanúsít vmit, tanújelét adja vminek’ ❖ Arra a tudva levő levélre nézve: sokkal jobb, ha annak iróját sem én nem tudom, sem te, s ezen nem tudást én documentálhatom is (1827 Szemere Pál 8439055, 227) | Örök szégyen lenne, ha éppen a nagy idők félszázados évfordulóján dokumentálná a legnagyobb város azt a harminckét év óta egyre terjedő hazafiatlanságot, amit úgy hívnak, hogy – osztrák-magyar hazafiasság (1899 Ady Endre C0534, 144) | Amikor „A Fehér Barát” [című újság] helyet adott mind a két véleménynek, pártatlanságát akarta vele dokumentálni (1940 Beró Jenő 2125001, 6) | [az 1941. évi népszámláláskor] az összeíróbiztosok azzal az utasítással mentek városszerte a családokhoz, hogy csak egész bátran vallják magukat németeknek, mert ezzel ország-világ előtt dokumentálják, hogy nem vagyunk elnyomottak (1989 Hiller István² CD52).

3. ’〈hivatalos nyilatkozatot, határozatot〉 a nyilvánosság (és az utókor) számára végleges formába hozva megfogalmaz’ ❖ [II. József] a Habsburg Birodalom egységes, centralizált igazgatásának megvalósítására és a még meglévő különállások felszámolására tett kísérletet […]. Az 1783 végén írt „Pásztorlevél” dokumentálja az elhatározást (1994 Szántay Antal CD17) | a TÖOSZ sikerrel szorgalmazta, hogy a résztvevők […] egyeztetett véleményüket közös állásfoglalásban dokumentálják (1995 Magyar Hírlap CD09).

Sz: dokumentálás, dokumentálódik.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dokumentum; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

dokumentál tárgyas ige 1a
1. (vál)
〈könyv, könyvtár, gyűjtemény, ill. ebben vki személyekre, dolgokra vonatk. adatokat〉 (szabályozott módon) gyűjt, nyilvántart és megőriz
ősseimet documentálva Hat századok olta egészen az édes Apámig katonáknak tudom
(1812 Cserey Farkas²)
1976-ra elkészült a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépesítése, hiszen a nemzeti könyvtár feladata az is, hogy dokumentálja az egész ország könyvtermését
(1994 Magyar Hírlap)
dokumentálták a vámkönyvekben az árucikkeket
(1997 Szvák Gyula)
A kiállítást két részből álló katalógus is dokumentálja
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely folyamatot, tevékenységet〉 (szabályozott módon,) mozzanatonként (leírva) rögzít vki
kiválóan dokumentált ásatás
(1982 Gömöri János)
[a vírus] állatokra gyakorolt hatását első ízben német állatorvosok dokumentálták több mint egy évszázaddal ezelőtt
(1995 Magyar Hírlap)
úgy kell dokumentálni a kutatást, hogy minden momentumában ellenőrizhető, kísérleti kutatás esetén reprodukálható legyen
(1997 PedagógiaiLex.)
1b.
〈készülék, adathordozó, ill. vmely adathordozó létrehozásával vki〉 rögzít és (későbbi korok számára) megőriz vmit
kutatásaim egyik előkészítő terepjárásán 1960-ban Eszterházán-Fertődön még többet láttam [ezekből az épületekből], 1967-ben sajnos már elpusztultak, mire dokumentálhattam volna
(1976 Filep Antal)
Az Európa Kiadótól viszont olyan felvételek jelennek meg, amelyek frissen készülnek, ilyen ez a dupla koncert-CDkoncertcédé is, amely az 1994. januári, Katona József színházi előadásukat dokumentálja
(1994 Magyar Hírlap)
A készülékek a forgalomról videófelvételt készítenek, tehát a szabálysértést dokumentálni is képesek
(1995 Magyar Hírlap)
1c. (tárgy n. is)
〈vminek, es. vkinek létezését, folyamatát v. milyenségét〉 (későbbi korok számára) bemutatja
Próza kell és vers is, kép kell és ornamentika is, hogy [Lesznai Anna] magát kifejezze, dokumentálja
(1910 Balázs Béla)
Az író nem tanít, hanem tényeket szögez le. Nem magyaráz, hanem dokumentál
(1934 Gró Lajos)
1996 nyarán nyílik meg a Nemzeti Múzeum új történeti kiállítása, amely 1990-ig dokumentálja majd a magyarság történetét
(1995 Magyar Hírlap)
2. (tárgy n. is) (vál)
〈adat, (ok)irat, ill. vki tárggyal, adattal v. (ok)irattal〉 igazol, alátámaszt, bizonyít vmit
az  birtokát talán jobban documentálhattja, mint más némelly Fejedelmek
(1803 Molnár János)
Az anyakönyveknek hivatása documentálni azt, hogy ez és ez mikor született, és hogy kik voltak szülei
(1893 Kossuth Lajos)
[a kiállításon] Stornóéknak két gótikus női szent szobrát lehetett látni, ezzel a kormányzatunk olyan törekvését is dokumentáltuk, hogy jelentős műtárgyakat restauráltat
(1964 Soproni Szemle)
Katonai és politikai források elérhető adatai dokumentálják a fiatal [izraeli] állam fegyverkezési nehézségeit
(1994 Új Könyvek)
2a.
〈szöveges információt képekkel〉 alátámaszt, kísér
képekkel és facsimilékkel dokumentált terjedelmes könyv
(1930 Schöpflin Aladár)
A Kaukázust átszelő, a Kaspi-tengerig tartó hosszú, kalandos út során a településekről, lakóikról, esetleges magyar vonatkozásaikról rengeteg feljegyzés készült sok rajzzal, és fényképpel dokumentálva a leírtakat
(2000 Új Könyvek)
2b. (vál)
(vmely cselekedettel) tanúsít vmit, tanújelét adja vminek
Arra a tudva levő levélre nézve: sokkal jobb, ha annak iróját sem én nem tudom, sem te, s ezen nem tudást én documentálhatom is
(1827 Szemere Pál)
Örök szégyen lenne, ha éppen a nagy idők félszázados évfordulóján dokumentálná a legnagyobb város azt a harminckét év óta egyre terjedő hazafiatlanságot, amit úgy hívnak, hogy – osztrák-magyar hazafiasság
(1899 Ady Endre)
Amikor „A Fehér Barát” [című újság] helyet adott mind a két véleménynek, pártatlanságát akarta vele dokumentálni
(1940 Beró Jenő)
[az 1941. évi népszámláláskor] az összeíróbiztosok azzal az utasítással mentek városszerte a családokhoz, hogy csak egész bátran vallják magukat németeknek, mert ezzel ország-világ előtt dokumentálják, hogy nem vagyunk elnyomottak
(1989 Hiller István²)
3.
〈hivatalos nyilatkozatot, határozatot〉 a nyilvánosság (és az utókor) számára végleges formába hozva megfogalmaz
[II. József] a Habsburg Birodalom egységes, centralizált igazgatásának megvalósítására és a még meglévő különállások felszámolására tett kísérletet […]. Az 1783 végén írt „Pásztorlevél” dokumentálja az elhatározást
(1994 Szántay Antal)
a TÖOSZTelepülési Önkormányzatok Országos Szövetsége sikerrel szorgalmazta, hogy a résztvevők […] egyeztetett véleményüket közös állásfoglalásban dokumentálják
(1995 Magyar Hírlap)
Sz: dokumentálás, dokumentálódik
Vö. ÉrtSz.; TESz. dokumentum; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások