dolgozat fn 3A

1. ’Írásmű, írásbeli alkotás.’

1a. (Isk) ’vmely tantárgyból kidolgozandó, (az iskolai tanórán felügyelet alatt készített,) felmérő jellegű, ill. vmely készség elsajátítását, gyakorlását szolgáló önálló írásbeli feladat’ ❖ [a tanulmányi értesítőben] a különféle ez évi tétemények is közölvék, a mikböl a tanulók dolgozatokat készitének (1848 Tavasi Lajos 8469011, 122) | a hetedik osztály egy része, több mint fele, jeles dolgozatot adott be (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 48) | Arany János – lehet-e danteibb gyötrelem költő számára – Nagykőrösön iskolai dolgozatokat javít (1942 Farkas Gyula² CD43) | a házi dolgozatok fontosak, mert ezzel tanul meg a hallgató nagyobb anyagot feldolgozni (1953 Márki János–Koncz Endre 1101001, 31) | Hétfőn írták a srácok a magyar érettségi dolgozatot (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’nagyobb terjedelmű, tudományos jellegű értekezés’ ❖ historiai dolgozat (1834 Bajza József C0240, 124) | [Arany János] ez időben foglalta el rendestagi székét is az akademiában összehasonlító szépészeti dolgozatával (1875 e. Toldy Ferenc C4173, 250) | Az óceánográfiai társaság jelentéseiben láthatta dolgozatomat a mélység és víznyomás viszonyáról (1947 Szabó Lőrinc ford.–Doyle 9629171, 51) | A bölcsészkar egyenjogúsítása a képzési időre terjedt ki a múlt században, de nem járt automatikusan a doktori címmel egy itt szerzett diploma. Lehetett persze bölcsészdoktori címet szerezni, külön doktori dolgozat benyújtásával és megvédésével (1998 Természet Világa CD50).

1c. (rég)(szép)irodalmi mű, írás’ ❖ az emlék-versek könnyű dolgozatok (1834 Kállay Ferenc C0240, 80) | drámai dolgozatoknál (1837 Vörösmarty Mihály 8524426, 9) | van a kötetben néhány olyan rajz és elbeszélés, mely a jellemzés erejénél, szerkesztése vagy stíljénél fogva ma is figyelemre méltó dolgozat (1882 Gaal József összes művei C1788, 424) | újabban néhány prózai dolgozata révén derült ki, hogy [Kosztolányi Dezső] komoly és öntudatos esztéta (1908 Kaffka Margit CD10).

2. (rég)(hosszabb) munka(folyamat), ill. munkavégzés, dolgozás’ ❖ [a szobrászhoz:] azért hívtalak e én téged Párisba, hogy magaddal ördögöket hozz, kik dolgozataidban elősegéljenek? (1836 Bajza József ford. C0719, 138) | Alpári megelégedetten mene haza, némi dolgozatokat végzendő (1842 Pécsi Aurora C1508, 154) | Egyéb bányai dolgozatokat, mint a folyosók, aknák s tárnák munkálását mérték szerint fizetik (1861 Rosty Pál C3639, 196).

Ö: érettségi-, röp~, szak~, záró~.

ÖU: vizsga~.

ÖE: ~cím, ~író, ~óra.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dolog; ÉKsz.

dolgozat főnév 3A
1.
Írásmű, írásbeli alkotás.
1a. (Isk)
vmely tantárgyból kidolgozandó, (az iskolai tanórán felügyelet alatt készített,) felmérő jellegű, ill. vmely készség elsajátítását, gyakorlását szolgáló önálló írásbeli feladat
[a tanulmányi értesítőben] a különféle ez évi tétemények is közölvék, a mikböl a tanulók dolgozatokat készitének
(1848 Tavasi Lajos)
a hetedik osztály egy része, több mint fele, jeles dolgozatot adott be
(1925 Kosztolányi Dezső)
Arany János – lehet-e danteibb gyötrelem költő számára – Nagykőrösön iskolai dolgozatokat javít
(1942 Farkas Gyula²)
a házi dolgozatok fontosak, mert ezzel tanul meg a hallgató nagyobb anyagot feldolgozni
(1953 Márki János–Koncz Endre)
Hétfőn írták a srácok a magyar érettségi dolgozatot
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
nagyobb terjedelmű, tudományos jellegű értekezés
historiai dolgozat
(1834 Bajza József)
[Arany János] ez időben foglalta el rendestagi székét is az akademiában összehasonlító szépészeti dolgozatával
(1875 e. Toldy Ferenc)
Az óceánográfiai társaság jelentéseiben láthatta dolgozatomat a mélység és víznyomás viszonyáról
(1947 Szabó Lőrinc ford.Doyle)
A bölcsészkar egyenjogúsítása a képzési időre terjedt ki a múlt században, de nem járt automatikusan a doktori címmel egy itt szerzett diploma. Lehetett persze bölcsészdoktori címet szerezni, külön doktori dolgozat benyújtásával és megvédésével
(1998 Természet Világa)
1c. (rég)
(szép)irodalmi mű, írás
az emlék-versek könnyű dolgozatok
(1834 Kállay Ferenc)
drámai dolgozatoknál
(1837 Vörösmarty Mihály)
van a kötetben néhány olyan rajz és elbeszélés, mely a jellemzés erejénél, szerkesztése vagy stíljénél fogva ma is figyelemre méltó dolgozat
(1882 Gaal József összes művei)
újabban néhány prózai dolgozata révén derült ki, hogy [Kosztolányi Dezső] komoly és öntudatos esztéta
(1908 Kaffka Margit)
2. (rég)
(hosszabb) munka(folyamat), ill. munkavégzés, dolgozás
[a szobrászhoz:] azért hívtalak e én téged Párisba, hogy magaddal ördögöket hozz, kik dolgozataidban elősegéljenek?
(1836 Bajza József ford.)
Alpári megelégedetten mene haza, némi dolgozatokat végzendő
(1842 Pécsi Aurora)
Egyéb bányai dolgozatokat, mint a folyosók, aknák s tárnák munkálását mérték szerint fizetik
(1861 Rosty Pál)
ÖU: vizsgadolgozat
ÖE: dolgozatcím, dolgozatíró, dolgozatóra
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. dolog; ÉKsz.

Beállítások