algimnázium fn 3A8 (rég)

’a nyolcosztályos gimnáziumnak az alsó négy osztályt egybefogó (önálló tanintézetként működő) szervezeti egysége’ ❖ inkább szeretnék fáskertembe vagy hozzátok, mint az itteni … algymnasiumba sétálgatni (1852 Ercsey Sándor C1619, 63) | sokfélét, csaknem az egész algymnasiumot, magamnak kellett volna tanítanom (1854 Arany János 8173061, 196) | [Szindbád] kisdiák volt a határszéli algimnáziumban (1911 Krúdy Gyula C2844, 5) | A három alapító megye […] katolikus és kálvinista középosztálya, de különösen módosabb parasztsága küldte ide fiait még akkor is, ha az algimnáziumot másutt végezték (1972 Gál István 2021046, 1020).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

algimnázium főnév 3A8 (rég)
a nyolcosztályos gimnáziumnak az alsó négy osztályt egybefogó (önálló tanintézetként működő) szervezeti egysége
inkább szeretnék fáskertembe vagy hozzátok, mint az itteni … algymnasiumba sétálgatni
(1852 Ercsey Sándor)
sokfélét, csaknem az egész algymnasiumot, magamnak kellett volna tanítanom
(1854 Arany János)
[Szindbád] kisdiák volt a határszéli algimnáziumban
(1911 Krúdy Gyula)
A három alapító megye […] katolikus és kálvinista középosztálya, de különösen módosabb parasztsága küldte ide fiait még akkor is, ha az algimnáziumot másutt végezték
(1972 Gál István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások